SC2 - Přeměna mezi spinem, nábojem a teplem na hybridních organicko-anorganických rozhraních

Text

Hlavní řešitel: Dr. Jörg Wunderlich
Název: Přeměna mezi spinem, nábojem a teplem na hybridních organicko-anorganických rozhraních
Akronym: SC2
Program: FP7-IDEAS-ERC
Financování: ERC-SyG - Synergy grant
Projekt RCN: 191154
Projekt ID: 610115
Období: 1. 8. 2014 - 31. 7. 2020
Celkové náklady: 9 651 487 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 1 034 995 EUR
Hostitelská instituce: THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Cíl:

V projektu „Přeměna mezi spinem, nábojem a teplem na hybridních organicko-anorganických rozhraních“ jde o teoretický a experimentální výzkum, který má vést k propojení doposud nezávislých oborů organických polovodičů a spintroniky v anorganických materiálech. Organické polovodiče dnes hrají významnou roli v optoelektronice, např. při vývoji flexibilních obrazovek a solárních článků. Spintronika v anorganických materiálech se naopak uplatňuje v magnetických technologiích pro ukládání informace. Cílem projektu je najít synergie mezi fyzikou a chemií v těchto rozdílných oborech a  otevřít cestu ke  zcela novým typům optoelektronických, spintronických a  termoelektrických součástek využívajících hybridní organicko-anorganická rozhraní.

Zpět na seznam projektů