Nacházíte se

Rychlá anihilace v magnetickém poli v režimu bez relativistických srážek buzená dvěmi ultra krátkými laserovými pulzy

Y. J. Gu1, O. Klimo1,2, D. Kumar1, Y. Liu1, S. K. Singh1, T. Zh. Esirkepov3, S. V. Bulanov3, S. Weber1, G. Korn1

Formace magnetických kvadrupólových struktur během interakce dvou ultra krátkých vysokoenergetických laserových pulzů s bezesrážkovou plazmou je demonstrována pomocí 2,5 dimenzionální simulace částic v buňce. Následný rozvoj kvadrupólu je doprovázen anihilací magnetického pole v ultra relativistickém režimu, kdy magnetické pole nemůže být zachováno pomocí pouze plazmových proudů. Toto způsobuje dominantní příspěvek posuvného proudu, který rovněž vyvolává velmi silné elektrické pole. Toto elektrické pole vede ke konverzi magnetické energie do kinetické pro zrychlené elektrony uvnitř tenkého proudového stínění.

Simulovaný podélný moment elektronů px při 69T0 (a) a 138T0 (b). Obrázky jsou získány pomocí elektronů s maximální energií v každé z buněk simulované počítačové sítě.

1Institute of Physics of the ASCR, ELI-Beamlines, Na Slovance 2, 18221 Prague, Czech Republic
2FNSPE, Czech Technical University in Prague, 11519 Prague, Czech Republic
3Kansai Photon Science Institute, Japan Atomic Energy Agency, 8-1-7 Umemidai, Kizugawa-shi, Kyoto 619-0215, Japan