Nacházíte se

Působení nanočástic kobaltnato-zinečnatého feritu obaleného oxidem křemičitým na DNA, lipidy a proteiny mesenchymální kemnových buněk z kostní dřeně potkanů.

B.Novotná, K.Turnovcová, P.Veverka, P.Rössner, Jr., Y.Bagryantseva, V.Herynek, P.Žvátora, M.Vosmanská, M.Klementová, E.Syková, P.Jendelová

Připravili jsme a studovali jsme nanočástice kobaltnato-zinečnatého feritu obalené amorfní oxidem křemičitým s cílem využít je jako bezpečnou kontrastní a značkovací látku pro MRI. Mesenchymální kmenové buňky z kostní dřeně potkanů byly zničeny nízkou, střední a vysokou dávkou těchto částic (0.05; 0.11 or 0.55 mM); zatímco nanočástice oxidu křemičitého sloužily jako kontrola. Studium potvrdilo vynikající kontrastní potenciál částic a jejich nízkou toxicitu.

Značení mesenchymálních kmenových buněk potkanů pomocí nanočástic Co-Zn feritu obalených amorfní vrstvou hydratovaného oxidu křemičitého. Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) ukazuje morfologii těchto nanočástic (a, b, c), světelná mikroskopie ukazuje kmenové buňky značené při koncentracích 0,05 mmol(Me3O4)/L (d) a 0,11 mmol(Me3O4)/L (e), zatímco lokalizace magnetických nanočástic v buňkách je zřejmá z detailního studia buněk pomocí TEM (f, g,h).