Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Fyzikální ústav AV ČR

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Aleš Hála
Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Poskytovatel: MPO
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007012
Název prioritní osy: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Termín realizace projektu: 16.2.2016 – 31.12.2020
Celkové náklady projektu: 1 958 671,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 50 %

Anotace

Zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví u vybraných technologií FZÚ.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.