Nacházíte se

Libor Juha získal Cenu předsedkyně Akademie věd za propagaci a popularizaci výzkumu

Libor Juha z Fyzikálního ústavu obdržel 16. října 2018 od prof. Evy Zažímalové Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za své desetileté působení v pozici vedoucího redaktora Československého časopisu pro fyziku.

Ing. Libor Juha, CSc., vedl časopis mezi lety 2008 a 2017 - za tu dobu věnoval velké množství energie nejen jeho chodu, ale i rozvoji, a to navíc ke své výzkumné činnosti a povinnostem vedoucího oddělení. Jak k tomu sám poznamenává: „Fyzikální komunita bere existenci časopisu téměř jako samozřejmost, jeho vydávání však vyžaduje nemalé úsilí a ani jeho existence vlastně vůbec není samozřejmá.“ Jako vedoucí redakce se významně zasloužil o zatraktivnění časopisu mezi vědci i širší veřejností, založena byla elektronická verze, která jej zpřístupnila mladším čtenářům i českým fyzikům v zahraničí. Velmi populární se staly články, reagující na aktuální události, jakou bylo například chybné ohlášení objevu „nadsvětelných“ neutrin z laboratoře CERN nebo kvalifikovaná reakce na konspirační teorii o pádu WTC, publikovanou v Europhysics News.

Společný snímek, Libor Juha první zleva. Foto Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů AV ČR.

Přiblížena byla i témata z historie, například vývoj televizní techniky v Československu, a představena celá řada pozapomenutých, avšak významných fyzikálních osobností, např. Bohuslav Hostinský, Aleš Bláha, Karel Pátek, Vilém Santholzer, Ján Fischer, bratři Farkasové, Jan Stern, Ludvík Bass a další. Vyšlo také několik speciálních čísel, například obsáhlé vydání k Roku světla nebo speciály inspirované pokroky biofyziky a lékařské fyziky či výročími počátku rentgenové krystalografie a objevu laseru. Rozsáhlé a ceněné speciální číslo bylo věnováno výuce fyziky. Pro podporu výuky a posílení základního přehledu o oboru vznikla nová rubrika „Ve zkratce“.

Československý časopis pro fyziku, známý svým designem v odstínech žluté, je jedním z následnických periodik Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky založeného již v roce 1872. Jeho téměř stopadesátiletá kontinuita z něj činí jednu z nejstarších fyzikálních institucí u nás. Význam časopisu pro fyzikální komunitu našich zemí je zřejmý: spojuje fyzikální výzkum s výukou fyziky a její popularizací. Časopis vydává 6x ročně Fyzikální ústav Akademie věd, jeho tištěnou i elektronickou verzi je možné objednat přes elektronický formulář na webu časopisu (ccf.fzu.cz).

Obálka posledního čísla Československého časopisu pro fyziku, které L. Juha vedl. Předplatné časopisu je možno objednat na ccf.fzu.cz

Libor Juha je vedoucím Oddělení radiační a chemické fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR, za Fyzikální ústav koordinuje činnost na velkém laserovém systému PALS (společná laboratoře FZÚ a ÚFP), je vedoucím skupiny interakčních experimentů (diagnostika a aplikace) v Oddělení laserového plazmatu AV ČR a také členem vědecké rady Fakulty elektrotechnické ČVUT, Panelu 208 Chemická fyzika a fyzikální chemie GAČR či oborových rad doktorského studia. Ve své odborné práci se zabývá především interakcí intenzivního krátkovlnného (XUV/rtg.) záření s hmotou, vývojem, charakterizací a využitím zdrojů XUV/rtg. zdrojů s vysokým špičkovým jasem a laserovou plazmochemií.

Cena za propagaci výzkumu putuje do Fyzikálního ústavu již druhým rokem - loni ji obdržel dr. Martin Ledinský za popularizaci fyziky v rámci Otevřené vědy, Veletrhu vědy a řady dalších akcí pro veřejnost.

Společně s touto cenou udílela předsedkyně Akademie věd 16. října 2018 ve Vile Lanna i Ceny AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Ceny pro mladé vědecké pracovníky do 35 let – informace o dalších oceněných najdete na webu Akademie věd.