Přírůstky knihovního fondu Slovanka 2013

Text

A 1
Spor o přirozený svět / Bedřich Velický... [et al.].
Praha: Filosofia, 2010.
41 955

A 2
Víc než součet částí: systémový pohled na proces poznání / Miroslav Svítek.
Praha: Academia, 2013.
41 911

Informace: historie, teorie, záplava / James Gleick.
Praha: Dokořán: Argo, 2013.
41 913

Dějiny Akademie věd ČR v obrazech / Martin Franc, Vlasta Mádlová.
Praha: Academia, 2013.
41 914
Hvězdy vědeckého nebe / eds. Karel Pacner ... [et al.].
Praha: Academia, 2013.
41 924

Evoluce svým vlastním tvůrcem: od velkého třesku ke globální civilizaci / Miroslav Veverka.
Praha: Prostor, 2013.
41 944

A 6
2013 Britannica book of the year: events of 2012 / ed. Karen Jacobs Sparks.
Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2013.
41 688

Československá akademie věd 1972: informační příručka.
Praha: Academia, 1972.
41 786

Československá akademie věd 1978: informační příručka.
Praha: Academia, 1979.
41 787

Československá akademie věd 1982: informační příručka.
Praha: Academia, 1982.
41 788

Československá akademie věd 1988: informační příručka.
Praha: Academia, 1988.
41 789

Akademie věd České republiky: informační příručka 2013.
Praha: [Akademie věd České republiky], 2013.
41 895

B 6
Photobiology: the science of life and light / ed. Lars Olof Björn.
New York: Springer Science+Business Media, 2008.
41 639

Biofysikální chemie / Milan Kodíček, Vladimír Karpenko.
Praha: Academia, 2013.
41 915

C 1.5
The chemistry of metal alkoxides / Nataliya Ya. Turova... [et al.].
Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002.
41 650

C 1.8
Invitation to organic chemistry / Alyn William Johnson.
Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 1999.
41 649

Organic chemistry 1 for dummies / Arthur Winter.
Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2005.
41 925

Organic chemistry as a second language, 3e: first semester topics / David Klein.
Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2012.
41 928

C 2.5
Moderní HPLC separace v teorii a praxi 1. - 2. / Lucie Nováková, Michal Douša... [et al.].
Hradec Králové: Lucie Nováková, Klatovy: Michal Douša, 2013.
41 663 - 41 664

C 3.1
Fyzikální chemie / Peter Atkins, Julio de Paula... [z angl. orig. přeložila Lidmila Bartovská et al.]
Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013.
41 936

C 3.6
Linden's handbook of batteries / ed. Thomas B. Reddy.
New York: McGraw-Hill, 2011.
41 918

Electrochemical technologies for energy storage and conversion. Vol. 1 - 2 / eds. Ru-Shi Liu... [et al.]
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2012.
41 926 - 41 927

Electrochemical dictionary / eds. Allen J. Bard, György Inzelt, Fritz Scholz.
Berlin: Springer-Verlag, 2012.
41 931

F 1.1
On superconductivity and superfluidity: a scientific autobiography / Vitaly Lazarevich Ginzburg.
Berlin: Springer-Verlag, 2009.
41 636

Pierre-Gilles des Gennes: a life in science / Laurence Plévert.
Singapore: World Scientific Publishing, 2011.
41 660

Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu): data a dokumenty (1896-1945) / Emilie Těšínská.
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2010.
41 667

Fyzika budoucnosti: jak bude do roku 2100 věda utvářet osud lidstva a náš každodenní život / Michio Kaku; [překlad Petr Liebl].
Praha: Argo; Dokořán, 2013.
41 711

Maverick genius: the pioneering odyssey of Freeman Dyson / Phillip F. Schewe.
New York: St. Martin's Press, 2013.
41 740

Under the spell of Landau: when theoretical physics was shaping destinies / ed. M. Shifman.
Singapore: World Scientific Publishing, 2013.
41 875

Stephen Hawking: jeho život a dílo. Životní příběh a vědecká práce jednoho z nejpozoruhodnějších, nejuznávanějších a nejodvážnějších mužů naší doby / Kitty Fergusonová
Praha: Práh, 2013.
41 900

Feynmanova stratená prednáška: pohyb planét okolo slnka / David L. Goodstein, Judith R. Goodsteinová; [z angl. orig. přeložil Jozef Hanč, Slavomír Tuleja]; Feynmanova stratená prednáška: rozptyl ?-častíc / Jozef Hanč, Slavomír Tuleja.
Bratislava: Enigma Publishing, 2011.
41 943

F 1.3
Feynmanovy přednášky z fyziky. Díl 1 - 3 / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands; [z angl. orig. přeložil Ivan Štoll].
Praha: Fragment, 2013.
41 938 - 41 940

Feynmanovy přednášky z fyziky: doplněk k Feynmanovým přednáškám z fyziky / Richard P. Feynman, Michael A. Gottlieb, Ralph Leighton; [z angl. orig. přeložil Ivan Štoll].
Havlíčkův Brod: Fragment, 2007.
41 941

F 1.8
Proč platí E=mc2: --a proč by nás to mělo zajímat / Brian Cox, Jeff Forshaw; [překlad Martin Žofka]
Praha: Dokořán; Argo, 2013.
41 712

Fizika. Tom 3. Mechanika / Physical Science Study Committee.
Moskva: Nauka, 1974.
41 958

F 2.1
Quantum gravity / Claus Kiefer.
Oxford: Oxford University Press, 2012.
41 647

Einstein gravity in a nutshell / Anthony Zee.
Princeton: Princeton University Press, 2013.
41 733

Gauge theories of gravitation: a reader with commentaries / eds. Milutin Blagojević, Friedrich W. Hehl.
London: Imperial College Press, 2013.
41 874

Advanced general relativity: gravity waves, spinning particles, and black holes / Claude Barrabés, Peter A. Hogan.
Oxford: Oxford University Press, 2013.
( International series of monographs on physics; Vol. 160 )
41 897

Space-time symmetry and quantum Yang-Mills gravity: how space-time překladal gauge symmetry enables the unification of gravity with other forces / Jong-Ping Hsu, Leonardo Hsu.
Singapore: World Scientific Publishing, 2013.
( Advanced series on theoretical physical science; Vol. 11 )
41 902

Válka o černé díry: souboj se Stephenem Hawkingem o záchranu principů kvantové mechaniky / Leonard Susskind; [z angl. orig. přeložil Oldřich Klimánek]
Praha: Argo: Dokořán: Paseka, 2013.
( Edice Zip; Sv. 40 )
41 947

F 2.4
A condensed course of quantum mechanics / Pavel Cejnar.
Prague: Karolinum, 2013.
41 912

F 2.5
Order, disorder and criticality: advanced problems of phase transition theory. Vol. 3 / ed. Yurij Holovatch.
Singapore: World Scientific Publishing, 2013.
41 661

Thermodynamics and kinetics in materials science: a short course / Boris Samuilovič Bokštejn, Mikhail I. Mendelejev, David J. Srolovitz
New York: Oxford University Press, 2005.
41 731

Phase transitions / Ricard V. Solé.
Princeton: Princeton University Press, 2011.
41 734

Introduction to the statistical physics of integrable many-body systems / Ladislav Šamaj, Zoltán Bajnok.
New York: Cambridge University Press, 2013.
41 739

40 years of Berezinskii-Kosterlitz-Thouless theory / ed. Jorge V. José.
Singapore: World Scientific Publishing, 2013.
41 917

Essentials of econophysics modelling / František Slanina.
Oxford: Oxford University Press, 2014.
41 954

F 3.1
The infinity puzzle / Frank Close.
Oxford: Oxford University Press, 2013.
41 641

An introduction to non-perturbative foundations of quantum field theory / Franco Strocchi.
Oxford: Oxford University Press, 2013.
41 643

Advanced topics in quantum field theory: a lecture course / Mikhail A. Shifman.
New York: Cambridge University Press, 2012.
41 861

Elementary particle physics . Vol. 1 - 2 / Yorikiyo Nagashima.
Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2010.
41 866 - 41 867

F 4.2
Nonlinear optics / Robert W. Boyd.
Amsterdam: Academic Press, 2008.
41 653

Principles of optics: electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light / Max Born, Emil Wolf.
Cambridge: Cambridge University Press, 1999
41 655

Handbook of nonlinear optics / Richard L. Sutherland.
New York: Marcel Dekker, Inc., 2003.
( Optical engineering; Vol. 82 )
41 662

F 4.4
Lasers / Anthony E. Siegman.
Sausalito: University Science Books, 1986.
41 656

Fundamentals of photonics / Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich.
Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2007.
41 657

Tunable laser applications / ed. Frank J. Duarte.
Boca Raton: CRC Press, 2009.
( Optical science and engineering; Vol. 137 )
41 896

F 5.1
Electronic and nuclear dynamics in molecular systems / Yuichi Fujimura, Hirofumi Sakai.
Singapore: World Scientific Publishing, 2011.
41 640

F 5.2
Physics of radio-frequency plasmas / Pascal Chabert, Nicholas Braithwaite.
New York: Cambridge University Press, 2011.
41 651

F 6.1
Flexoelectricity in liquid crystals: theory, experiments and applications / eds. Ágnes Buka, Nándor Éber.
London: Imperial College Press, 2013.
41 634

Introduction to biopolymer physics / John R. C. van der Maarel.
Singapore: World Scientific Publishing, 2008.
41 659

Liquid crystals: materials design and self-assembly / ed. Carsten Tschierske.
Berlin: Springer-Verlag, 2012.
41 690

Orientations and rotations: computations in crystallographic textures / Adam Morawiec.
Berlin: Springer, 2004.
41 703

Theories and techniques of crystal structure determination / Uri Shmueli.
Berlin: Springer, 2004.
( IUCr texts on crystallography; Vol. 9 )
41 704

Fundamentals of crystallography / eds. C. Giacovazzo... [et al.]
Oxford: Oxford University Press, 2011.
( IUCr texts on crystallography; Vol. 15 )
41 706

Symmetry relationships between crystal structures: applications of crystallographic group theory in crystal chemistry / Ulrich Müller.
Oxford: Oxford University Press, 2013.
41 707

Progress in liquid crystal science and technology: in honor of Shunsuke Kobayashi's 80th birthday / eds. Hoi-Sing Kwok, Shoei Naemura, Hiap Liew Ong.
Singapur: World Scientific, 2013.
( Series on liquid crystals; Vol. 4 )
41 710

Physical properties of crystals: their representation by tensors and matrices / J. F. Nye.
New York; Oxford: Oxford University Press, 1985.
41 717

Useful quasicrystals / Jean-Marie Dubois.
Singapore: World Scientific Publishing, 2005.
41 732

Statistical physics of liquids at freezing and beyond / Shankar Prasad Das.
New York: Cambridge University Press, 2011.
41 862

F 6.2
Dislocations, mesoscale simulations and plastic flow / Ladislas P. Kubin.
Oxford: Oxford University Press, 2013.
41 646

Creep of crystals: high-temperature deformation processes in metals, ceramics and minerals / Jean-Paul Poirier.
Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
( Cambridge earth science series )
41 920

F 6.3
Grain boundaries: from theory to engineering / Louisette Priester.
Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2013.
41 635

Advances in wrought magnesium alloys: fundamentals of processing, properties and applications / eds. Colleen Bettles and Matthew Barnett.
Cambridge: Woodhead, 2012.
41 708

The theory of transformations in metals and alloys. Part I - II / John Wyrill Christian.
Amsterdam: Pergamon, 2002.
41 718 - 41 719

Theory of structural transformations in solids / Armen Gurgenovich Khachaturyan.
Mineola: Dover Publications, Inc., 2008.
41 876

F 6.4
Otricatel'noje prelomlenije voln: vvedenije v fiziku i technologiju elektromagnitnych metamaterialov / Oleg Dmitrijevič Vol'pjan, Anatolij Ivanovič Kuz'mičev.
Kijev: Avers, 2012.
41 638

Porous materials / eds. Duncan W. Bruce, Dermot O'Hare, Richard I. Walton.
Chichester: John Wiley & Sons, 2011.
41 697

Low-dimensional solids / eds. Duncan W. Bruce, Dermot O'Hare, Richard I. Walton.
Chichester: John Wiley & Sons, 2010.
41 698

Molecular materials / eds. Duncan W. Bruce, Dermot O'Hare, Richard I. Walton.
Chichester: John Wiley & Sons, 2010.
41 699

Functional oxides / eds. Duncan W. Bruce, Dermot O'Hare, Richard I. Walton.
Chichester: John Wiley & Sons, 2010.
41 700

Energy materials / eds. Duncan W. Bruce, Dermot O'Hare, Richard I. Walton.
Chichester: John Wiley & Sons, 2011.
41 701

The science and engineering of materials / Donald R. Askeland, Pradeep P. Fulay, Wendelin J. Wright; SI edition prepared by D. K. Bhattacharya.
Stamford: Cengage Learning, 2011.
41 709

Functional metal oxides: new science and novel applications / eds. Satishchandra B. Ogale, Thirumalai Venky Venkatesan, Mark G. Blamire.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2013.
41 877

Electrochemical supercapacitors for energy storage and delivery: fundamentals and applications / Aiping Yu, Victor Chabot, Jiujun Zhang.
Boca Raton: CRC Press, 2013.
( Electrochemical energy storage and conversion )
41 919

Carbons for electrochemical energy storage and conversion systems / eds. François Béguin, Elżbieta Frąckowiak.
Boca Raton: CRC Press, 2010.
41 922

Handbook of battery materials. Vol. 1 - 2 / eds. Claus Daniel, Jürgen O. Besenhard.
Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2011.
41 929 - 41 930

Lithium batteries: advanced technologies and applications / eds. Bruno Scrosati... [et al.].
Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.
41 932

Springer handbook of nanomaterials / ed. Robert Vajtai.
Berlin: Springer-Verlag, 2013.
41 952

F 6.5
Fluorinated coatings and finishes handbook: the definitive user's guide and databook / Laurence W.
Norwich: William Andrew Publishing, 2006.
41 921

F 6.6
Macromolecular crystallization and crystal perfection / Naomi E. Chayen, John R. Helliwell, Edward H. Snell.
Oxford: Oxford University Press, 2010.

( IUCr monographs on crystallography; Vol. 24 )
41 705

F 7.1
The physics of nanoelectronics: transport and fluctuation phenomena at low temperatures / Tero T. Heikkilä.
Oxford: Oxford University Press, 2013.
( Oxford master series in condensed matter physics; Vol. 21 )
41 644

Polymer electronics / Mark Geoghegan, Georges Hadziioannou.
Oxford: Oxford University Press, 2013.
41 645

Topological insulators and topological superconductors / B. Andrei Bernevig, Taylor L. Hughes.
Princeton: Princeton University Press, 2013.
41 735

Feynman diagram techniques in condensed matter physics / Radi A. Jishi.
New York: Cambridge University Press, 2013.
41 741

The electron glass / Michael Pollak, M. Ortuňo, A. Frydman.
New York: Cambridge University Press, 2013.
41 863

Field theories of condensed matter physics / Eduardo Fradkin.
New York: Cambridge University Press, 2013.
41 864

Advanced solid state physics / Philip Phillips.
New York: Cambridge University Press, 2012.
41 865

Glassy disordered systems: glass formation and universal anomalous low-energy properties / Michael I. Klinger.
Singapore: World Scientific Publishing, 2013.
41 901

Spin current / Sadamichi Maekawa... [et al.].
Oxford: Oxford University Press, 2012.
41 951

F 7.3
The physics of dilute magnetic alloys / Jun Kondo.
New York: Cambridge University Press, 2012.
41 743

F 7.4
Novel superfluids. Vol. 1 / eds. Karl-Heinz Bennemann, John B. Ketterson.
Oxford: Oxford University Press, 2013.
41 642

Strong-coupling theory of high-temperature superconductivity / Alexandre S. Alexandrov.
New York: Cambridge University Press, 2013.
41 742

An introduction to piezoelectric materials and applications / Jan Holterman, Pim Groen.
Apeldoorn: Stichting Applied Piezo, 2013.
41 916

F 8.1
Electron crystallography: electron microscopy and electron diffraction / Xiaodong Zou, Sven Hovmölller, Peter Oleynikov.
New York: Oxford University Press, 2011.
( IUCr texts on crystallography; Vol. 16 )
41 648

Electron microscopy 1974. Vol. 1. Physical / eds. J. V. Sanders, D. J. Goodchild.
Canberra: The Australian Academy of Science, 1974.
41 668

Electron microscopy 1994. Vol. 1. Interdisciplinary developments and tools / eds. B. Jouffrey, C. Colliex.
Les Ulis: Les Editions de Physique, 1994.
Event: The 13th international congress on electron microscopy (Paris 17.07.-22.07.1994) FR
41 669

Electron microscopy 1994. Vol. 2A. Applications in materials sciences / eds. B. Jouffrey, C. Colliex
Les Ulis: Les Editions de Physique, 1994.
41 670

Electron microscopy 1994. Vol. 2B. Applications in materials sciences / eds. B. Jouffrey, C. Colliex
Les Ulis: Les Editions de Physique, 1994.
41 671

Electron microscopy 1998. Vol. 1. General interest and instrumentation / Héctor A. Calderón Benavides, Miguel José Yacamán.
Bristol: Institute of Physics Publishing, 1998.
Event: The 14th international congress on electron microscopy (Cancun31.08.-04.09.1998) MX
41 672

Electron microscopy 1998. Vol. 2. Materials science 1 /eds. Héctor A. Calderón Benavides, Miguel José Yacamán.
Bristol: Institute of Physics Publishing, 1998.
Event: The 14th international congress on electron microscopy (Cancun 31.08.-04.09.1998) MX
41 673

Electron microscopy 1998. Vol. 3. Materials science 2 / eds. Héctor A. Calderón Benavides, Miguel José Yacamán.
Bristol: Institute of Physics Publishing, 1998.
Event: The 14th international congress on electron microscopy (Cancun31.08.-04.09.1998) MX
41 674

Proceedings of the 15th international congress on electron microscopy. Vol. 1. Physical, materials and earth sciences.
Onderstepoort: The Microscopy Society of Southern Africa, 2002.
Event: Durban 01.09.-06.09.2002 ZA
41 675

Proceedings of the 15th international congress on electron microscopy. Vol. 3. Interdisciplinary.
Onderstepoort: The Microscopy Society of Southern Africa, 2002.
Event: Durban 01.09.-06.09.2002 ZA
41 676

Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis / Joseph Irwin Goldstein... [et al.].
New York: Springer Science+Business Media, Inc., 2003.
41 689

Core level spectroscopy of solids / Frank de Groot, Akio Kotani.
Boca Raton: CRC Press, 2008.
41 903

Advanced computing in electron microscopy / Earl J. Kirkland.
New York: Springer Science+Business Media, 2010.
41 909

Transmission electron microscopy and diffractometry of materials / Brent Fultz, James Howe.
Berlin: Springer-Verlag, 2013.
41 910

Sample preparation handbook for transmission electron microscopy: methodology / Jeanne Ayache... [et al.]
New York: Springer, 2010.
41 949

Sample preparation handbook for transmission electron microscopy: techniques / Jeanne Ayache... [et al.]
New York: Springer, 2010.
41 950

F 8.2
Physical methods in bioinorganic chemistry: spectroscopy and magnetism / ed. Lawrence Que.
Sausalito: University Science Books, 2010.
41 702

F 9.1
Vesmír v tweetech: velké myšlenky a jejich stručná objasnění / Marcus Chown & Govert Schilli; [z angl. orig. přeložil Lucie Kudlejová].
Zlín: Kniha Zlín, 2012.
( Tema; Sv. 13 )
41 715

Kniha vesmírů / John D. Barrow; [překlad Jiří Langer].
Praha; Litomyšl: Paseka, 2013.
41 716

What are gamma-ray bursts / Joshua S. Bloom.
Princeton: Princeton University Press, 2011.
41 736

How did the first stars and galaxies form? / Abraham Loeb.
Princeton: Princeton University Press, 2010.
41 737

Úvod do obecné astronomie / Bohumil Hacar.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963.
41 750

Osudová přitažlivost gravitace: černé díry ve vesmíru / Mitchell Begelman, Martin Rees; [z angl. orig. přeložil Pavel Paloncý].
Praha: Argo, Dokořán, 2013.
41 873

Cykly času: nový pozoruhodný pohled na vesmír / Roger Penrose; [překlad Jiří Podolský].
Praha: Argo: Dokořán, 2013.
41 894

Velké otázky: vesmír / Stuart Clark; [z angl. orig. přeložil Jiří Langer].
Praha: Knižní klub, 2013.
41 946

K
Matematika - fyzika: soupis české a slovenské literatury za léta 1980-1985 / compiled by Jan Švejda, Eva Pavlíčková.
Praha: Státní knihovna ČSR, 1985.
( Odborné bibliografie. Přírodní vědy )
41 744

Dislokacii v kristallach: bibliografičeskij ukazatel'.
Moskva: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1960.
41 869

Dislokacii v kristallach: bibliografičeskij ukazatel' 1959-1964. Vypusk 2
Moskva: Nauka, 1966.
41 870

Dislokacii v kristallach: bibliografičeskij ukazatel' 1965-1970 Vypusk 3
Moskva: Nauka, 1974.
41 871

Dislokacii v kristallach: bibliografičeskij ukazatel' otečestvennoj i inostrannoj literatury 1971
Moskva: Nauka, 1977.
41 872

Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Výběr hesel v databázi TDKIV /ed. Miroslav Ressler.
Praha: Národní knihovna ČR, Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2006.
41 937

Segnetoelektriki. Bibliografičeskij ukazatel' 1943-1965.
Moskva: Nauka, 1967.
41 959

M 1.5
Základy. Knihy XI-XII / Eukleides; komentované Petrem Vopěnkou; [z řečtiny přeložil F. Servít].
Kanina: OPS; Plzeň: Západočeská univerzita, 2011.
( Prameny evropské vzdělanosti; Sv. 5 )
41 713

Základy. Kniha X / Eukleides; komentované Petrem Vopěnkou; [překlad František Servít].
Kanina: OPS; Plzeň: Západočeská univerzita, 2012.
( Prameny evropské vzdělanosti; Sv. 7 )
41 714

M 2.6
Úvod do nauky o thetafunkcích / Karel Dusl.
Praha: Jednota českých matematiků a fysiků, 1919.
41 960

M 5.4
Truhlice matematických pokladů profesora Stewarta / Ian Stewart; [z angl. orig. přeložil Lukáš Georgiev].
Praha: Dokořán, Argo, 2013.
( Edice Aliter; Sv. 55 )
41 942

Velké otázky: matematika / Tony Crilly; [z angl. orig. přeložil Jiří Jarník].
Praha: Knižní klub, 2012.
( Universum )
41 945

PE
Annual review of nuclear and particle science. Vol. 62 / eds. Barry R. Holstein, Wick C. Haxton, Abolhassan Jawahery.
Palo Alto: Annual Reviews, 2012.
41631

Week of doctoral students 2012: proceedings of the 21st annual conference of doctoral students, Praha 19.05.-01.06.2012: Part II: Physics of plasmas and ionized media /eds. Jana Šafránková, J. Pavlů.
Praha: MATFYZPRESS, 2012.
Event: 21st Annual conference of doctoral students (Praha29.05.-01.06.2012) CR
41 632

Week of doctoral students 2012: proceedings of the 21st annual conference of doctoral students, Praha 19.05.-01.06.2012: Part III: Physics / eds. Jana Šafránková, J. Pavlů.
Praha: MATFYZPRESS, 2012.
Event: 21st Annual conference of doctoral students (Praha29.05.-01.06.2012) CR
41 633

Disorder and strain-induced complexity in functional materials /eds. Tomoyuki Kakeshita... [et al.].
Berlin: Springer-Verlag, 2012.
( Springer series in materials science; Vol. 148 )
41 637

Auger- and X-ray photoelectron spectroscopy in materials science: a user-oriented guide / Siegfried Hofmann.
Berlin: Springer-Verlag, 2013.
( Springer series in surface sciences; Vol. 49 )
41 652

Handbook of nonlinear optical crystals / Valentin G. Dmitriev, Gagik G. Gurzadyan, David N. Nikogosyan.
Berlin: Springer-Verlag, 1999.
( Springer series in optical sciences; Vol. 64 )
41 654

Mid-infrared coherent sources and applications / eds. Majid Ebrahim-Zadeh, Irina T. Sorokina.
Dordrecht: Springer, 2008.
( NATO science for peace and security series - B: Physics and biophysics )
Event: NATO advanced research workshop on Middle infrared coherent sources 2005 (Barcelona 06.11.-11.11.2005) SP
41 658

Annual review of condensed matter physics. Vol. 4 / eds. James S. Langer, James P. Eisenstein.
Palo Alto: Annual Reviews, 2013.
41 665

Přehled pokroků fysiky za rok 1901 / Bohumil Kučera.
[S. l.]: [s. n.], 1902.
41 677

Přehled pokroků fysiky za rok 1902 / Bohumil Kučera... [et al.].
[S. l.]: [s. n.], 1903.
41 678

Přehled pokroků fysiky za rok 1903 / Bohumil Kučera... [et al.].
Praha: Tiskem Aloisa Wiesnera, 1905.
41 679

Přehled pokroků fysiky za rok 1904 / Bohumil Kučera... [et al.].
Praha: Tiskem Aloisa Wiesnera, 1906.
41 680

Přehled pokroků fysiky za rok 1905 / Bohumil Kučera... [et al.].
Praha: Tiskem Aloisa Wiesnera, 1907.
41 681

Přehled pokroků fysiky za rok 1906 / Bohumil Kučera... [et al.].
Praha: Tiskem Aloisa Wiesnera, 1908.
41 682

Přehled pokroků fysiky za rok 1907 / Jiří Baborovský... [et al.].
Praha: Tiskem Aloisa Wiesnera, 1910.
41 683

Přehled pokroků fysiky za rok 1908 / Jiří Baborovský... [et al.].
Praha: Tiskem Aloisa Wiesnera, 1912.
41 684

Přehled pokroků fysiky v letech 1909 a 1910 / Bohumil Macků... [et al.].
Praha: Tiskem Aloisa Wiesnera, 1913.
41 685

Přehled pokroků fysiky v letech 1911 a 1912 / Bohumil Macků... [et al.].
Praha: Tiskem Aloisa Wiesnera, 1916.
41 686

Annual review of physical chemistry. Vol. 64 / eds. Mark A. Johnson... [et al.].
Palo Alto: Annual Reviews, 2013.
41 687

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012.
[Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2013].
41 738

Adventures in experimental physics: a selection of papers and personal discovery stories dealing with innovative, unconventional & adventurous experimentation. Alpha 1972 / ed. Bogdan Maglich.
Princeton: World Science Communication, 1972.
41 745

Adventures in experimental physics: a selection of papers and personal discovery stories dealing with innovative, unconventional & adventurous experimentation. Beta 1972 / ed. Bogdan Maglich.
Princeton: World Science Education, 1972.
41 746

Adventures in experimental physics: a selection of papers and personal discovery stories dealing with innovative, unconventional & adventurous experimentation. Gamma Volume /editor Bogdan Maglich.
Princeton: World Science Education, 1973.
41 747

Adventures in experimental physics: a selection of papers and personal discovery stories dealing with innovative, unconventional & adventurous experimentation. Delta Volume / ed. Bogdan Maglich.
Princeton: World Science Education, 1974.
41 748

Adventures in experimental physics: a selection of papers and personal discovery stories dealing with innovative, unconventional & adventurous experimentation. Epsilon Volume / ed. Bogdan Maglich.
Princeton: World Science Education, 1976.
41 749

Annual review of materials research. Vol. 43 / ed. David R. Clarke.
Palo Alto: Annual Reviews, 2013.
41 868

Laser-plasma interactions and applications / eds. Paul McKenna... [et al.].
Heidelberg: Springer International Publishing, 2013.
( Scottish Graduate Series (SUSSP); Vol. 68 )
Event: Scottish Universities Summer School in Physics (Strathclyde 14.08.-26.08.2011) GB
41 898

Ultrafast nonlinear optics / eds. Robert Thomson, Christopher Leburn, Derryck Reid.
Heidelberg: Springer, 2013.
( Scottish Graduate Series (SUSSP); Vol. 66 )
Event: Scottish Universities Summer School in Physics (Edinburgh 11.08.-21.08.2010) GB
41 899

Neutrino physics and astrophysics / eds. G. Bellini, L. Ludhova.
Amsterdam: IOS Press, Bologna: Societá Italiana di Fisica, 2012.
Event: Proceedings of the international school of physics "Enrico Fermi". Course 182 (Varenna 26.07.-05.08.2011) IT
41 904

Complex materials in physics and biology / eds. F. Mallamace, Harry Eugene Stanley.
Amsterdam: IOS Press, Bologna: Societá Italiana di Fisica, 2012.
Event: Proceedings of the international school of physics "Enrico Fermi". Course 176 (Varenna 29.06.-09.07.2010) IT
41 905

Three-dimensional partonic structure of the nucleon / eds. M. Anselmino... [et al.].
Amsterdam: IOS Press, Bologna: Societá Italiana di Fisica, 2012.
Event: Proceedings of the international school of physics "Enrico Fermi". Course 180 (Varenna 28.06.-08.07.2011) IT
41 906

Laser-plasma acceleration / eds. F. Ferroni, L. A. Gizzi, R. Faccini.
Amsterdam: IOS Press, Bologna: Societá Italiana di Fisica, 2012.
Event: Proceedings of the international school of physics "Enrico Fermi". Course 179 (Varrena 20.06.-25.06.2011) IT
41 907

From the big bang to the nucleosynthesis / eds. A. Bracco, E. Nappi.
Amsterdam: IOS Press, Bologna: Societá Italiana di Fisica, 2011.
Event: Proceedings of the international school of physics "Enrico Fermi". Course 178 (Varenna 19.07.-24.07.2010) IT
41 908

New carbon based materials for electrochemical energy storage systems: batteries, supercapacitors and fuel cells
Dordrecht: Springer, 2006.
( NATO science series: II: mathematics, physics and chemistry; Vol. 229 )
Event: NATO-Carbon advanced research workshop and conference New carbon based materials for electrochemical energy storage systems (Argonne 19.10.-24.10.2003) US
41 923

Modern theories of many-particle systems in condensed matter physics / eds. Daniel C. Cabra, Andreas Honecker, Pierre Pujol.
Berlin: Springer-Verlag, 2012.
( Lecture notes in physics; Vol. 843 )
41 933

Strongly correlated systems: numerical methods / eds. Adolfo Avella, Ferdinando Mancini.
Berlin: Springer-Verlag, 2013.
( Springer series in solid-state sciences; Vol. 176 )
41 934

Acoustic metamaterials and phononic crystals / ed. Pierre A. Deymer.
Berlin: Springer-Verlag, 2013.
( Springer series in solid-state sciences; Vol. 173 )
41 935

Theory of electron transport in semiconductors: a pathway from elementary physics to nonequilibrium Green functions / Carlo Jacoboni.
Heidelberg: Springer, 2010.
( Springer series in solid-state sciences; Vol. 165 )
41 948

Topological insulators: Dirac equation in condensed matters / Shun-Qing Shen.
Berlin: Springer-Verlag, 2012.
( Springer series in solid-state sciences; Vol. 174 )
41 953

Week of doctoral students 2013: proceedings of the 22nd annual conference of doctoral students, Praha 04.06-07.06.2013:Part II: Physics of plasmas and ionized media / eds. Jana Šafránková, J. Pavlů.
Praha: MATFYZPRESS, 2013.
Event: 22nd Annual conference of doctoral students (Praha 04.06.2013-07.06.2013) CR
41 956

Week of doctoral students 2013: proceedings of the 22nd annual conference of doctoral students, Praha 04.06.-07.06.2013:Part III: Physics /eds. Jana Šafránková, J. Pavlů.
Praha: MATFYZPRESS, 2013.
Event: 22nd Annual conference of doctoral students (Praha 04.06.2013-07.06.2013) CR
41 957

T 4
Solar energy: photovoltaics - promissing trend for today and close future / Vladislav Poulek, Martin Libra.
Prague: Czech University of Agriculture, 2006.
41 666