Přírůstky knihovního fondu Slovanka 2011

Text

A 1
Příštích sto let : předpověď pro jednadvacáté století / George Friedman ; [z angl. orig. přeložila Jana Odehnalová].
Praha : Argo, Dokořán, 2010.
( Edice Aliter ; Sv. 43 )
41 247

A 2
Ideals and realities : selected essays of Abdus Salam / eds. C. H. Lai, Azim Kidwai. Singapore : World Scientific Publishing, 1989.
41 130

Věda v Čechách po 20 letech : (ve spirále, nebo na kruháči?) : rozhovory s přírodovědci v akademických funkcích / Pavel Kovář.
Praha : Academia, 2010.
41 151

Bohemia docta : k historickým kořenům vědy v českých zemích / eds. Alena Míšková, Martin Franc, Antonín Kostlán.
Praha : Academia, 2010.
41 153

Na počátku všech věcí : přírodní vědy a náboženství / Hans Küng ; [z něm. orig. přeložil Vladimír Petkevič]. 8. vyd.
Praha : Vyšehrad, Nakladatelství Bergman Tomáš, 2011.
41 246

Sto českých vědců v exilu : encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd / eds. Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán.
Praha : Academia, 2011.
41 248, 41 249

Historické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách : katalog vědeckých přístrojů z 16. až 19. století ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově / Zdeněk Horský.
Mikulov : Regionální muzeum v Mikulově, 2011.
41 270

Our enigmatic Universe : one astronomer's reflections on the human condition / Alan H. Batten.
Ely : Melrose Books, 2011.
41 288

Hlavou zeď 2011 : úvahy nad civilizací a její budoucností / ed. Aleš Palán.
Praha : Dybbuk, 2011.
41 321

A 6
2011 Britannica book of the year : events of 2010 / ed. Karen Jacobs Sparks.
Chicago : Encyclopaedia Britannica, 2011.
( Britannica book of the year )
41 244

B 1
Největší show pod sluncem : důkazy evoluce / Richard Dawkins ; [z angl. orig., přeložili Josef Lhotský, Roman Šolc].
Praha : Dokořán, Argo, 2011.
( Edice Zip ; Sv. 20 )
41 254

Chemistry in space : from interstellar matter to the origin of life / Dieter Rehder.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2010.
41 320

B 6
Charge transfer in DNA / ed. Hans-Achim Wagenknecht.
Weinheim : Wiley-VCH, 2005.
41 164

B 7
Lehrbuch der Biophysik / Erich Sackmann, Rudolf Merkel.
Weinheim : WILEY-VCH Verlag, 2010.
41 236

C 3.6
Electrochemical impedance spectroscopy / Mark E. Orazem, Bernard Tribollet.
Hoboken : John Wiley & Sons, 2008.
41 352

E 2.3
Antennas for all applications / John D. Kraus, Ronald J. Marhefka. 3rd ed.
Boston : McGraw-Hill, 2002.
41 251

E 5.2
Analog circuit design : art, science, and personalities / ed. Jim Williams.
Boston : Butterworth-Heinemann, 1991.
41 344

The art and science of analog circuit design / ed. Jim Williams.
Boston : Butterworth-Heinemann, 1998.
41 345

Analog circuits : world class designs / eds. Robert A. Pease ... [et al.].
Amsterdam : Elsevier, 2008.
41 346

Troubleshooting analog circuits : with electronics workbench circuits / Robert A. Pease.
Boston : Elsevier, 1991.
41 347

Analog circuit design : a tutorial guide to applications and solutions / eds. Bob Dobkin, Jim Williams.
Amsterdam : Elsevier, 2011.
41 348

F 1.1
100 let české novodobé fyziky : sborník přednášek / uspořádal Libor Pátý
Praha : Univerzita Karlova, 1983
41 123

Abdus Salam : a biography / Jagjit Singh.
New Delhi : Penguin Books, 1992.
41 131

Tribute to Abdus Salam : commemoration day 21 November 1997 / ed. A. M. Hamende. Trieste : The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, 1999.
Akce: The Abdus Salam memorial meeting (Trieste 19.11.-22.11.1997) IT
41 132

Vospominanija o I. Ja. Pomerančuke.
Moskva : Nauka, 1988.
41 128

The impact of modern scientific ideas on society : in commemoration of Einstein / eds. Colette M. Kinnon, A. N. Kholodilin, J. G. Richardson.
Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1981.
Akce: The Unesco symposium on the impact of modern scientific ideas on society (Munich-Ulm 18.09.-20.09.1978) DE
41 135

Philosophical problems of modern physics / Peter Mittelstaedt.
Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1976.
( Boston studies in the philosophy of science ; Vol. 18 ) ( Synthese library ; Vol. 95 )
41 136

Physiker und Astronomen in Frankfurt / Klaus Bethge, Horst Klein.
Neuwied : Metzner, 1989.
41 145

From a vision to a system : the international centre for theoretical physics of Trieste
(1964-1994) / ed. A. M. Hamende.
Trieste : Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertá delle Scienze, 1996.
41 148

Historické pramene súčasnej fyziky 2. Od objevu elektrónu po prah kvantovej
mechaniky / Rudolf Zajac, Ján Pišút, Juraj Šebesta.
Bratislava : Universita Komenského, 1997.
41 165

Reflections of a physicist / Percy Williams Bridgman.
New York : Philosophical Library, 1950.
41 235

Lake views : this world and the universe / Steven Weinberg.
Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
41 237

The strangest man : the hidden life of Paul Dirac, quantum genius / Graham Farmelo.
London : Faber and Faber, 2009.
41 238

The problems of physics / Anthony J. Leggett.
New York : Oxford University Press, 1987.
41 301

More and different : notes from a thoughtful curmudgeon / Philip W. Anderson.
Singapore : World Scientific Publishing, 2011.
41 350

Lehkost bytí aneb Bytí jako světlo : o hmotnosti, éteru a sjednocování sil / Frank
Wilczek ; [z angl. orig. přeložil Jan Fischer].
Praha : Litomyšl : Paseka, Argo, Dokořán, 2011.
( Edice Aliter ; Sv. 47 )
41 360

F 1.3
Theoretical physics / Aleksandr Solomonovič Kompanejec.
Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1961.
41 234

F 1.4
Q is for quantum : particle physics from A-Z / John Gribbin.
London : Phoenix, 1999.
41 144

F 1.5
Základy fysikálních měření I / Jaromír Brož a kol.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967.
41 228

F 1.8
Musíme si promluvit o Kelvinovi : vesmír a co o něm prozrazují všední věci / Marcus
Chown ; [z angl. orig. přeložila Lucie Kudlejová].
Zlín : Kniha Zlín, 2010.
( Edice TEMA ; Sv. 5 )
41 243

Kvantová teorie nikoho nezabije : průvodce vesmírem / Marcus Chown ; [z angl. orig. přeložila Markéta Jansová].
Zlín : Kniha Zlín, 2010.
( Edice TEMA ; Sv. 2 )
41 263

Velké otázky : fyzika / Michael Brooks ; [z angl. orig. přeložil Jiří Langer].
Praha : Euromedia Group, k. s., 2011.
41 283

Vesmírná galerie : klíčové obrazy v dějinách vědy / John D. Barrow ; [z angl. orig. přeložil Jan Novotný].
Praha : Argo, Dokořán, 2011.
41 322

Knocking on heaven's door : how physics and scientific thinking illuminate the Universe and the modern world / Lisa Randall.
New York : HarperCollins Publishers, 2011.
41 328

F 2.1
Feynman lectures on gravitation / Richard P. Feynman.
London : Penguin Books, 1999.
41 129

Skryté za zrcadlem : pátrání po extradimenzích, od Platona ke strunové teorii a ještě dále / Lawrence M. Krauss ; [z angl. orig. přeložil Jiří Langer].
Praha : Litomyšl : Paseka, 2011.
( Edice Fénix ; Sv. 29 )
41 250

Tajemství skrytých dimenzí vesmíru. Pokřivené průchody / Lisa Randallová ; [z angl. orig. přeložili Michael Prouza, Karel Výborný].
Praha : Litomyšl : Ladislav Horáček - Paseka, 2011.
41 272

F 2.4
Atomová fysika 1. Úvod do atomové fysiky / Eduard V. Špol'skij ; [přeložili Jaroslav Pačes, Jaroslav Pernegr, Josef Tuček] 2. vyd.
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1957.
41 149

Atomová fysika 2. Elektronový obal atomu a atomové jádro / Eduard V. Špol'skij ; [přeložil Čestmír Muzikář a kol.] 2. vyd.
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1958.
41 150

Path integrals in quantum mechanics / Jean Zinn-Justin.
New York : Oxford University Press, 2010.
41 294

Elegance and enigma : the quantum interviews / ed. Maximilian Schlosshauer.
Berlin : Springer-Verlag, 2011.
( The frontiers collection )
41 325

F 2.5
Condensed matter field theory / Alexander Altland, Ben Simons
Cambridge : Cambridge University Press, 2006
40 370

Algebraic methods in statistical mechanics and quantum field theory / Gerard G. Emch.
New York : Wiley-Interscience, 1972.
( Interscience monographs and texts in physics and astronomy; Vol. 26 )
41 140

Glassy materials and disordered solids : an introduction to their statistical mechanics / Kurt Binder, Walter Kob. Singapore : World Scientific Publishing, 2011.
41 239

Reconstructive phase transition : in crystals and quasicrystals / Pierre Tolédano, Vladimir Dmitriev.
Singapore : World Scientific, 1996.
41 253

Nerovnovážná statistická fyzika / František Šanda.
Praha : MATFYZPRESS, 2011.
41 281

Advanced statistical mechanics / Barry M. McCoy.
New York : Oxford University Press, 2010.
( International series of monographs on physics ; Vol. 146 )
41 298

Elements of phase transitions and critical phenomena / Hidetoshi Nishimori, Gerardo Ortiz. New York : Oxford University Press, 2011.
41 304

The Kondo problem to heavy fermions / A. C. Hewson.
Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
( Cambridge studies in magnetism; Vol. 2 )
41 306

Physics of self-organization and evolution / Rainer Feistel, Werner Ebeling.
Weinheim : WILEY-VCH Verlag, 2011.
41 339

Quantum theory of the electron liquid / Gabriele F. Giuliani, Giovanni Vignale.
Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
41 349

Statistical mechanics in a nutshell / Luca Peliti.
Princeton : Princeton University Press, 2011.
41 353

Čislennyje metody kvantovoj statistiki / Vladimir Anatol'jevič Kašurnikov, Andrej Valer'jevič Krasavin.
Moskva : Fizmatlit, 2010.
41 354

F 3.1
The Abdus Salam memorial meeting : Trieste, Italy 19-22.11.1997 / eds. J. Ellis... [et al.]. Singapore : World Scientific Publishing, 1999.
41 133

Particles and field / David Lurié.
New York : John Wiley and Sons, 1968.
41 139

Differential geometric methods in theoretical physics / eds. H. D. Doebner, T. D. Palev. Singapore : World Scientific Publishing, 1986.
Akce: The 13 international conference on Differential geometric methods in theoretical physics (Shumen 1984) BG
41 142

String theory and quantum gravity ´91 / eds. J. Harvey...[et al.].
Singapore : World Scientific Publishing, 1992.
Akce: The Trieste spring school & workshop ICTP (Trieste 15.04.-26.04.1991) IT
41 143

Chiral dynamics / Benjamin W. Lee.
New York : Gordon and Breach Science Publishers, 1972.
41 146

Za hranicemi nanosvěta : leptony, kvarky, kalibrační bosony / Hans Günter Dosch ; [z něm. orig. přeložila Ludmila Eckertová]. Praha : Academia, 2010.
( Gerstner ; Sv. 5 )
41 152

Proceedings of the 32nd international conference on high energy physics 2004. Vol. 1 / eds. Hesheng Chen...[et al.].
Singapore : World Scientific Publishing, 2005.
Akce: 32nd international conference on High energy physics ; (Beijing 16.08.-22.08.2004)CN
41 154

Proceedings of the 32nd international conference on high energy physics 2004. Vol. 2 / eds. Hesheng Chen...[et al.].
Singapore : World Scientific Publishing, 2005.
Akce: 32nd international conference on High energy physics ; (Beijing 16.08.-22.08.2004)CN
41 155

Quantum field theory in a nutshell / A. Zee. 2nd ed.
Princeton : Princeton University Press, 2003.
41 156

String theory in a nutshell / Elias Kiritsis.
Princeton : Princeton University Press, 2007.
41 157

Fundamentals of neutrino physics and astrophysics / Carlo Giunti, Chung W. Kim.
New York : Oxford University Press, 2011.
41 166, 41 167

Proceedings of the joint international lepton-photon symposium & Europhysics conference on high energy physics. Vol. 1. Parallel sessions / eds. S. Hegarty, K. Potter, E. Quercigh. Singapore : World Scientific Publishing, 1992.
Akce: Joint international lepton-photon symposium & Europhysics conference on high energy physics (Geneva 25.07.-01.08.1991) CH
41 232

Proceedings of the joint international lepton-photon symposium & Europhysics conference on high energy physics. Vol. 2. Plenary sessions / eds. S. Hegarty, K. Potter, E. Quercigh. Singapore : World Scientific Publishing, 1992.
Akce: Joint international lepton-photon symposium & Europhysics conference on high energy physics (Geneva 25.07.-01.08.1991) CH
41 233

Lepton dipole moments / eds. Barry Lee Roberts, William J. Marciano.
Singapore : World Scientific Publishing, 2010.
( Advanced series on directions in high energy physics ; Vol. 20 )
41 240

Elementary particle physics . Vol. 1. Quantum field theory and particles / Yorikiyo Nagashima.
Weinheim : WILEY-VCH Verlag, 2010.
41 264

Advanced particle physics. Vol. 1. Particles, fields, and quantum electrodynamics / O. M. Boyarkin.
Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2011.
41 265

Advanced particle physics. Vol. 2. The standard model and beyond / O. M. Boyarkin.
Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2011.
41 266

Quantum chromodynamics : high energy experiments and theory / Günther Dissertori, Ian G. Knowles, Michael Schmelling.
New York : Oxford University Press, 2008.
( International series of monographs on physics ; Vol. 115 )
41 267

Soft multihadron dynamics / W.Kittel, E.A. De Wolf.
New Jersey : World Scientific Publishing, 2005.
41 268

Jádra a částice : řešené příklady / Dalibor Nosek.
Praha : MATFYZPRESS, 2005.
41 282

Collisions and collaboration : the organization of learning in the ATLAS experiment at the LHC / eds. Max Boisot ... [et al.].
New York : Oxford University Press, 2011.
41 293

Advances in the Casimir effect / M. Bordag ... [et al.].
New York : Oxford University Press, 2009.
( International series of monographs on physics ; Vol. 145 )
41 305

Neutrino physics / Kai Zuber. 2nd ed.
Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.
( Series in high energy physics, cosmology and gravitation ; Vol. 2 )
41 329

F 3.2
Nuclear physics in a nutshell / Carlos A. Bertulani.
Princeton : Princeton University Press, 2007.
41 158

F 4.5
Mechanika kontinua / Miroslav Brdička, Ladislav Samek, Bruno Sopko.
4. rev. a upr. vyd. Praha : Academia, 2011.
( Gerstner ; Č. 6 )
41 359

F 5.1
Handbuch der experimental Physik. Band 21. Anregung der spektren. Spektroskopische Apparate. Starkeffekt.
Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1927.
41 260

Monte Carlo methods in ab initio quantum chemistry / B. L. Hammond, W. A. Lester, Jr., Peter James Reynolds.
Singapore : World Scientific Publishing, 1994.
( World scientific lecture and course notes in chemistry ; Vol. 1 )
41 308

F 5.2
Fourth state of matter / Bronislav Grycz ; [z českého orig. přeložil Zdeněk Rudinger]. London : Iliffe Books Ltd, 1966.
( Physics paperbacks ; Vol. 3 )
41 259

Blýskání aneb třináctero vyprávění o plazmatu / Petr Kulhánek.
Praha : AGA, 2011.
41 280

Principles of plasma diagnostics / I. H. Hutchinson. 2nd ed.
New York : Cambridge University Press, 2002.
41 307

Úvod do teorie plazmatu / Petr Kulhánek.
Praha : AGA, 2011.
41 313

F 6.1
Rod-like and banana-shaped liquid crystals by means of deuterium NMR : molecular structure, orientational ordering and molecular dynamics of complex liquid crystalline materials / Valentina Domenici.
Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010.
41 160

Diffuse scattering and defect structure simulations : a cook book using the program DISCUS / Reinhard B. Neder, Thomas Proffen.
New York : Oxford University Press, 2008.
( IUCr text on crystallography ; Vol. 11 )
41 277

Crystallography and surface structure : an introduction for surface scientists and nanoscientists / Klaus Hermann.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2011.
41 302

Ice physics / Peter V. Hobbs.
New York : Oxford University Press, 2010.
41 326

Physical properties of carbon nanotubes / R. Saito, Gene Dresselhaus, M. S. Dresselhaus. London : Imperial College Press, 1998.
41 336

Tores et torsades : des associations supramoléculaires insolites / Jean Charvolin,
Jean-Francois Sadoc.
Paris : CNRS Éditions, Les Ulis : EDP Sciences, 2011.
41 366

F 6.2
Dislocation based fracture mechanics / Johannes Weertman.
New Jersey : World Scientific, 1996.
41 252

Microstructure of metals and alloys : an atlas of transmission electron microscopy
images / Ganka Zlateva, Zlatanka Martinova.
Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008.
41 323

F 6.3
Shape memory alloys for biomedical applications / eds. Takayuki Yoneyama, Shuichi Miyazaki. Boca Raton : CRC Press,
Cambridge : Woodhead Publishing Limited, 2009.
41 161

Hydrogen storage properties of magnesium hydride : improvement by catalysts / Abbas Ranjbar.
Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.
41 324

Nanomaterials for solid state hydrogen storage / Robert A. Varin, Tomasz Czujko, Zbigniew S. Wronski.
New York : Springer Science+Business Media, 2009.
41 351

F 6.4
Nanostructures and nanomaterials : synthesis, properties and applications / Guozhong Cao, Ying Wang. 2nd ed.
Singapore : World Scientific Publishing, 2011.
( World scientific series in nanoscience and nanotechnology ; Vol. 2 )
41 227

Polymer-carbon nanotube composites : preparation, properties and applications / eds. Tony McNally, Petra Pötsche.
Cambridge : Woodhead Publishing Limited, 2011.
41 327

Fundamentals of materials science : the microstructure-property relationship using metals as model systems / Eric J. Mittemeijer.
Berlin : Springer-Verlag, 2010.
41 364

Tutorials in metamaterials / eds. Mikhail A. Noginov, Viktor A. Podolskiy.
Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.
41 365

F 6.5
Handbook of adhesion technology. Vol. 1 / eds. Lucas F. M. da Silva, Andreas Öchsner, Robert D. Adams.
Berlin : Springer-Verlag, 2011.
41 361

Handbook of adhesion technology. Vol. 2 / eds. Lucas F. M. da Silva, Andreas Öchsner, Robert D. Adams.
Berlin : Springer-Verlag, 2011
41 362

Contact mechanics in tribology / I. G. Goryacheva.
Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1998.
( Solid mechanics and its applications ; Vol. 61 )
41 363

F 7.1
Condensed matter in a nutshell / Gerald D. Mahan.
Princeton : Princeton University Press, 2011.
41 159

Theoretical alchemy : modeling matter / Walter Harrison.
Singapore : World Scientific Publishing, 2010.
41 241

Condensed matter physics / Michael P. Marder. 2nd ed.
Hoboken : John Wiley & Sons, 2010.
41 242

Fundamentals of the physics of solids. Vol. 3. Normal, broken-symmetry, and correlated systems / Jenö Sólyom.
Berlin : Springer-Verlag, 2010.
41 286

Many-particle physics / Gerald D. Mahan. 3rd ed.
New York : Kluwer Academic, 2000.
( Physics of solids and liquids )
41 289

Introduction to the electronic properties of materials / David Jiles.
2nd ed. Cheltenham : Nelson Thornes Ltd., 2001.
41 316

F 7.4
BCS : 50 years / eds. Leon N. Cooper, Dmitri Feldman.
Singapore : World Scientific Publishing, 2011.
41 163

F 7.5
Optics in magnetic multilayers and nanostructures / Štefan Višňovský.
Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2006.
( Optical science and engineering ; Vol. 108 )
41 309

Magnetism and magnetic materials / J. M. D. Coey.
Cambridge : Cambridge University Press, 2010.
41 315

Introduction to magnetic materials / B. D. Cullity, C. D. Graham.
2nd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2009.
41 317

F 7.7
Advanced ferroelectricity / Robert Blinc.
New York : Oxford University Press, 2011.
( International series of monographs on physics ; Vol. 151 )
41 295

F 8.1
Úvod do transmisní elektronové mikroskopie / Miroslav Karlík.
Praha : České vysoké učení technické, 2011
41 245, 41 276

Magnetic microscopy of nanostructures / eds. Herbert Hopster, Hans Peter Oepen.
Berlin : Springer-Verlag, 2005.
( Nanoscience and technology )
41 318

Exploring scanning probe microscopy with MATHEMATICA / Dror Sarid.
2nd ed. Weinheim : WILEY-VCH Verlag, 2007.
41 319

Elements of modern X-ray physics / Jens Als-Nielsen, Des McMorrow.
2nd ed. Chichester : John Wiley & Sons, 2011.
41 337

Electron energy-loss spectroscopy in the electron microscope / R. F. Egerton.
3rd ed. New York : Springer Science+Business Media, 2011.
41 340

F 8.2
Luminiscenční spektroskopie II. Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise / Ivan Pelant, Jan Valenta.
Praha : Academia, 2010.
41 273, 41 274

Raman spectroscopy in graphene related systems / Ado Jorio ... [et al.].
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2011.
41 338

Handbook for highly charged ion spectroscopic research / eds. Yaming Zou, Roger Hutton. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.
41 343

F 8.5
Fyzika nízkých teplot. 1. část / Ladislav Skrbek ... [et al.].
Praha : MATFYZPRESS, 2011.
41 331, 41 333

Fyzika nízkých teplot. 2. část / Ladislav Skrbek ... [et al.].
Praha : MATFYZPRESS, 2011.
41 332, 41 334

F 8.6
Proceedings of the seventh Czechoslovak conference on Electronics and vacuum physics.
Part 1 / eds. A. Guldan, M. Kedro. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 1985.
Akce: Proceedings of the seventh Czechoslovak conference on Electronics and vacuum physics. Part 1 (Bratislava 03.09.-06.09.1985) CS
41 229

Proceedings of the seventh Czechoslovak conference on Electronics and vacuum physics.
Part 2 / eds. A. Guldan, M. Kedro.
Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 1985.
Akce: Proceedings of the seventh Czechoslovak conference on Electronics and vacuum physics. Part 2 (Bratislava 03.09.-06.09.1985) CS
41 230

Proceedings of the seventh Czechoslovak conference on Electronics and vacuum physics.
Part 3 / eds. A. Guldan, M. Kedro.
Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 1985.
Akce: Proceedings of the seventh Czechoslovak conference on Electronics and vacuum physics. Part 3 (Bratislava 03.09.-06.09.1985) CS
41 231

F 9.1
Hvězdář diplomat : životní příběh doyena české astronomie Luboše Perka / Libuše Koubská. Praha : Academia, 2011.
( Edice Pamět' ; Sv. 39 )
41 275

Před velkým třeskem : prehistorie vesmíru / Brian Clegg ; [z angl. orig. přeložili Martin Růžička, Vít Penkala].
Praha : Argo, Dokořán, 2011.
( Edice Aliter ; Sv. 46 )
41 279

Podivné ticho : hledání mimozemské inteligence 2.0 / Paul Davies ; [z angl. orig. přeložil Martin Žofka].
Praha : Dokořán, Argo, 2011.
( Edice Zip ; Sv. 24 )
41 358

J
Concise Oxford English dictionary / eds. Angus Stevenson, Maurice Waite. 12th ed.
New York : Oxford University Press, 2011.
41 299

M 1.1
Weak links : the universal key to the stability of networks and complex systems / Péter Csermely.
Berlin : Springer-Verlag, 2009.
( The frontiers collection )
41 330

M 1.2
Algebra : algebraičeskije struktury linejnaja i polilinejnaja algebra / N. Bourbaki.
Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo fiziko-matematičeskoj literatury, 1962.
( Elementy matematiki ; Kniga 2 ; Glava 1-3 )
41 356

M 1.3
Teorija grupp Li. Tom 3. Obščaja teorija algebry Li / Claude Chevalley
Moskva : Izdatel’stvo inostrannoj literatury, 1958
41 126

Gruppy i algebry Li. Tom 3. Glava 7-8 : podalgebry Kartana, reguljarnyje elementy, rasščepljajemyje poluprostyje algebry Li / N. Bourbaki.
Moskva : Mir, 1978.
( Elementy matematiki ) ISBN: (váz.)
41 127

Simmetrija / Hermann Weyl.
Moskva : Nauka, 1968.
41 134

Elements of group theory for physicists / A. W. Joshi. 2nd ed.
New Delhi : Wiley Eastern Limited, 1977.
41 137

Indecomposable representations of Lie groups and their physical applications / ed. Vittorio Cantoni.
London : Academic Press, 1989.
( Symposia mathematica ; Vol. 31 )
Akce: Conference (Roma 03.10.-06.10.1988) IT
41 138

Special functions : a group theoretical approach based on lectures by Eugene P. Wigner / James D. Talman.
New York : W. A. Benjamin, Inc., 1968.
( Mathematical physics monograph series )
41 141

Nature's patterns : a tapestry in three parts. Branches / Philip Ball.
New York : Oxford University Press, 2011.
41 290

Nature's patterns : a tapestry in three parts. Flow / Philip Ball.
New York : Oxford University Press, 2011.
41 291

Nature's patterns : a tapestry in three parts. Shapes / Philip Ball.
New York : Oxford University Press, 2011.
41 292

M 1.5
Geometrie / René Descartes ; [z franc. přeložil Jiří Fiala].
Praha : OIKOYMENH, Plzeň : Západočeská univerzita, 2010.
( Knihovna novověké tradice a současnosti ; Sv. 73 )
41 255

Základy. Knihy VII-IX / Eukleides ; [zpracoval a komentářem opatřil P. Vopěnka ; z řeckého orig. přeložil F. Servít].
Kanina : OPS, Plzeň : Západočeská univerzita, 2010.
( Prameny evropské vzdělanosti ; Sv. 4 )
41 257

Základy. Knihy V-VI / Eukleides ; [zpracoval a komentářem opatřil P. Vopěnka ; z řeckého orig. přeložil F. Servít].
Nymburk : OPS, 2009.
( Prameny evropské vzdělanosti ; Sv. 3 )
41 261

Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový počet / Václav Hlavatý.
Praha : Jednota československých matematiků a fysiků, 1937.
( Sborník Jednoty československých matematiků a fysiků ; Sv. 20 )
41 355

M 2.0
Lie-Bäcklund transformations in applications / Robert L. Anderson, Nail H. Ibragimov. Philadelphia : SIAM, 1979.
41 147

M 2.2
Vvedenije v teoriju analitičeskich funkcij mnogich kompleksnych peremennych / Boris Abramovič Fuks
Moskva : Gosudarstvennoje izdatel’stvo fiziko-matematičeskoj literatury, 1962
41 125

M 3.1
Bayesian logical data analysis for the physical sciences : a comparative approach with Mathematica support / Phil C. Gregory.
New York : Cambridge University Press, 2005.
41 271

The Oxford handbook of random matrix theory / eds. Gernot Akemann, Jinho Baik, Philippe Di Francesco.
New York : Oxford University Press, 2011.
41 300

M 3.2
Statistical methods in experimental physics / ed. Frederick James. 2nd ed.
New Jersey : World Scientific, 2010.
41 269

M 5.4
Číslo, prostor, čas : výbor z prací o filosofii vědy / Henri Poincaré ; [z franc. uspořádal a přeložil Jiří Fiala].
Kanina : OPS, Plzeň : Západočeská univerzita, 2010.
( Proudy evropské vzdělanosti ; Sv. 1 )
41 256

PE
Exact methods in low-dimensional statistical physics and quantum computing / eds. Jesper Jacobsen … [et al.]
New York : Oxford University Press, 2010
41 116

Annual review of nuclear and particle science. Vol. 60 / eds. Barry R. Holstein, Wich C. Haxton, Abolhasan Jawahery
Palo Alto : Annual Reviews, 2010
41 121

Annual review of condensed matter physics. Vol. 1 / ed. James S. Langer
Palo Alto : Annual Reviews, 2010
41 122

Unification of the fundamental particle interactions / eds. Sergio Ferrara, John Ellis, Peter van Nieuwenhuizen
New York : Plenum Press, 1980
41 124

High-temperature cuprate superconductors : experiment, theory, and applications / Nikolay Plakida.
Berlin : Springer-Verlag, 2010.
( Springer series in solid-state sciences ; Vol. 166 )
41 162

Week of doctoral students 2010 : proceedings of the 19th annual conference of doctoral students, Praha 01.-04. June, 2010 : Part II : Physics of plasmas and ionized media / eds. Jana Šafránková, J. Pavlů.
Praha : MATFYZPRESS, 2010.
Akce: 19th Annual conference of doctoral students (Praha 01.06.-04.06.2010) CZ
41 168

Week of doctoral students 2010 : proceedings of the 19th annual conference of doctoral students, Praha 01.-04. June, 2010 : Part III : Physics / eds. Jana Šafránková, J. Pavlů.
Praha : MATFYZPRESS, 2010.
Akce: 19th Annual conference of doctoral students (Praha 01.06.-04.06.2010) CZ
41 169

Annual review of condensed matter physics. Vol. 2 / ed. James S. Langer.
Palo Alto : Annual Reviews, 2011.
41 225

Multifunctional polycrystalline ferroelectric materials : processing and properties / eds. Lorena Pardo, Jesús Ricote.
Dordrecht : Springer, 2011.
( Springer series in materials science ; Vol. 140 )
41 226

Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften. Vol 11.
Berlin : Verlag von Julius Springer, 1932.
41 258

Annual review of physical chemistry. Vol. 62 / eds. Stephen R. Leone et al.
Palo Alto : Annual Reviews, 2011.
41 262

Annual review of materials research. Vol. 41 / eds. David R. Clarke, Peter Fratzl.
Palo Alto : Annual Reviews, 2011.
41 278

Casimir physics / eds. Diego Dalvit ... [et al.].
Berlin : Springer-Verlag, 2011.
( Lecture notes in physics ; Vol. 834 )
41 284

High-Tc superconductors based on FeAs compounds / Yuri Izyumov, Ernst Kurmaev.
Berlin : Springer-Verlag, 2010.
(Springer series in materials science ; Vol. 143 )
41 285

Full-potential electronic structure method : energy and force calculations with density functional and dynamical mean field theory / John M. Wills ... [et al.].
Berlin : Springer-Verlag, 2010.
( Springer series in solid-state sciences ; Vol. 167 )
41 287

Modern perspectives in lattice QCD : quantum field theory and high performance computing / eds. Laurent Lellouch ... [et al.].
New York : Oxford University Press, 2011.
Akce: École de physique des Houches. Session 93. (Les Houches 03.08.-28.08.2009) FR
41 296

Ultracold gases and quantum information / eds. C. Miniatura ... [et al.].
New York : Oxford University Press, 2011.
Akce: École d'été de Physique des Houches in Singapore. Session 91.
(Singapore 29.06.-24.07.2009) FR
41 297

New trends in the physics and mechanics of biological systems / eds. Martine Ben
Amar ... [et al.]. New York : Oxford University Press, 2011.
Akce: École de Physique des Houches. Session 92 (Les Houches 06.07.-31.07.2009) FR
41 303

Nano optics and atomics : transport of light and matter waves / eds. R. Kaiser, D. S. Wiersma, L. Fallani.
Amsterdam : IOS Press, Bologna : Societá Italiana di Fisica, 2011.
Akce: International school of physics "Enrico Fermi". Course 173
(Varenna 23.06.-03.07.2009) IT
41 310

Physics with many positrons / eds. A. Dupasquier, A. P. Mills jr., R. S. Brusa.
Amsterdam : IOS Press, Bologna : Societá Italiana de Fisica, 2010.
Akce: International school of physics "Enrico Fermi". Course 174
(Varenna 07.07.-17.07.2009) IT
41 311

Radiation and particle detectors / eds. S. Bertolucci, U. Bottigli, P. Oliva.
Amterdam : IOS Press, Bologna : Societá Italiana de Fisica, 2010.
Akce: International school of physics "Enrico Fermi". Course 175
(Varenna 20.07.-25.07.2009) IT
41 312

Magnetism : from fundamentals to nanoscale dynamics / Joachim Stöhr, Hans Christoph Siegmann
Berlin : Springer-Verlag, 2006
41 314

Astrophysics of galaxy clusters / eds. A. Cavaliere, Y. Rephaeli.
Amsterdam : IOS Press, Bologna : Societá Italiana di Fisica, 2011.
Akce: Proceedings of the international school of physics "Enrico Fermi". Course 172 (Varenna 15.07.-25.07.2008) IT
41 335

Introduction to the physics of massive and mixed neutrinos / Samoil Bilenky.
Berlin : Springer-Verlag, 2010.
( Lecture notes in physics ; Vol. 817 )
41 341, 41 342

Hvězdářská ročenka 2012. Ročník 88. / red. Jakub Rozehnal a kol.
Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Astronomický ústav AV ČR, 2011.
41 357