Přírůstky knihovního fondu Slovanka 2008

Text

A 1
The Oxford handbook of contemporary philosophy / eds. Frank Jackson, Michael Smith.
New York : Oxford University Press, 2007.
40 372

BRUNO, Giordano : Dialogy; [from Italian translated by Jan Blahoslav Kozák].
Praha : Academia, 2008.
( Europa; Sv. 15 )
40 565

A 2
Dámský gambit : zahájení vědecké dráhy / ed. Barbora Tupá.
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007.
40 352

RIEDMATTEN, Éric de : Objevy 21. století; [translated by Růžena Steklačová].
Praha : Mladá fronta, 2007.
40 362

Věda kontra iracionalita 4 : sborník přednášek Českého klubu skeptiků - SISYFOS a AV ČR / eds. Jiří Heřt, Čeněk Zlatník.
Praha : Věra Nosková, 2008.
40 364

Reflexe počátků vědecké instituce : první všední dny ČSAV ajejích ústavů v paměti současníků / red. Hana Barvíková.
Praha : Archiv Akademie věd České republiky, 2003.
( Práce z Archivu Akademie věd. Řada C; Sv. 4 )
40 365

POKORNÝ, Jiří : Odkaz Josefa Hlávky : historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu.
Praha : Academia, 2005.
40 383

DAY, Robert A. – GASTEL, Barbara : How to write and publish a scientific paper.
Cambridge : Cambridge University Press, 2008.
40 415

Něco překrásného se končí : kolapsy v přírodě a společnosti / eds. P. Pokorný, M. Bárta.
Praha : Dokořán, 2008.
40 487

LOMBORG, Bjorn : Zchlaďte hlavy! : skeptický ekolog o globálním oteplování; [from Engl. translated by Petr Holčák].
Praha : Dokořán, 2008.
40 489

KAUFFMAN, Stuart A. : Reinventing the sacred : a new view of science, reason and religion.
New York : Basic Books, 2008.
40 495

GHYKA, Matila Costiescu : Zlaté číslo aneb jak pythagorovské rytmy a obřady ovlivnily vývoj západní civilizace;
[from French translated by Danuše Navrátilová].
Praha : Argo, Dokořán, 2008.
( Edition Zip; Sv. 9 )
40 521

ZAHRADNÍK, Rudolf a kol. : Laboratorní deník : zač jsme bojovali.
Praha : Academia, 2008.
Paměť; Sv. 18 )
40 531

BROCKMAN, John : Třetí kultura : za hranice vědecké revoluce; [from Engl. translated by Anton Markoš, Ondřej Novák].
Praha : Academia, 2008.
( Galileo; Sv. 11 )
40 533

A 6 
COTTERILL, Rodney : The material world.
New York : Cambridge University Press, 2008.
40 454

B 1
MARKOŠ, Anton : Profil absolventa.
Praha : Academia, 2008.
( Galileo )
40 380

Quantum aspects of life / eds. Derek Abbott, Paul C. W. Davies, Arun K. Pati.
London : Imperial College Press, 2008.
40 551

Náhoda a nutnost : Jacques Monod v zrcadle naší doby. Sborník statí / ed. Anton Markoš; [from Engl. translated by Zdeněk Žáček, Zdeněk Neubauer, Anton Markoš].
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2008.
( AMFIBIOS; Sv. 9 )
40 563

B 4
SCHINDLER, Jiří : Ze života bakterií.
Praha : Academia, 2008.
( Průhledy; Sv. 5 )
40 564

B 6
Dermatological phototherapy and photodiagnostic methods / eds. Jean Krutmann, Herbert Hönigsmann, Craig A. Elmets.
Berlin : Springer-Verlag, 2009.
40 567

B 7
Biomedical applications of nanotechnology / eds. Vinod Labhasetwar, Diandra L. Leslie-Pelecky.
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2007.
40 408

WAIGH, Tom A. : Applied biophysics : a molecular approach for physical scientists.
Chichester : John Wiley & Sons, 2007.
40 435

C 1.8
LIŠKA, František : Konstituce, konformace, konfigurace v názvech organických sloučenin.
Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2008.
40 449

C 2.4
TELLE, Helmut H. – UREŇA, Angel González – DONOVAN, Robert J. : Laser chemistry : spectroscopy, dynamics
and applications.
Chichester : John Wiley & Sons, 2007.
40 367

C 3.3
Molecular motors / ed. Manfred Schliwa.
Weinheim : Wiley-VCH, 2003.
40 407

Molecular machines and motors / ed. Jean-Pierre Sauvage.
Berlin : Springer-Verlag, 2001.
( Structure and bonding; Vol. 99 )
40 429

C 4
VOHLÍDAL, Jiří – JULÁK, Alois - ŠTULÍK, Karel : Chemické a analytické tabulky.
Praha : Grada Publishing, 1999.
40 453

F 1.1
KRAUS, Ivo : Fyzika od Thaléta k Newtonovi : kapitoly z dějin fyziky.
Praha : Academia, 2007.
( Edition Galileo; Sv. 10 )
40 360

KRAUS, Ivo : Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Století elektřiny.
Praha : ČVUT, 2008.
40 393

WAGNIÉRE, Georges H. : On chirality and the universal asymmetry : reflections on image and mirror image.
Zürich : Verlag Helvetica Chimica Acta, 2007.
40 394

FRITZSCH, Harald : Escape from Leipzig.
Singapore : World Scientific Publishing, 2008.
40 399

FRASER, Gordon : Cosmic anger : Abdus Salam - the first Muslim Nobel scientist.
Oxford : Oxford University Press, 2008.
40 437

SCOTT, Alwyn C. : The nonlinear Universe : chaos, emergence, life.
Berlin : Springer-Verlag, 2007.
( The frontiers collection )
40 445

BARROW, John D. : Nové teorie všeho : hledání nejhlubšího vysvětlení; [from Engl. translated by Jan Novotný].
Praha : Dokořán, Argo, 2008.
( Edition Zip; Sv. 11 )
40 451

KAKU, Michio : Hyperprostor : vědecká odysea paralelními vesmíry, zakřiveným prostorem a desátým rozměrem;
[from Engl. translated by Petr a Dagmar Lieblovi].
Praha : Dokořán, Argo, 2008.
( Edition Zip; Sv. 8 )
40 452

DERMAN, Emanuel : My life as a quant : reflections on physics and finance.
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2004.
40 474

ÉRDI, Péter : Complexity explained.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
40 475

MAINZER, Klaus : Thinking in complexity : the computational dynamics of matter, mind, and mankind.
Berlin : Springer-Verlag, 2007.
40 477

A century of ideas : perspectives from leading scientists of the 20th century / ed. B. G. Sidharth.
New York : Springer Science + Business Media, 2008.
( Fundamental theories of physics; Vol. 149 )
40 481

WILCZEK, Frank : The lightness of being : mass, ether, and the unification of forces.
New York : Basic Books, 2008.
40 494

CONNES, Alain et al. : On space and time; ed. Shahn Majid.
Cambridge : Cambridge University Press, 2008.
40 500

Critical problems in physics / eds. Val L. Fitch, Daniel R. Marlow, Margit A. E. Dementi.
Princeton : Princeton University Press, 1997.
40 509

Salam + 50 : proceedings of the conference / ed. Michael Duff.
London : Imperial College Press, 2008.
40 524

F 1.3
Essays on the formal aspects of electromagnetic theory / ed. Akhlesh Lakhtakia.
Singapore : World Scientific Publishing, 1993
40 369

F 2.1
BELINSKI, Vladimir – VERDAGUER, Enric : Gravitational solitons.
Cambridge : Cambridge University Press, 2001.
( Cambridge monographs on mathematical physics )
40 355

SUSSKIND, Leonard : The black hole war : my battle with Stephen Hawking to make the world safe for quantum mechanics.
New York : Little, Brown and Company, 2008.
40 491

The future of theoretical physics and cosmology : celebrating Stephen Hawking´s 60th birthday / eds. Gary W. Gibbons, E. Paul S. Shellard, Stuart J. Rankin.
Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
40 498

REINE, Derek – THOMAS, Edwin : Black holes : an introduction.
London : Imperial College Press, 2005.
40 526

EINSTEIN, Albert : Teorie relativity; [from German translated by Jan Novotný].
Brno : VUTIUM, 2005.
( Edition Quantum; Sv. 3 )
40 532

F 2.2
HORÁK, Jiří – KRLÍN, Ladislav – RAIDL, Aleš : Deterministický chaos a podivná kinetika.
Praha : Academia, 2007.
40 361

OTT, Edward : Chaos in dynamical systems.
Cambridge : Cambridge University Press, 1993.
40 385

CHEN, Y. T. – COOK, Alan : Gravitational experiments in the laboratory.
Cambridge : Cambridge University Press, 1993.
40 387

F 2.4
BUB, Jeffrey : Interpreting the quantum world.
Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
40 356

MERMIN, N. David : Quantum computer science : an introduction.
New York : Cambridge University Press, 2007
40 368

SILVERMAN, Mark P. : And yet it moves : strange systems and subtle questions in physics / Mark P. Silverman.
Cambridge : Cambridge University Press, 1993.
40 388

GREENSTEIN, George – ZAJONC, Arthur G. : The quantum challenge : modern research on the foundations of quantum mechanics.
Sudbury : Jones and Bartlett Publishers, 2006.
40 455

SCHLOSSHAUER, Maximilian : Decoherence and the quantum-to-classical transition.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
40 478

SILVERMAN, Mark P. : Quantum superposition : counterintuitive consequences of coherence, entanglement, and interference.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
40 479

PAUL, Harry : Introduction to quantum theory.
New York : Cambridge University Press, 2008.
40 504

POLKINGHORNE, John : Kvantová teorie : průvodce pro každého; [from Engl. translated by Pavel Cejnar].
Praha : Dokořán, 2007.
40 562

F 2.5
KOREPIN, V. E. – BOGOLIUBOV, N. M. – IZERGIN, A. G. : Quantum inverse scattering method and correlation functions.
Cambridge : Cambridge University Press, 1993.
( Cambridge monographs on mathematical physics )
40 354

ALTLAND, Alexander – SIMONS, Ben : Condensed matter field theory.
Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
40 370

ZINN-JUSTIN, Jean : Phase transitions and renormalization group.
New York : Oxford University Press, 2007.
40 379

BECK, Christian – SCHLÖGL, Friedrich : Thermodynamics of chaotic systems : an introduction.
Cambridge : Cambridge University Press, 1993.
( Cambridge nonlinear science series; Vol. 4 )
40 384

SUTHERLAND, Bill : Beautiful models : 70 years of exactly solved quantum many-body problems.
Singapore : World Scientific Publishing, 2004.
40 411

MATTIS, Daniel C. – SWENDSEN, Robert H. : Statistical mechanics made simple.
Singapore : World Scientific Publishing, 2008.
40 412

KARDAR, Mehran : Statistical physics of particles.
New York : Cambridge University Press, 2007.
40 416

KARDAR, Mehran : Statistical physics of fields.
New York : Cambridge University Press, 2007.
40 417

RAMMER, Jorgen : Quantum field theory of non-equilibrium states.
New York : Cambridge University Press, 2007.
40 497

PASTOR-SATORRAS, Romualdo : Evolution and structure of the internet : a statistical physics approach.
Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
40 499

BAAQUIE, Belal E. : Quantum finance : path integrals and Hamiltonians for options and interest rates.
New York : Cambridge University Press, 2004.
40 502

PETHICK, C. J. – SMITH, H. : Bose-Einstein condensation in dilute gases.
New York : Cambridge University Press, 2008.
40 503

McCAULEY, Joseph L. : Dynamics of markets : econophysics and finance.
New York : Cambridge University Press, 2004.
40 508

Introduction to computational methods in many body physics / eds. Michael Bonitz, Dirk Semkat.
Paramus : Rinton Press, Inc., 2006.
40 516

ESSLER, Fabian H. L. et al. : The one-dimensional Hubbar model.
Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
40 550

McCOMB, W. D. : Renormalization methods : a guide for beginners.
New York : Oxford University Press, 2004.
40 555

F 3.1
Electron : a centenary volume / ed. Michael Springford.
Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
40 386

HUANG, Kerson : Fundamental forces of nature : the story ofgauge fields.
Singapore : World Scientific Publishing, 2007.
40 400

KLEINERT, Hagen : Multivalued fields in condensed matter, electromagnetism, and gravitation.
Singapore : World Scientific Publishing, 2008.
40 401

AITCHISON, Ian J R. : An informal introduction to gauge field theories.
New York : Cambridge University Press, 1982.
40 422

AITCHISON, Ian J R. : Supersymmetry in particle physics : an elementary introduction.
New York : Cambridge University Press, 2007.
40 423

COTTINGHAM, W. N. – GREENWOOD, D. A. : An introduction to the standard model of particle physics.
New York : Cambridge University Press, 2007.
40 424

HEALEY, Richard : Gauging what´s real : the conceptual foundations of contemporary gauge theories.
New York : Oxford University Press, 2007.
40 428

BINÉTRUY, P. : Supersymmetry : theory, experiment, and cosmology.
New York : Oxford University Press, 2006.
40 434

HOŘEJŠÍ, Jiří : Fundamentals of electroweak theory.
Prague : Charles University in Prague, 2002.
40443

ZEE, A. : Quantum field theory in a nutshell.
Princeton : Princeton University Press, 2003.
40 465

KIRITSIS, Elias : String theory in a nutshell.
Princeton : Princeton University Press, 2007.
40 466

McMAHON, David : Quantum field theory demystified.
New York : The McGraw Hill Company, 2008.
40 492

McMAHON, David : String theory demystified.
New York : The McGraw-Hill Company, 2009.
40 493

PASCHOS, Emmanuel A. : Electroweak theory.
New York : Cambridge University Press, 2007.
40 496

DINE, Michael : Supersymmetry and string theory : beyond the standard model.
Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
40 501

BETTINI, Alessandro : Introduction to elementary particle physics.
New York : Cambridge University Press, 2008.
40 505

SARKAR, Uptal : Particle and astroparticle physics.
New York : Taylor & Francis Group, 2008.
( Series in high energy physics, cosmology, and gravitation )
40 520

DAS, Ashok : Lectures on quantum field theory.
Singapore : World Scientific Publishing, 2008.
40 527

Perspectives on LHC physics / eds. Gordon Kane, Aaron Pierce.
Singapore : World Scientific Publishing, 2008.
40 528

SOZZI, Marco S. : Discrete symmetries and CP violation : from experiment to theory.
New York : Oxford University Press, 2008.
40 553

CLOSE, Frank : Částicová fyzika : průvodce pro každého; [from Engl. translated by Martin Petrásek].
Praha : Dokořán, 2008.
40 561

F 3.3 
SESSLER, Andrew – WILSON, Edmund : Engines of discovery : a century of particle accelerators.
Singapore : World Scientific Publishing, 2007.
40 402

WANGLER, Thomas P. : RF linear accelerators.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2008.
40 426

F 4.2
BORN, Max – WOLF, Emil : Principles of optics : electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction
of light.
Cambridge : Cambridge University Press, 1999.
40 382

KENYON, Ian R. : The light fantastic : a modern introduction to classical and quantum optics.
New York : Oxford University Press, 2008.
40 403

BENNETT, C. A. : Principles of physical optics.
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2008.
40 468

F 4.4
WOLF, Emil : Introduction to the theory of coherence and polarization of light.
New York : Cambridge University Press, 2007.
40 414

CHANG, William S. C. : Principles of lasers and optics.
New York : Cambridge University Press, 2005.
40 420

VRBOVÁ, Miroslava – ŠULC, Jan : Interakce rezonančního záření s látkou.
Praha : Nakladatelství ČVUT, 2006.
40 450

GLAUBER, Roy J. : Quantum theory of optical coherence : selected paper and lectures.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2007.
40 471

PASCHOTTA, Rüdiger : Encyclopedia of laser physics and technology. Vol. 1 : A-M.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2008.
40 472

PASCHOTTA, Rüdiger : Encyclopedia of laser physics and technology. Vol. 2 : N-Z.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2008.
40 473

Strong field laser physics / ed. Thomas Brabec.
New York : Springer Science + Business Media, 2008.
( Springer series in optical sciences; Vol. 134 )
40 480

GROSSMANN, Frank : Theoretical femtosecond physics : atoms and molecules in strong laser fields.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
( Springer series on atomic, optical and plasma physics; Vol. 48 )
40 482

F 5.1
SCHINKE, Reinhard : Photodissociation dynamics : spectroscopy and fragmentation of small polyatomic molecules.
Cambridge : Cambridge University Press, 1993.
( Cambridge monographs on atomic, molecular and chemical physics; Vol. 1 )
40 389

F 5.2
SMIRNOV, Boris M. : Plasma processes and plasma kinetics : 586 worked-out problems for science and technology.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2007.
40 427

Low temperature plasmas : fundamentals, technologies and techniques. Vol. 1 / eds. Rainer Hippler et al.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2008.
40 512

Low temperature plasmas : fundamentals, technologies and techniques. Vol. 2 / eds. Rainer Hippler et al.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2008.
40 513

SMIRNOV, Boris M. : Plasma processes and plasma kinetics : 586 worked out problems for science and technology.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2007.
40 515

F 6.1
Crystal structure refinement : a crystallographer´s guide to SHELXL / ed. Peter Müller.
New York : Oxford University Press, 2006.
( IUCr texts on crystallography; Vol. 8 )
40 457

SCHARF, Toralf : Polarized light in liquid crystals and polymers.
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2007.
40 470

DeGRAEF, Marc – McHENRY, Michael E. : Structure of materials : an introduction to crystallography, diffraction, and symmetry.
New York : Cambridge University Press, 2007.
40 506

F 6.2
BUEHLER, Markus J. : Atomistic modeling of materials failure.
New York : Springer Science+Business Media, 2008.
40 448

Mathematical theory of dislocations / ed. Toshio Mura.
New York : The American Society of Mechanical Engineers, 1969.
40 536

GILMAN, John J. : Micromechanics of flow in solids.
New York : McGraw-Hill Book Company, 1969.
( McGraw-Hill series in materials science and engineering )
40 537

KOSEVIČ, A. M. : Dislokacii v teorii uprugosti (vlijanije dislokacij na mechaničeskije svojstva kristallov).
Kijev : Naukova dumka, 1978.
40 539

AKULOV, N. S. : Dislokacii i plastičnosť.
Minsk : Izdateľstvo Akademii Nauk BSSR, 1961.
40 540

KLASSEN-NEKLJUDOVA, M. V. : Mechaničeskoje dvojnikovanije kristallov.
Moskva : Izdateľstvo Akademii Nauk SSSR, 1960
40 541

F 6.3
HU, Jinlian : Shape memory polymers and textiles.
Boca Raton : CRC Press; Cambridge : Woodhead Publishing Limited, 2007.
40 396

HILLERT, Mats : Phase equilibria, phase diagrams and phase transformations : their thermodynamic basis.
New York : Cambridge University Press, 2008.
40 409

LUKAS, Hans Leo – FRIES, Suzana G. – SUNDMAN, Bo : Computational thermodynamics : the Calphad method.
New York : Cambridge University Press, 2007.
40 410

Shape memory alloys : modeling and engineering applications / ed. Dimitris C. Lagoudas.
New York : Springer Science+Business Media, 2008.
40 446

SCHWARTZ, Mel : New materials processes, and methods technology.
Boca Raton : CRC Press, 2006.
40 543

F 6.4
Metamaterials : physics and engineering explorations / eds. Nader Engheta, Richard W. Ziolkowski.
Hoboken : John Wiley & Sons, 2006.
40 375

MARQUÉS, Ricardo – MARTÍN, Ferran – SOROLLA, Mario : Metamaterials with negative parameters : theory, design, and microwave applications.
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2008.
40 376

Negative-refraction metamaterials : fundamental principles and applications / eds. George V. Eleftheriades, Keith G. Balmain.
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2005.
40 377

Handbook of dielectric, piezoelectric and ferroelectric materials : synthesis, properties and applications / ed. Zuo-Guang Ye.
Boca Raton : CRC Press; Cambridge : Woodhead Publishing Limited, 2008.
40 395

CALLISTER, William D. : Materials science and engineering : an introduction.
New York : John Wiley & Sons, Inc., 2007.
40 406

VOLLATH, Dieter : Nanomaterials : an introduction to synthesis, properties and application.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2008.
40 444

SEBASTIAN, Mailadil T. : Dielectric materials for wireless communication.
Amsterdam : Elsevier, 2008.
40 460

SARYCHEV, Andrey K. – SHALAEV, Vladimir M. : Electrodynamics of metamaterials.
Singapore : World Scientific Publishing, 2007.
40 525

Advances in shape memory materials : magnetic shape memory alloys / ed. V. A. Chernenko.
Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2008.
( Materials science forum; Vol. 583 )
40 542

WADHAWAN, Vinod K. : Smart structures : blurring the distinction between the living and the nonliving.
New York : Oxford University Press, 2007.
( Monographs on the physics and chemistry of materials; Vol. 65 )
40 554

GHONIEM, Nasr M. – WALGRAEF, Daniel D. : Instabilities and self-organization in materials. Vol. 1. Fundamentals
of nanoscience.
New York : Oxford University Press, 2008.
( Monographs on the physics and chemistry of materials; Vol. 63 )
40 558

GHONIEM, Nasr M. – WALGRAEF, Daniel D. : Instabilities and self-organization in materials. Vol. 2. Applications
in materials design and nanotechnology.
New York : Oxford University Press, 2008.
( Monographs on the physics and chemistry of materials; Vol. 63 )
40 559

RAMAKRISHNA, S. Anantha – Grzegorczyk , Tomasz M. : Physics and applications of negative refractive index materials.
Bellingham : SPIE Press, Boca Raton : CRC Press.
40 568

F 6.5
Nanocomposite thin films and coatings : processing, properties and performance / eds. Sam Zhang, Nasar Ali.
London : Imperial College Press, 2007.
40 366

POKROPIVNY, Vladimir et al. : Introduction to nanomaterials and nanotechnology.
Tartu : University of Tartu, 2007.
40 392

F 7.1
TSVELIK, Alexei M. : Quantum field theory in condensed matter physics.
New York : Cambridge University Press, 2003.
40 421

Problems of condensed matter physics : quantum coherence phenomena in electron-hole and coupled matter-light systems / eds. Alexei L. Ivanov, Sergei G. Tikhodeev.
New York : Oxford University Press, 2008.
( International series of monographs on physics; Vol. 139 )
40 432

CINI, Michele : Topics and methods in condensed matter theory : from basic quantum mechanics to the frontiers
of research.
Berlin : Springer-Verlag, 2007.
40 438

VITOS, Levente : Computational quantum mechanics for materials engineers : the EMTO method and applications.
London : Springer-Verlag, 2007.
40 439

DATTA, Supriyo : Electronic transport in mesoscopic system.
Cambridge : Cambridge University Press, 1995.
( Cambridge studies in semiconductor physics and microelectronic engineering; Vol. 3 )
40 461

AKKERMANS, Eric – MONTAMBAUX, Gilles : Mesoscopic physics of electrons and photons.
Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
40 462

JOANNOPOULOS, John D. et. al.: Photonic crystals : molding the flow of light.
Princeton : Princeton University Press, 2008.
40 467

SÓLYOM, Jenö : Fundamentals of the physics of solids. Vol. 1. Structure and dynamics.
Berlin : Springer-Verlag, 2007.
40 547

SÓLYOM, Jenö : Fundamentals of the physics of solids. Vol. 2. Electronic properties.
Berlin : Springer-Verlag, 2009.
40 548

F 7.2
KLINGSHIRN, Claus : Semiconductor optics.
Berlin : Springer-Verlag, 2007.
40 373

F 7.3
MOTT, N. F. – JONES, H. : The theory of the properties of metals and alloys.
New York : Oxford University Press, 1958.
40 538

F 7.4
LEGGETT, A. J. : Quantum liquids : Bose condensation and Cooper pairing in condensed-matter systems.
New York : Oxford University Press, 2006.
40 433

F 7.5
MAJLIS, Norberto : The quantum theory of magnetism.
Singapore : World Scientific Publishing, 2007.
40 463

SKOMSKI, Ralph : Simple models of magnetism.
New York : Oxford University Press, 2008.
40 556

F 8.1
GUINEBRETIÉRE, René : X-ray diffraction by polycrystalline materials.
London : ISTE, 2007.
40442

F 8.2
Terahertz spectroscopy : principles and applications / ed. Susan L. Dexheimer.
Boca Raton : CRC Press, 2008.
40 431

DEMTRÖDER, Wolfgang : Laser spectroscopy. Vol. 1. Basic principles.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
40 485

DEMTRÖDER, Wolfgang : Laser spectroscopy. Vol. 2. Experimental techniques.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
40 486

F 8.7
Neutrons and synchrotron radiation in engineering materials science : from fundamentals to material and component characterization / eds. Walter Reimers et al.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2008.
40 510

F 9.1
KULHÁNEK, Petr – ROZEHNAL, Jakub : Hvězdy, planety, magnety.
Praha : Mladá fronta, 2007.( Edition Kolumbus; Sv. 187 )
40 357

JOHNSON, George : Až na konec vesmíru : jak Henrietta Leavittová a Edwin Hubble bilionkrát zvětšili vesmír; [translated by Jana a Pavel Houserovi].
Praha : Dokořán, Argo, 2007.
( Edition Aliter; Sv. 32 )
40 358

SINGH, Simon : Velký třesk : nejdůležitější vědecký objev všech dob a proč o něm musíte vědět; [from Engl. translated by Martin Žofka, Jiří Podolský].
Praha : Dokořán, Argo, 2007. ( Edition Zip; Sv. 5 )
40 363

WEINBERG, Steven : Cosmology.
New York : Oxford University Press, 2008.
40 378

Kde tedy všichni jsou? : Fermiho paradox a problém mimozemského života / Stephen Webb; [from Engl. translated by Michael Prouza, Martin Šolc, Eva Šlaufová.
Praha; Litomyšl : Paseka, 2007.
( Edition Fénix; Sv. 21 )
40 381

GASPERINI, Maurizio : Elements of string cosmology.
New York : Cambridge University Press, 2007.
40 419

LIDDLE, Andrew – LOVEDAY, Jon : The Oxford companion to cosmology.
Oxford : Oxford University Press, 2008.
40 436

TIPLER, Frank J. : The physics of christianity.
New York : Doubleday, 2007.
40 517

GRUPEN, Claus : Astroparticle physics.
Berlin : Springer-Verlag, 2005.
40 518

WEINBERG, Steven : Cosmology.
New York : Oxford University Press, 2008.
40 523

COLES, Peter : Kosmologie : průvodce pro každého; [ from Engl. translated by Oldřich Klimánek ].
Praha : Dokořán, 2007.
40 560

J
Ministry of education science, sports and culture Japan : Japanese scientific terms : physics.
[S.l.] : The Physical Society of Japan, 1990.
40 390

Ministry of education science, sports and culture Japan : Japanese scientific terms : spectroscopy.
[S.l.] : The Spectroscopical Society of Japan, 1999.
40 391

M 1.3
DRESSELHAUS, Mildred S. – DRESSEL, Gene – JORIO, Ado : Group theory : application to the physics of condensed matter.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
40 476

M 2.0
DORAN, Chris – LASENBY, Anthony : Geometric algebra for physicists.
New York : Cambridge University Press, 2003.
40 418

M 3.2
ROSE, Colin – SMITH, Murray D. : Mathematical statistics with Mathematica.
New York : Springer Science+Business Media, 2002.
40 371

FISHER, N. I. – LEWIS, T. – EMBLETON, B. J. J. : Statistical analysis of spherical data.
Cambridge : Cambridge University Press, 1993.
40 507

M 4.2
GILAT, Amos : MATLAB : an introduction with applications.
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2008.
40 374

GILAT, Amos : MATLAB : an introduction with applications.
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2008.
40 425

JOHNSON, George : Zkratka napříč časem : cesta ke kvantovému počítači; [ from Engl. translated by Jiří Podolský, Pavel Cejnar].
Praha : Argo, Dokořán, 2004.
( Edition Aliter; Sv. 19 )
40 534

KAYE, Philip – LAFLAMME, Raymond – MOSCA, Michele : An introduction to quantum computing.
New York : Oxford University Press, 2007.
40 557

M 5.4
RUELLE, David : The mathematician´s brain.
Princeton : Princeton University Press, 2007.
40 464

STEWART, Ian : Odsud až do nekonečna : průvodce moderní matematikou; [z angl. orig. translated by Helena Nyklová].
Praha : Argo, Dokořán, 2006.
( Edition Aliter; Sv. 28 )
40 488

The Princeton companion to mathematics / ed. Timothy Gowers.
Princeton : Princeton University Press, 2008.
40 522

MARIO, Livio : Neřešitelná rovnice : matematika a jazyk symetrií; [from Engl. translated by Petr Holčák].
Praha : Argo, Dokořán, 2008.
( Edition Zip; Sv. 7 )
40 535

PE
Annual review of materials research. Vol. 38 / eds. David R. Clarke, Manfred Rühle, Antoni P. Tomsia.
Palo Alto : Annual Review, 2008.
40 441

Annual review of nuclear and particle science. Vol. 57 / eds. Boris Kayser, Barry R. Holstein, Abolhassan Jawahery.
Palo Alto : Annual Reviews, 2007.
( Annual review of nuclear and particle science; Vol. 57 )
40 351

Annual review of nuclear and particle science. Vol. 58 / eds. Boris Kayser, Barry R. Holstein, Abolhassan Jawahery.
Palo Alto : Annual Reviews, 2008.
( Annual review of nuclear and particle science; Vol. 58 )
40 552

Annual review of physical chemistry. Vol. 59 / eds. Stephen R. Leone et al.
Palo Alto : Annual Reviews, 2008.
40 404

2008 Britannica book of the year : events of 2007 / ed. Karen Jacobs Sparks.
Chicago : Encyclopaedia Britannica, 2008.
( Britannica book of the year )
40 430

Dislocations in solids. Vol. 14 : a tribute to F. R. N. Nabarro / ed. J. P. Hirth.
Amsterdam : Elsevier, 2008.
40 456

Accretion discs, jets and high energy phenomena in astrophysics=Disques d´accreétion, jets et phénoménes de haute énergie en astrophysique / eds. V. Beskin et al.
Berlin : Springer-Verlag, Paris : EDP Sciences, 2003.
( École d´été de physique des Houches; Vol. 78 )
40 545

String theory and the real world : from particle physics to astrophysics / eds. C. Bachas et al.
Amsterdam : Elsevier, 2008.
( École d´été de physique des Houches; Vol. 87 )
40 459

Dynamos / eds. Ph. Cardin, L. F. Cugliandolo.
Amsterdam : Elsevier, 2008.
( École d´été de physique des Houches; Vol. 88 )
40 458

Hvězdářská ročenka 2008. Ročník 84. / red. Pavel Příhoda a kol.
Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Astronomický ústav AV ČR, 2007.
40 359

Hvězdářská ročenka 2009. Ročník 85. / red. Pavel Příhoda a kol.
Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Astronomický ústav AV ČR, 2008.
40 530

Controlled nanoscale motion : Nobel symposium 131 / eds. Heiner Linke, Alf Mansson.
Berlin : Springer-Verlag, 2007.
( Lecture notes in physics; Vol. 711 )
40 405

EYERT, Volker : The augmented spherical wave method.
Berlin : Springer-Verlag, 2007.
( Lecture notes in physics; Vol. 719 )
40 440

LIPAVSKÝ, Pavel – KOLÁČEK, Jan et al. : Bernoulli potential in superconductors : how the electrostatic field helps
to understand superconductivity.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
( Lecture notes in physics; Vol. 733 )
40 353

Ultra-cold Fermi gases / eds. M. Inguscio, W. Ketterle, C. Salomon.
Amsterdam : IOS Press; Bologna : SIF, 2007.
( Proceedings of the international school of physics "Enrico Fermi"; Vol. 164 )
40 397

Metrology and fundamental constants / eds. T. W. Hänsch, S. Leschiutta, A. J. Wallard.
Amsterdam : IOS Press; Bologna : SIF, 2007.
( Proceedings of the international school of physics "Enrico Fermi"; Vol. 166 )
40 398

Ferroelectric crystals for photonic applications : including nanoscale fabrication and characterization techniques / eds. Pietro Ferraro, Simonetta Grilli, Paolo De Natale.
Berlin : Springer-Verlag, 2009.
( Springer series in materials science; Vol. 91 )
40 546

CHATTERJEE, Sanat K. : Crystallography and the world of symmetry.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
( Springer series in materials science; Vol. 113 )
40 484

Piezoelectricity : evolution and future of a technology / eds. Walter Heywang, Karl Lubitz, Wolfram Wersing.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
( Springer series in materials science; Vol. 114 )
40 490

STEFANITA, Carmen-Gabriela : From bulk to nano : the many sides of magnetism.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
( Springer series in materials science; Vol. 117 )
40 549

REIMER, Ludwig – KOHL, Helmut : Transmission electron microscopy : physics of image formation.
New York : Springer Science + Business Media, 2008.
( Springer series in optical sciences; Vol. 36 )
40 483

Modern developments in X-ray and neutron optics / eds. Alexei Erko et al.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
( Springer series in optical sciences; Vol. 137 )
40 519

Neutrinos in particle physics, astrophysics and cosmology / eds. F. J. P. Soler, Colin D. Froggatt, Franz Muheim.
Boca Raton : CRC Press, 2009.
( SUSSP proceedings; Vol. 61 )
40 529

T 4
MEHLING, Harald – CABEZA, Luisa F. : Heat and cold storage with PCM : an up to date introduction into basics and applications.
Berlin : Springer-Verlag, 2008.
40 447

T 6
MITIN, Vladimir V. – KOCHELAP, Viatcheslav A. – STROSCIO, Michael A. : Introduction to nanoelectronics : science, nanotechnology, engineering, and applications.
New York : Cambridge University Press, 2008.
40 413

RUBAHN, Horst-Günter : Basics of nanotechnology.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2008.
40 469

Nanophotonic materials : photonic crystals, plasmonics, and metamaterials / eds. R. B. Wehrspohn, H.-S. Kitzerow, K. Busch.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2008.
40 514

HUSÁK, Miroslav : Mikrosenzory a mikroaktuátory.
Praha : Academia, 2008.
( Gerstner; Sv. 3 )
40 566

T 7
Advanced plasma technology / eds. Riccardo d´Agostino et al.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2008.
40 511