Přírůstky knihovního fondu Cukrovarnická za rok 2004

Perex

50 years progress in crystal growth : a reprint collection.
1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2004.
xxviii, 240 s.
ISBN: 0-444-51650-6
K 14848

ABRIKOSOV, Aleksej A. - GORKOV, Lev P. - DZIALOŽINSKIJ, Igor E.
Methods of quantum field theory in statistical physics.
1st revised English ed.. - New York : Dover Publications, 1975.
xv, 352 s.
ISBN: 0-486-63228-8
K 14780

Adobe Photoshop CS : oficiální výukový kurz.
Překlad z angl. orig. Adobe Photoshop CS classroom in a book.

Text

Praha : Softpress, 2004.
646 s.
ISBN: 80-86497-71-2
K 14875

ALEXANDROV, A.S.
Theory of superconductivity : from weak to strong coupling.
Bristol : Institute of Physics Publishing, 2004.
xiv, 299 s.
ISBN: 0-7503-0836-2
K 14855

ANTONOV, Victor - HARMON, Bruce - YARESKO, Alexander
Electronic structure and magneto-optic properties of solids.
Dordrecht : Kluwer Academic Publisher, 2004.
xiii, 528 s.
ISBN: 1-4020-1905-X
K 14871

BADER, Richard W.
Atoms in molecules : a quantum theory.
Oxford : Clarendon Press, 1995.
xviii, 438 s.
(The international series of monographs on chemistry ; vol. 22)
ISBN 0-19-855865-1
K 14785-22

BEDNAřÍK, Jan - HLAVENKA, Jiří - BROŽA, Petr
Microsoft Windows XP : uživatelská příručka.
2. vyd. -Brno : Computer Press, 2003.
xi, 384 s.
(Operační systémy)
ISBN 80-7226-678-0
K 14783

BHATTACHARYA, Kaushik
Microstructure of martensite : why it forms and how it gives rise to the shape-memory effect.
1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003.
xi, 288 s.
(Oxford series on materials modelling ; vol. 2)
ISBN: 0-19-850934-0
K 14778-2

BOTTER-JENSEN, Lars - McKEEVER, Stephen W.S. - WINTLE, Ann G.
Optically stimulated luminiscence dosimetry.
1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2003.
xvii, 355 s.
ISBN: 0-444-50684-5
K 14798

BROŽ, Milan
Microsoft Excel 2003 : podrobná uživatelská příručka.
1. vyd. - Brno : Computer Press, 2004.
384 s.
ISBN: 80-251-0230-0
K 14851

BRUUS, Henrik - FLENSBERG, Karsten
Many-body quantum theory in condensed matter physics.
1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2004.
xix, 435 s.
ISBN 0-19-856633-6
K 14879

CAO, Guozhong
Nanostructures and nanomaterials : synthesis, properties and applications.
London : Imperial College Press, 2004.
xiv, 433 s.
ISBN: 1-86094-415-9
K 14837

CAPEL, Annette - SHARP, Wendy
Objective First certificate : student´s book.
1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
208 s.
ISBN: 0-521-62576-9
K 14810

CAPEL, Annette - SHARP, Wendy
Objective First certificate : workbook with answers.
1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
80 s.
ISBN: 0-521-77801-8
K 14812

CASSEL, Paul - EDDY, Craig - PRICE, Jon
Nauč se sám Microsoft Access 2002 za 21 dní.
Překlad z angl. originálu Sams teach yourself Microsoft Access 2002 in 21 days.
Praha : Softpress, 2003.
607 s.
ISBN: 80-86497-33-X
K 14843

CRC handbook of chemistry and physics : a ready-reference book of chemical and physical data.
77th student ed. - Boca Raton : CRC Press, 1996.
Broken paging.
ISBN 0-8493-0477-6
K 14788

Crystal growth technology.
Chichester : Wiley, 2004.
xvii, 668 s.
ISBN 0-471-49524-7
K 14802

čECHOVÁ, Elga - TRABELSIOVÁ, Helena - PUTZ, Harry
Chotite govorit po češski? : češskij jazyk dlja načinajuščich.
2. vyd. - Liberec : Putz, 1999.
399 s.
ISBN: 80-902165-5-2
K 14816

čEŽKOVÁ, Martina
Microsoft Excel 2003 : podrobný průvodce začínajícího uživatele.
1. vyd. - Praha : Grada, 2004.
163 s.
(Průvodce)
ISBN: 80-247-0790-X
K 14839

čULÍK, Miroslav
CorelDRAW česká verze 11 : podrobný průvodce začínajícího uživatele.
1. vyd. - Praha : Grada, 2003.
218 s.
ISBN: 80-247-0651-2
K 14874

DELERUE, Christophe - LANNOO, Michel
Nanostructures and nanomaterials : theory and modeling.
Berlin : Springer, 2004.
xiv, 304 s.
(Nanoscience and technology)
ISBN: 3-540-20694-9
K 14849

Encyclopedic dictionary of condensed matter physics.
1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2004.
Překl. z rus. orig. Fizika tverdogo tela : enciklopedičeskij slovar.
Kiev : Naukova dumka. Vol. 1 1996, vol. 2 1998.
Vol. 1: A - M. - xvii, 868 s. - ISBN: 0-12-088398-8.
Vol. 2: N - Z. - xvii, 869-1636 s. - ISBN: 0-12-088399-6.
K 14809-1,2

FEYNMAN, Richard P.
Snad ti nedělají starosti cizí názory?.
2. oprav. a dopl. vyd. - Praha : Aurora, 2000.
271 s.
ISBN 80-85974-90-8
K 14801

Focus on superconductivity.
New York : Nova Science, 2004.
vi, 223 s.
ISBN: 1-59033-865-0
K 14814

FOX, Matthew
Příchod kosmického Krista : uzdravení Matky Země a počátek globální renesance.
1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004.
322 s.
Překl. z angl. orig. The coming of the cosmic Christ.
(Spiritualita; č. 3)
ISBN: 80-7325-028-4
K 14811

FREUND, L. Ben - SURESH, Subra
Thin film materials : stress, defect formation and surface evolution.
1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
xviii, 750 s.
ISBN 0-521-82281-5
K 14806

GITTERMAN, Moshe - HALPERN, Vivian (Haim)
Phase transitions : a brief account with modern applications.
New Jersey : World Scientific, 2004.
x, 134 s.
ISBN: 981-238-903-2
K 14834

GÖTZ, Sören - MENDE, Reiner
Měření, řízení a regulace s Delphi : objektové programování reálných objektů.
1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004.
198 s.
Překlad z něm. orig. Messen, Steuern, Regeln mit Delphi : objektorientierte Programmierung realer Objekte.
ISBN: 80-7300-090-3
K 14818

GRAHN, Holger T.
Introduction to semiconductor physics.
Singapore : World Scientific, 1999.
x, 183 s.
ISBN: 981-02-3302-7
K 14838

GREEN, Martin A.
Third generation of photovoltaics : advanced solar energy conversion.
Berlin : Springer, 2003.
xi, 160 s.
(Springer series in photonics ; vol. 12)
ISBN 3-540-40137-7
K 14572- 12

HAKEN, Hermann
Synergetics : introduction and advanced topics.
Berlin : Springer, 2004.
xiv, 356 s.
(Springer series in synergetics)
ISBN: 3-540-40824-X
K 14832

Handbook on the physics and chemistry of rare earth.
Vol. 33.
1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2003.
xxi, 658 s.
ISBN 0-444-51323-X
K 14825-33

HARMS, Daryl - McDONALD, Kenneth
Začínáme programovat v jazyce Python.
1. vyd. - Brno : Computer Press, 2003.
xviii, 466 s.
ISBN 80-7226-799-X
K 14792

HASHEMI, Louise - THOMAS, Barbara
Objective PET : student´s book.
1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
208 s.
ISBN: 0-521-80578-3
K 14819

HECHT, Eugene
Optics.
4th ed. - San Francisco : Addison-Wesley, 2002.
vi, 698 s.
ISBN: 0-8053-8566-5
K 14820

HEILMAN, Andreas
Polymer films with embedded metal nanoparticles.
Berlin : Springer, 2003.
x, 216 s.
(Springer series in materials science ; vol. 52).
ISBN 3-540-43151-9
K 14574-52

HENDL, Jan.
Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat.
1. vyd. - Praha : Portál, 2004.
583 s.
ISBN: 80-7178-820-1
K 14799

HERMAN, Marian A. - RICHTER, Wolfgang - SITTER, Helmut
Epitaxy : physical principles and technical implementation.
Berlin : Springer, 2004.
xv, 522 s.
(Springer series in materials sciences ; vol. 62)
ISBN: 3-540-67821-2
K 14574-62

HEY, Tony - WALTERS, Patrick
The new quantum universe.
1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
xv, 357 s.
ISBN: 0-521-56457-3
K 14777

HIRVENSALO, Mika
Quantum computing.
2nd ed. - Berlin : Springer, 2004.
xiii, 214 s.
(Natural computing series)
ISBN: 3-540-40704-9
K 14829

IHN, Thomas
Electronic quantum transport in mesoscopic semiconductor structures.
New York : Springer, 2004.
xi, 278 s.
(Springer tracts in modern physics ; vol. 192)
ISBN: 0-387-40096-6
K 14776-192

International tables for crystallography
Dordrecht : Kluwer.
Vol. A: Space-group symmetry. - 5th ed. - 2002. - xx, 911 s.
ISBN: 0-7923-6590-9.
Vol. B: Reciprocal space. - 2nd ed. - 2001. - xxvi, 593 s.
ISBN: 0-7923-6592-5.
Vol. D: Physical properties of crystals. . 2003 - xi, 522 s.
ISBN: 1-4020-0714-0.
K 14764-1, 2, 4

JACKSON, Kenneth A.
Kinetic processes : crystal growth, diffusion, and phase transitions in materials.
Weinheim : Wiley-VHC, 2004.
xv, 409 s.
ISBN: 3-527-30694-3
K 14823

KADAVÝ, Dušan
CorelDraw 11: uživatelská příručka.
1. vyd. - Brno : Computer Press, 2003.
viii, 215 s.
ISBN: 80-7226-832-5
K 14847

KAUFFMAN, Stuart
čtvrtý zákon : cesty k obecné biologii.
1. vyd. - Praha : Paseka, 2004.
261 s.
ISBN: 80-7185-636-6
K 14815

KELBY, Scott
Photoshop - kniha plná triků.
Překlad z angl. orig. Photoshop 7 down and dirty tricks.
1. vyd. - Praha : Mobil Media, 2004.
xii, 324 s.
ISBN: 80-86593-37-1
K 14876

KIM, Shoon K.
Group theoretical methods and applications to molecules and crystals.
1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999.
xvi, 492 s.
ISBN 0-521-64062-8
K 14824

KING, Julie Adair
Fotografujte profesionálně : techniky digitální fotografie.
Praha : Grada, 2004.
208 s.
(Průvodce)
ISBN: 80-247-0998-8
K 14826

KIRSCH, Roland
Kovy ve sklářství.
1. vyd. - Praha : Informatorium, 1992.
407 s., xxix s., obr. příl.
ISBN 80-85427-13-3
K 14800

KOHN
Walter Kohn : personal stories and anecdotes told by friends and collaborators.
Berlin : Springer, 2003.
xvii, 309 s.
ISBN 3-540-00805-5
K 14786

KOLLMANNOVÁ, Ludmila
S angličtinou do světa!
Voznice : Leda, 2004.
nestr. : 2 CD v příl.
ISBN: 80-7335-038-6
K 14853

KOPKA. Helmut - DALY, Patrick W.
Guide to LATEX.
4th ed. - Boston : Addison-Wesley, 2004.
xii, 597 s.
(Addison-Wesley series on tools and techniques for computer typesseting)
ISBN 0-321-17385-6
K 14784

KOVALEV, Oleg V.
Representations of the crystallographic space groups : irreducible representations, induced representations and corepresentations.
Překl. z rus. orig. Neprovodimyje i inducirovannyje predstavlenija i  kopredstavlenija fedorovskich grupp.
2nd ed. - Yverdon : Gordon and Breach, 1993.
xiv, 390 s.
ISBN: 2-88124-934-5
K 14830

KOVAřÍK, Václav
Adobe Photoshop v praxi : tipy, triky, efekty a kouzla.
1. vyd. - Praha : Grada, 2003.
343 s.
ISBN: 80-247-0583-4
K 14873

KUBÍNEK, Roman - VůJTEK, Milan - MAŽLÁÒ, Miroslav
Mikroskopie skenující sondou.
1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003.
145 s.
ISBN: 80-244-0602-0
K 14845

LILLEY, John
Nuclear physics : principles and applications.
Chichester : Wiley, 2002.
xvi, 393 s.
(The Manchester physics series)
ISBN 0-471-97936-8
K 14790

Long-wavelenght infrared semiconductor lasers.
Hoboken : John Wiley & Sons, 2004.
xv, 395 s.
ISBN: 0-471-39200-6
K 14868

LOUDON, Rodney
The quantum theory of light.
3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003.
ix, 438 s.
ISBN 0-19-850176-5
K 11745 b

Low-dimensional nitride semiconductors.
1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2002.
xv, 467 s.
(Series on semiconductor science and technology ; vol. 9)
ISBN: 0-19-850974-X
K 14285-9

MADELUNG, Otfried
Semiconductors : data handbook.
3rd ed. - Berlin : Springer, 2004.
691 s.
ISBN: 3-540-40488-0
K 14831

MAEKAWA, Sadamichi - TOHYAMA, Takami - BARNES, Stewart E.
Physics of transition metal oxides.
Berlin : Springer, 2004.
x, 337 s.
(Springer series in solid-state sciences ; vol. 144)
ISBN: 3-540-21293-0
K 13382-144

MAJLIS, Norberto
The quantum theory of magnetism.
Singapore : World Scientific, 2000.
xi, 422 s.
ISBN: 981-02-4018-X
K 14850

MANSKE, Dirk
Theory of unconventional superconductors : cooper-pairing mediated by spin excitation.
Berlin : Springer, 2004.
xi, 228 s.
(Springer tracts in modern physics ; vol. 202)
ISBN: 3-540-21229-9
K 13297-202

MARKVART, Tom - CASTANER, Luis
Practical handbook of photovoltaics : fundamentals and applications.
Oxford : Elsevier, 2003.
xiv, 984 s.
ISBN 1856173909
K 1479

Master book of sensors : modular courses on modern sensors.
Praha : BEN, 2003.
Broken paging.
ISBN 0-12-752184-4
K 17794-1,2

MěSTECKÝ, Petr
Microsoft Outlook 2003 : podrobná uživatelská příručka.
1.vyd. - Brno : Computer Press, 2004.
xiii, 378 s.
ISBN 80-251-0181-9
K 14880

Microscopy of semiconducting materials 2003 : proceedings of the Institute of Physics conference,
Cambridge University, 31 March - 3 April 2003.
Bristol : Institute of Physics Publishing, 2003.
xviii, 686 s
(Institute of Physics conference series ; vol. 180)
ISBN: 0-7503-0979-2
K 11346-180

Microsoft Office FrontPage 2003 : jednoduše, srozumitelně, názorně.
1. vyd. - Brno : Computer Press, 2004.
vii, 210 s.
ISBN: 80-251-0366-8
K 14844

MNYUKH, Yuri
Fundamentals of solid-state phase transitions, ferromagnetism and ferroelectricity.
Bloomington : 1stBooks Library, 2001.
xlix, 324 s.
ISBN 0-75960-218-2
K 14791

MURPHY, Raymond
English grammar in use : a self study reference and practice book for intermediate students of Englísh with answers.
3rd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
x, 379 s.
ISBN: 0-521-53289-2
K 14691

MUTAFTSCHIEV, Boyan
The atomistic nature of crystal growth.
Berlin : Springer, 2001.
xiii, 368 s.
(Springer series in materials science ; vol. 43.
ISBN 3-540-66496-3
K 14574-43

NEBEL, Christoph E. - RISTEIN, Jürgen
Thin film diamond 1.
1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2003.
xiv, 465 s.
ISBN 0-12-752185-2
K 8832-76

NEBEL, Christoph E. - RISTEIN, Jürgen
Thin film diamond 2.
1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2004.
xiv, 396 s.
ISBN 0-12-752186-0
K 8832-77

NICKEL, Norbert H.
Laser crystallization of silicons.
1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2003.
xi, 201 s.
(Semiconductors and semimetals ; vol. 75)
ISBN 0-12-752184-4
K 8832-75

NORTON, Peter - MUELLER, John
Kompletní průvodce operačním systémem Microsoft Windows XP.
Praha : SoftPess, 2003.
744 s.
Překlad z angl. originálu: Peter Norton´s complete guide to Windows XP.
ISBN 80-86497-28-3
K 14821

NUMAI, Takahiro
Fundamentals of semiconductor lasers.
New York : Springer, 2004.
xii, 259 s.
(Springer series in optical sciences ; vol. 93)
ISBN: 0-387-40836-3
K 14575-93

OpenOffice.org 1.1 : uživatelská příručka.
1. vyd. - Brno : Computer Press, 2003.
viii, 168 s.
ISBN 80-7226-845-7
K 14747

ORTON, John
The story of semiconductors.
New York : Oxford University Press, 2004.
xii, 510 s.
ISBN: 0-19-853083-8
K 14877

OSSICINI, Stefano - PAVESI, Lorenzo - PRIOLO, Francesco
Light emitting silicon for microphotonics.
Berlin : Springer, 2003.
xii, 282 s.
(Springer tracts in modern physics ; vol. 194)
ISBN: 3-540-40233-0
K 14776-194

PARKER, Greg
Introductory semiconductor device physics.
Bristol : Institute of Physics Publishing, 2004.
vii, 286 s.
ISBN: 0-7503-1021-9
K 14867

PECINOVSKÝ, Josef
Microsoft Word 2003 : podrobný průvodce začínajícího uživatele.
1. vyd. - Praha : Grada, 2004.
227 s.
(Průvodce)
ISBN: 80-247-0791-8
K 14840

POLLOCK, John
JavaScript : příručka programátora.
Překlad z angl. originálu JavaScript : a beginner´s guide.
Praha : Softpress, 2003.
227 s.
ISBN: 80-247-0791-8
K 14841

PRASAD, Paras N.
Nanophotonics.
Hoboken : Wiley, 2004.
xv, 415 s.
ISBN: 0-471-64988-0
K 14869

Quantum magnetism.
Berlin : Springer, 2004.
xii, 481 s.
(Lecture notes in physics ; vol. 645)
ISBN: 3-540-21422-4
K 12146-645

REMEDIOSOVÁ, Helena - čECHOVÁ, Elga - PUTZ, Harry
Do you want to speak Czech? : Czech for beginners.
4. přeprac. vyd. - Liberec : Putz, 2002.
414 s.
ISBN: 80-902165-8-7
K 14817

RISK, William P. - GOSNELL, Timothy R. - NURMIKKO, Arto V.
Compact blue-green lasers.
1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
xxii, 540 s.
ISBN: 0-521-52103-3
K 14835

SANDS, David
Diode lasers.
Bristol : Institute of Physics Publishing, 2005.
xii, 451 s.
ISBN: 0-7503-0726-9
K 14866

SCHUBERT, E. Fred
Light-emitting diodes.
1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
xii, 313 s.
ISBN: 0-521-53351-1
K 14807

SCHWARTZ, Steve - DAVIS, Phillis
CorelDraw 11: názorný průvodce.
Překlad z angl. orig. CorelDraw 11 for Windows.0
Brno : Computer Press, 2004.
250 s.
ISBN: 80-251-0330-7
K 14846

SILFVAST, William T.
Laser fundamentals.
2nd ed.. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
xxiv, 642 s.
ISBN: 0-521-83345-0
K 14836

Silicon : evolution and future of a technology.
Berlin : Springer, 2004.
xx, 549 s.
ISBN: 3-540-40546-1
K 14828

SMITH, F. Graham - KING, Terry A.
Optics and photonics : an introduction.
Chichester : Wiley, 2001.
xiv, 439 s.
ISBN 0-471-48925-5
K 14789

STANÍčEK, Petr
CSS Kaskádové styly : kompletní průvodce.
2. vyd. - Brno : Computer Press, 2003.
xi, 178 s.
ISBN 80-7226-872-4
K 14804

Surface analysis : the principal techniques.
Chichester : Wiley, 2003.
xvi, 457 s.
ISBN: 0-471-97292-4
K 14797

Surface analysis by Auger and X-ray photoelectron spectroscopy.
Chichester : IM Publications, 2003.
xi, 899 s.
ISBN 1-901019-04-7
K 14782

ŽESTÁK, Jaroslav
Heat, thermal analysis and society.
1st ed. - Hradec Králové : Nucleus, 2004.
370 s.
ISBN: 80-86225-54-2
K 14808

TARI, Ahmet
The specific heat of matter at low temepratures.
London : Imperial College Press, 2003.
viii, 339 s.
ISBN 1-86094-314-4
K 14795

The physics of superconductors.
Berlin : Springer, 2004.
Vol. 2: Superconductivity in nanostructures, high-Tc and novel superconductors, organic superconductors.
xiv, 1140 s.
ISBN: 3-540-44232-4.
K 14854

TISHIN, A. M. - SPICHKIN, Y. I.
The magnetocaloric effect and its applications.
Bristol : Institute of Physics Publishing, 2003.
xi, 475 s.
(Series in condensed matter physics)
ISBN: 0-7503-0922-9
K 14781

ULLMAN, Larry
PHP a MySQL : názorný průvodce tvorbou dynamických www stránek.
1. vyd. - Brno : Computer Press, 2004.
534 s.
ISBN 80-251-0063-4
K 14803

USTINOV, Victor M. - ZHUKOV, Alexey E. - EGOROV, Anton Yu.
Quantum dot lasers.
1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003.
ix, 290 s.
(Series on semiconductor science and technology ; vol. 11)
ISBN: 0-19-852679-2
K 14285-11

VIRIUS, Miroslav
Programování v C++.
2. přeprac. vyd. - Praha : české vysoké učení technické, 2004.
374 s.
ISBN 80-01-02978-6
K 14822

VOSTRÝ, Petr
Macromedia Dreamweaver MX 2004 : uživatelská příručka.
1. vyd. - Brno : Computer Press, 2004.
204 s.
ISBN 80-251-0192-4
K 14805

WALKENBACH, John
Microsoft Excel - vzorce a funkce.
Překlad z angl. originálu Microsoft Excel 2000 Formulas.
Praha : Mobil media, 2001.
680 s. : CD v příl.
ISBN: 80-86593-01-0
K 14852

WHITE, Ron
Jak fungují počítače.
Překlad z angl. originálu How computers work, 6th ed.
Praha : Softpress, 2003.
xi, 404 s.
ISBN: 80-86497-48-8
K 14842

Who is who in thermal analysis and calorimetry.
Budapest : Akadémiai Kiado, 2004.
iii, 263 s.
ISBN: 963-05-8163-9
K 14813

WILLIAMS, David B. - CARTER, C. Barry
Transmission electron microscopy : a textbook for material science.
New York : Plenum Press,1996.
ISBN: 0-306-45324-X, shodné pro 4 části knihy.
1.: Basics. - xxvii, 173 s.
2.: Difraction. - 177-345 s.
3.: Imaging. - 349-549 s.
4.: Spectrometry. - 553-729 s.
K 14796-1, 2, 3, 4

WOLF, Edward L.
Nanophysics and nanotechnology : an introduction to modern concepts in nanoscience.
Weinheim : Wiley - VCH, 2004.
xii, 174 s.
ISBN: 3-527-40407-4
K 14870

WRÓBLEWSKI, Piotr
Algoritmy : datové struktury a programovací techniky.
Překlad z polského originálu Algorytmy, struktury techniki programowania.
1. vyd. - Brno: Computer Press, 2004.
351 s.
ISBN: 80-251-0343-9
K 14833

YOUNG, Michael J. - HALVORSON, Michael
Mistrovství v Microsoft Office 2003
Překlad z angl. orig.
Brno : Computer Press, 2004.
lx, 1135 s.
ISBN: 80-251-0222-X
K 14872