Přírůstky knihovního fondu Cukrovarnická 2008

Perex
Adobe Photoshop Elements 6 : oficiální výukový kurz = [Orig.: Adobe Photoshop Elements 6 : classroom in a book].
1. vyd. – Brno : Zoner Press, 2008.
xi, 369 s.
ISBN: 9788086815961 K 15214

AKKERMANS, Eric – MONTAMBAUX, Giles
Mesoscopic physics of electrons and phtotons.
Cambridge : Cambridge Universtity Press, 2007.
xviii, 588 s.
ISBN: 978–0–521–85512–9
K 15135

BAKER, Donna L.
Text

Adobe Acrobat 7 : 150 nejlepších tipů a triků : organizování, vyhledávání a práce s katalogem, úpravy a změny v dokumentu.
1. vyd. – Praha : Grada, 2007.
296 s.
ISBN: 978–80–247–1862–0
K 15144

BITTO, Ondřej – JANEČEK, Vladislav
1001 tipů a triků pro Windows Vista.
1. vyd. –Brno : Computer Press, 2007.
333 s. + 1 CD.
ISBN: 978–80–251–1724–8
K 15165

BLACK, Jonathan
Biological performance of materials : fundamentals of biocompatibility.
4th ed. – Boca Raton, FL : CRC Press, 2006.
497 s.
ISBN: 0–8493–3959–6
K 15147

BLUNDELL, Stephen J. – BLUNDELL, Katherine M.
Concepts in thermal physics.
New York : Oxford University Press, 2008.
xviii, 464 s.
ISBN: 9780198567707
K 15190

BOLZANO, Bernhard
Paradoxien des Unendlichen.
Saarbrücken : VDM Verlag, 2006.
xi, 157 s.
Reprint.
ISBN: 978–3–8364–0042–8
K 15136

Carbon nanotube devices : properties, modeling, integration and applications.
Weinheim : Wiley–VCH, 2008.
xii, 363 s.
(Advanced micro & nanosystems ; vol. 8)
ISBN: 9783527317202
K 15196–8

COMYNS CARR, Jane – EALES, Frances
Cutting edge : upper intermediate : [with key]. Workbook.
1st ed. – Harlow : Pearson Education Ltd. , 2005
111 s.
ISBN: 0–582–82528–8
K 15160

Conceptual foundations of materials.
1st ed. – Amsterdam : Elsevier, 2006.
x, 234 s.
(Contemporary concepts of condensed matter science)
ISBN: 0–444–50976–3
K 15132

Conjugated polymer and molecular interfaces : science and technology for photonic and optoelectronic applications.
New York : Dekker, 2002.
xvi, 866 s.
ISBN: 0–8247–0588–2
K 15191

Crystal growth technology : from fundamentals and simulation to large–scale production.
Weinheim, : Wiley–VCH, 2008.
xvi, 505 s.
ISBN: 9783527317622
K 15186

DAHM, Donald J. – DAHM, Kevin D.
Interpreting diffuse reflectance and transmittance: a theoretical introduction to absorption spectroscopy of scattering materials.
Chichester : NIR publications, 2007.
xx, 286 s.
ISBN: 978–1–901019–05–6
K 15133

DAVIES, John H.
The physics of low–dimensional semiconductors : an introduction.
New York : Cambridge University Press, 2006.
xviii, 438 s.
ISBN: 9780521484916
K 15177

DLOUHÝ, Radek
PHP v příkladech.
1. vyd. – Kralice na Hané : Computer Media, 2007.
180 s. + 1 CD.
ISBN: 9788086686837
K 15182

EKIN, Jack W.
Experimental techniques fot low–temperature measurements : cryostat design, material properties, and superconductor critical–current testing.
Oxford : Oxford University Press, 2006.
xxviii, 537 s.
ISBN: 9780198570547
K 15189

Encyclopedia of nuclear magnetic resonance. Vol. 9, Advances in NMR.
Chichester : Wiley, 2002.
xviii, 861 s.
ISBN: 0–471–49082–2
K 15188–9

EVANS, Virginia – EDWARDS, Lynda
Upstream advanced C1. Student's book.
1st ed. – Newbury : Express Publishing, 2006.
256 s.
ISBN: 978–1–84466–150–3
K 15158

FOTR, Jiří
Adobe Photoshop : hotová řešení.
1. vyd. – Brno : Computer Press, 2008.
256 s. + : 1 CD.
ISBN: 9788025121870
K 15215

Fundamentals of friction and wear.
Berlin : Springer, 2007.
xi, 714 s.
(Nanoscience and technology)
ISBN: 978–3–540–36806–9
K 15155

FUNK, Hermann – KUHN, Christina – DEMME, Silke
Studio d A1 : učebnice s pracovním sešitem, audionahrávkami a vyjímatelným slovníkem : němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky A1.
1. vyd. – Plzeň : Fraus, 2006.
283 s. + 1 CD
ISBN: 80–7238–440–6
K 15173–1

FUNK, Hermann – NIEMANN, Rita Maria – KIM, Dong Ha
Studio d A1 : cvičebnice : němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky A1.
1. vyd. – Plzeň : Fraus, 2006.
96 s.
ISBN: 80–7238–544–5
K 15173–2

GENNES, Pierre–Gilles de – BROCHARD–WYART, Francoise – QUÉRÉ, David
Gouttes, bulles, perles et ondes.
Paris : Belin, 2005.
255 s. + 1 CD.
(Collection Échelles )
ISBN: 9782701140551
K 15199

GIRARDET, Jacky – CRIDLIG, Jean–Marie
Panorama 2 de la langue francaise : méthode de francais.
Paris : CLE International, 2004.
191 s.
ISBN: 978–2–09–033468–5
K 15162

GUTMANS, Andi – BAKKEN, Stig Saether – RETHANS, Derick
Mistrovství v PHP 5 = [Orig.: PHP 5 power programming].
2. vyd. – Brno: Computer Press, 2007.
655 s.
ISBN: 9788025115190
K 15181

Handbook of self assembled semiconductor nanostructures for novel devices in photonics and electronics.
1st ed. – Amsterdam : Elsevier, 2008.
xvii, 841 s.
ISBN: 9780080463254
K 15171

Handbook of silicon wafer cleaning technology.
2nd ed. – Norwich, NY : Andrew, 2008.
xxvi,718 s.
(Materials science and process technology series)
ISBN: 978–0–8155–1554–8,
K 15156

HEROUT, Pavel
Učebnice jazyka C.
České Budějovice : Kopp.
1. díl : 5. vyd. – 2008. – 271 s. – ISBN: 9788072323517.
2. díl: 2. přeprac. vyd. – 2004. – vii, 272–437 s.  – ISBN: 80–7232–221–4.
K 15198–1, 2

High–pressure techniques in chemistry and physics : a practical approach
New York : Oxford University Press, 2002.
x, 890 s.
ISBN: 9780198558118
K 15219

HILDEBRANDT, Ralf – KOETTER, Patrick
Postfix : provozujeme poštovní server v Linuxu .
1. vyd. –Brno : Computer Press, 2006.
431 s.
ISBN: 9788025110201
K 15166

HLAVÁČEK, Bořivoj – MAREŠ, Jiří J.
Fyzika struktur amorfních a krystalických materiálů.
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008.
xxiii, 347 s.
ISBN: 978–80–7395–023–1
K 15139

HOROVÁ, Iva
3D modelování a vizualizace v AutoCADu pro verze 2009, 2008 a 2007.
1. vyd. – Brno : Computer Press, 2008.
256 s.
ISBN: 9788025121948
K 15205

Hydrogen as a future energy carrier.
Weinheim : Wiley–VCH, 2008.
xiv, 427 s.
ISBN: 978–3–527–30817–0
K 15143

IBACH, Harald – LÜTH, Hans
Solid–state physics : an introduction to principles of materials science.
3rd ed. – Berlin : Springer, 2003.
xii, 501 s.
(Advanced texts in physics)
ISBN: 3–540–43870–X
K 15150

KADANOFF, Leo – BAYM, Gordon
Quantum statistical mechanics : Green´s function methods in equilibrium and nonequilibrium problems.
Cambridge : Perseus Books Publishing, 1989.
xix, 203 s.
(Advanced book classics)
ISBN: 0–201–41046–X
K 15151

KANTOROVICH, Lev
Quantum theory of the solid state : an introduction.
Dordrech : Kluwer Academic Publishers, 2004.
xxv, 626 s.
(Fundamental theories of physics ; vol. 136)
ISBN: 1–4020–2153–4
K 15149

KITTEL, Charles
Introduction to solid state physics.
8th ed. – Hoboken : Wiley, 2005.
xix, 680 s.
ISBN: 0–471–68057–5
K 15195

KLUG, Harold – ALEXANDER, Leroy E.
X–ray diffraction procedures for polycrystalline and amorphous materials.
2nd ed. – New York : Wiley–Interscience, [1974].
xxv, 966 s.
ISBN: 9780471493693
K 15218

KOFLER, Michael – ÖGGL, Bernd
PHP 5 a MySQL 5 : průvodce webového programátora.
1. vyd. – Brno: Computer Press, 2007.
607 s. + 1 CD
ISBN: 9788025118139
K 15180

KRUCZEK, Aleš
Microsoft Office Access : podrobná uživatelská příručka.
1. vyd. – Brno : Computer Press, 2007.
364 s.
ISBN: 9788025116081
K 15216

KUTÍLEK, Miroslav
Racionálně o globálním oteplování.
1. vyd. – Praha : Dokořán, 2008.
185 s.
ISBN: 9788073631833
K 15168

LEE, Yoon S.
Self–assembly and nanotechnology : a force balance approach.
Hoboken, N.J. : Wiley and Sons, 2008.
xvi, 344 s.
ISBN: 9780470248836
K 15197

LIBRA, Martin – POULEK, Vladislav
Zdroje a využití energie.
1. vyd. – Praha : Česká zemědělská univerzita, 2007.
141 s.
ISBN: 978–80–213–1647–8
K 15146

LIPAVSKÝ, Pavel – KOLÁČEK, Jan
Bernoulli potential in superconductors : how the electrostatic field helps to understand superconductivity.
Berlin : Springer, 2008.
xv, 268 s.
(Lecture notes in physics ; vol. 733)
ISBN: 978–3–540–73455–0
K 12146–733

Luminescence : from theory to applications.
Weinheim : Wiley–VCH, 2008.
xv, 260 s.
ISBN: 978–3–527–31402–7
K 15154

MACDONALD, Matthew
Excel 2007 : chybějící manuál = [Orig.: Excel 2007 : the missing manual].
1. vyd. – Praha : Grada, 2008.
826 s.
ISBN: 9788024721958
K 15213

Magnetism : a synchrotron radiation approach.
Berlin : Springer, 2006.
xii, 468 s.
ISBN: 9783540332411
K 12146–697

MANTEGNA, Rosario N. – STANLEY, H. Eugene
An introduction to econophysics : correlations and complexity in finance.
Cambridge : Cambridge Universtity Press, 2007.
ix, 148 s.
ISBN: 978–0–521–03987–1
K 15134

MASEL, Richard I.
Principles of adsorption and reaction on solid surfaces.
New York : Wiley & Sons, 1996.
xiv, 804 s.
(Wiley series in chemical engineering)
ISBN: 9780471303923
K 15203

MESCHEDE, Dieter
Optics, light and lasers : the practical approach to modern aspects of photonics and laser physics.
2nd revised a. enlarg. ed. – Weinheim : Wiley–VCH, 2007.
ix, 560 s.
ISBN: 9783527406289
K 15176

MILONNI, Peter W.
Fast light, slow light and left–handed light.
New York : Taylor & Francis, 2005.
xiii, 247 s.
ISBN: 9780750309264
K 15178

MUCK, Alexander
Základy strukturní anorganické chemie .
1. vyd. – Praha : Academia, 2006.
508 s.
ISBN: 80–200–1326–1
K 15184

MÜLLER, Ulrich
Inorganic structural chemistry.
2nd ed.. – Chichester : Wiley & Sons, 2007.
x, 268 s.
ISBN: 0–470–01864–X
K 15142

NERNST, Walther
The new heat theorem, its foundations in theory and experiment. /translated from the second German edition by Guy Barr.
New York : Dover, 1969.
xxvi, 281 s.
ISBN: 0–486–32252–5
K 15141

NEWBROOK, Jacky – WILSON, Judith – ACKLAM, Richard
FCE gold plus. Coursebook.
1st ed. – Harlow : Pearson Education, 2008.
224 s. + 1 CD.
ISBN: 978–1–4058–7678–0
K 15157

NOVOTNY, Lukas – HECHT, Bert
Principles of nano–optics.
Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
xvii, 539 s.
ISBN: 0–521–83224–1
K 15174

Nucleation theory and applications.
Weinheim : Wiley–VCH, 2005.
xvii, 455 s.
ISBN: 9783527404698
K 15167

NYMBURSKÁ, Dita – VOSTRÁ, Denisa – SAWATARi, Mami
Japonština.
1. vyd. – Voznice : Leda, 2007.
1.: 383 s.
2.: Písmo.
3.: Slovníčky a klíč.
ISBN: 9788073350741
K 15210–1, 2, 3

OMURA, George
AutoCAD 2007 : praktický průvodce = [Orig.: Just enough AUTOCAD 2007]
1. vyd. – Praha : Grada, 2008.
408 s.
(Průvodce)
ISBN: 9788024718613
K 15204

Organic photovoltaics : materials, device physics, and manufacturing technologies.
Weinheim, : Wiley–VCH, 2008.
xxi, 575 s.
ISBN: 9783527316755
K 15185

PECINOVSKÝ, Josef
Microsoft Office Excel 2007 : hotová řešení.
1. vyd. – Brno : Computer Press, 2008.
247 s. + : 1 CD.
ISBN: 9788025119662
K 15217

PECINOVSKÝ, Josef
Windows Vista : podrobný průvodce.
1. vyd. – Praha : Grada, 2008.
231 s.
ISBN: 978–80–247–2210–8
K 15164

Perspectives on inorganic, organic, and biological crystal growth : from fundamentals to applications : based on the lectures presented at the 13th International summer school on crystal growth, Park City, Utah, 5–11 August 2007.
Melville, NY : American Institute of Physics, 2007.
x, 574 s. + 1 CD–ROM.
(AIP conference proceedings ; vol. 916)
ISBN: 978–0–7354–0426–7
K 14930–916

POLZER, Jan
Drupal : podrobný průvodce tvorbou a správou webů.
1.vyd. – Brno : Computer Press, 2008.
262 s.
ISBN: 978–80–251–1946–4
K 15138

POPOV, Viktor Nikolajevič
Functional integrals in quantum field theory and statistical physics.
Překlad z rus. orig. Kontinual'nyje integraly v kvantovoj teorii polja i statističeskoj fizike.
Dordrech : Reidel, 1983.
viii, 299 s.
(Mathematical physics and applied mathematics ; vol. 8)
ISBN: 1–4020–0307–2
K 15148

Portugalština : praktický jazykový průvodce.
1. vyd. – Bučovice : Rotom, 2004.
576 s.
(Edice Jazyky)
ISBN: 80–86704–09–2
K 15153

RAMAKRISHNA, S. Anantha – GRZEGORCZYK, Tomasz M.
Physics and applications of negative refractive index materials.
Boca Raton, FL : CRC Press, 2009.
414 s.
ISBN: 9781420068757
K 15183

REMEDIOSOVÁ, Helena – ČECHOVÁ, Elga
Chcete mluvit česky? = Do you want to speak Czech? : a communicative course of contemporary Czech for English speakers beginning to intermediate level. Text book 1.
1. vyd. – Liberec : Putz, 2005.
414 s.
ISBN: 42339002095
K 15187

RUMSEY, Deborah
Intermediate statistics for dummies .
Hoboken, NJ : Wiley, 2007.
xviii, 362 s.
ISBN: 9780470045206
K 15208

RUMSEY, Deborah
Probability for dummies .
Hoboken, NJ : Wiley, 2006.
xx, 358 s.
ISBN: 9780471751410
K 15209

RUMSEY, Deborah
Statistics for dummies.
Hoboken, NJ : Wiley, 2003.
xviii, 355 s.
ISBN: 9780764554230
K 15206

RUMSEY, Deborah
Statistics workbook for dummies.
Hoboken, NJ : Wiley, 2005.
xiv, 286 s.
ISBN: 9780764584664
K 15207

Self–assembled quantum dots.
New York : Springer, 2008.
xii, 463 s.
(Lecture notes in nanoscale science and technology ; vol. 1)
K 15172–1

SERDYUK, Igor N. – ZACCAI, Nathan R.  – ZACCAI, Joseph
Methods in molecular biophysics : structure, dynamics, function.
New York : Cambridge University Press, 2007.
xvi, 1120 s.
ISBN: 9780521815246
K 15175

SCHNEIDER, Robert D.
MySQL : oficiální průvodce tvorbou, správou a laděním databází.
Překlad z angl. orig. MySQL database design and tuning.
1. vyd. – Praha : Grada, 2006.
372 s.
ISBN: 80–247–1516–3
K 15145

Silicon nanophotonics : basic principles, present status and perspectives
Singapore : World Scientific, 2009.
xvii, 452 s.
ISBN: 9789814241113
K 15179

SOCRATES, George
Infrared and Raman characteristic group frequencies : tables and charts.
3rd ed. – Chichester : Wiley, 2007.
xv, 347 s.
ISBN: 978–3–8364–0042–8
K 15140

SREE HARSHA, K. S.
Principles of physical vapor deposition of thin films.
1st ed.. – Amsterdam : Elsevier, 2006.
xi, 1160 s.
ISBN: 9780080446998
K 15194

STEIGEROVÁ, Marie
Česko–ruský, rusko–český kapesní slovník : s gramatikou a přílohami.
2. vyd. – Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005.
896 s.
ISBN: 80–7182–185–3
K 15170

SUEHRING, Steve
JavaScript : krok za krokem = [Orig.: JavaScript step by step.]
1. vyd. – Brno : Computer Press, 2008.
335 s.
ISBN: 9788025122419
K 15193

TILLEY, Richard
Understanding solids : the science of materials.
Chichester : Wiley, 2007.
xxii, 593 s.
ISBN: 978–0–470–85276–7
K 15161

UCHYTIL, Vladimír – UCHYTIL, Tomáš
Portugalsko–český, česko–portugalský slovník = Dictionário Portugues–Checo, Checo–Portugues.
1. vyd. – Praha : Nakl. Josefa Šimona, 2004.
414 s.
ISBN: 80–85637–81–2
K 15152

VEHKAMÄKI, Hanna
Classical nucleation theory in multicomponent systems.
Berlin : Springer, 2006.
xx, 176 s.
ISBN: 9783540292135
K 15169

Vícerozměrné statistické metody.
Vyd. 1. – Praha : Informatorium.
1.: 2004. – 239 s. – ISBN: 80–7333–025–3.
2.: 2005. – 239 s. – ISBN: 80–1333–036–9.
3.: 2005. – 255 s. – ISBN: 80–7333–039–3.
K 15163–1, 2, 3

WALKENBACH, John
222 tipů a triků pro Microsoft Office Excel 2007 = [Orig.: Favorite Excel 2007 tips & tricks]
1. vyd. – Brno : Computer Press, 2008.
376 s.
ISBN: 9788025122068
K 15211

WALKENBACH, John
Microsoft Office Excel 2007 : kompletní průvodce vzorci a výpočty = [Orig.: Microsoft Office Excel 2007 formulas] .
1. vyd. – Brno : Computer Press, 2008.
711 s. + : 1 CD.
ISBN: 9788025117651
K 15212

WELBERRY, T. R.
Diffuse X–ray scattering and models of disorder.
New York: Oxford University Press, 2004.
xiii, 266 s.
(International Union of Crystallography monographs on crystallography ; vol. 16)
ISBN: 9780198528586
K 14708–16

ZIMAN, John M.
Electrons and phonons : the theory of transport phenomena in solids,
New York : Oxford University Press, 2007.
xiv, 554 s.
(Oxford classic texts in the physical sciences )
ISBN: 9780198507796
K 15200

ZIMAN, J. M.
Principles of the theory of solids.
2nd ed. – Cambridge University Press, 1999
xiii, 435 s.
ISBN: 0–521–29733–8
K 15192