Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (projekt POSTDOK)

Perex

Kontaktní osoba: Ing. Roman Hvězda
Termín realizace projektu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0057
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Anotace:

Text

Předmětem projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) je posilování stávajících kapacit výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd a vytvoření pracovních pozic pro postdoktorandy a jejich integrace v rámci těchto týmů. Celkem 11 postdoktorandů, kteří budou vybráni regulérním výběrovým řízením bude plnit vědecko-výzkumné úkoly výzkumných týmů synergických projektů ELI a HiLASE.

Hlavním cílem projektu je přenos znalostí a know-how od postdoktorandů k cílovým skupinám prostřednictvím komplexního programu vzdělávacích aktivit, který bude probíhat na univerzitách a VaV institucích zapojených do Konsorcia ELI- CZ.

Více informací naleznete na stránkách projektu Postdok (OP VK 4).

logolink_opvk.png
Popis
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.