Nacházíte se

Portály

Fyzika a matematika

Informační věda

  • JIB - jednotná informační brána
    Portál umožňuje uživatelům v jednom vyhledávacím rozhraní využívat různé zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd).
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
    Adresář vědeckých periodik s otevřeným přístupem, u mnoha časopisů prohledává na úroveň názvů článků.
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
    Portál nabízí přístup z jednoho místa do vědeckých časopisů z různých oborů včetně základních informací o nich.