Fotovoltaický stan

Perex

Jak zábavnou a interaktivní formou přiblížit principy fotovoltaiky nejen dospělým, ale i těm nejmenším? Tuto otázku si položil Martin Ledinský ze Sekce fyziky pevných látek a přišel s projektem Fotovoltaického stanu, který názorně ukazuje fotoelektrický jev pomocí míčků a světel.

Text

Fotovoltaika je zdrojem elektrické energie blízké budoucnosti a hraje stále významnější roli v našem energetickém mixu. I proto je dobré jí rozumět, znát její principy, “ošahat” si ji. Ale jak vysvětlit její fungování i nejmenším dětem způsobem, který je nejen srozumitelný, ale také zábavný? Fotovoltaická energie vychází z jednoduchého principu: sluneční záření (fotony) uvolňuje elektrony ve fotovoltaickém článku. Ty vytváří elektrický proud ve vnějším obvodu. A teď si představte fotovoltaický stan – místo, kde se děti mohou hravou formou seznámit s fotovoltaickou výrobou elektrické energie. Děti se ve stanu stávají sluníčkem, dodávají energii "elektronům" (míčkům), které vyhazují do vodivostního pásu, který je pod stropem stanu. Volné elektrony jsou sbírány a vykonávají práci ve vnějším obvodu. Takto mohou děti doslova rozsvítit a rozezvučet stan pomocí slunečního záření.

Fotovoltaický stan již s úspěchem zazářil na Veletrhu vědy a VědaFestu 2023. Doplnil tak sbírku dalších fotovoltaických aktivit, které ukazují, jak fotovoltaika funguje a jak ji vhodně využívat (fotovoltaická ZOO, výroba fotovoltaiky, fotovoltaická tramvaj). Plánujeme fotovoltaický stan využít nejen v rámci vědecko-popularizačních akcí pro veřejnost v České republice i v zahraničí, ale i v rámci jiných veřejných akcí a ve vědeckých centrech.

Chtěli byste, aby se stan objevil i na Vaší popularizační akci? Neváhejte nám dát vědět na e-mail pr [at] fzu [dot] cz (pr[at]fzu[dot]cz).