Popularizační články

Na poslední chvíli CERN

Anotace

Mezi nejznámější úspěchy výzkumu v CERNu patří: Objevení bosonů W a Z, které jsou zodpovědné za jaderný rozpad. Vytvoření prvních WWW stránek. Vytvoření antivodíku. Objev narušení fundamentálních symetrií v mikrosvětě. Objevení dlouho hledané částice Higgsův boson, která je klíčovou pro vysvětlení klidových hmotnosti ostatních elementárních částic.

Podivuhodný vánoční záblesk - český fyzik platným členem mezinárodního astrofyzikálního týmu hledajícího vysvětlení unikátního astronomického jevu

Anotace

Zaznamenaný optický jev se v dalších fázích svého vývoje choval velice neočekávaně.  Několik dní po svém vzplanutí náhle opět poněkud zjasnil, místo aby podle teoretických předpokladů setrvale slábnul. Tento neobvyklý průběh zjasnění záblesku se pokusily vysvětlit dva týmy vědců