Optické vlastnosti pevných látek

Perex

Série 12 přednášek vycházející z učebnice „Optické vlastnosti pevných látek“ (Optical Properties of Solid) od Marka Foxe a dalších materiálů, doplněných přednášejícím tak, aby podávaly ucelenější obrázek o probírané problematice zejména vědcům z jiných oborů.

Text

Přednášky budou pojednávat o základní teorii přenosu a odrazu světla na základě Maxwelových rovnic a o optických vlastnostech kovů a izolantů za použití Drudeho a Lorentzových modelů oscilátorů pro elektrony a fotony, které tvoří základ analýzy elipsometrických dat. Pokračování se zaměří na popis absorpce infračerveného záření na mřížce, mezipásmovou absorpci v polovodičích, excitonické povzbuzení těchto přechodů působením elektron-děrové interakce, fotoluminiscenci a kvantové efekty v systému s konečnou velikostí vedoucí k hypsochromnímu posunu optického spektra v uzavřených systémech. Matematický formalismus bude omezen na minimum, důraz bude kladen na koncepce, grafy a čísla a interpretaci optických spekter.

Dr. Stefan Zollner je vedoucím akademického oddělení a profesorem na katedře fyziky na New Mexico State University v Las Cruces v USA. Ve FZU působí v rámci 6měsíčního projektu mobility podporovaného z programů ESIF a MEYS.

Program

  Názvy přednášek    
1. Introductions, lecture series overview, spectroscopy, solid-state physics Video
2. Crystal structures, Wyckoff positions, point and space groups, classification of optical vibrations Video
3. Maxwell’s equations in vacuum, plane waves, polarized light, Stokes parameters, Poincare sphere Video
4. Maxwell’s equations in media, polarizability, dielectric function, Lorentz and Drude model Video
5. Analytical properties of the dielectric function, Kramers-Kronig relations, Sellmeier, poles, Cauchy Video
6. Applications of Lorentz & Drude models to insulators (semiconductors, oxides) & metals, polaritons Video
7. Electronic band structure, direct and indirect band gaps, Fermi’s Golden Rule Video
8. Free electrons, effective masses in semiconductors, direct-gap absorption, excitons Video
9. Interband transitions, van Hove singularities, critical-point lineshapes Video Slides
10. Photoluminescence, Einstein coefficients, quantum confinement, quantum wells, wires, and dots Video Slides
11. Applications I: Anisotropic material Video Slides
12. Applications II: Properties of thin films, stress/strain, deformation potentials Video Slides

Zobrazit všechny akce

 1. Introductions, lecture series overview, spectroscopy, solid-state physics
 2. Crystal structures, Wyckoff positions, point and space groups, classification of optical vibrations
 3. Maxwell’s equations in vacuum, plane waves, polarized light, Stokes parameters, Poincare sphere
 4. Maxwell’s equations in media, polarizability, dielectric function, Lorentz and Drude model
 5. Analytical properties of the dielectric function, Kramers-Kronig relations, Sellmeier, poles, Cauchy
 6. Applications of Lorentz & Drude models to insulators (semiconductors, oxides) & metals, polaritons
 7. Electronic band structure, direct and indirect band gaps, Fermi’s Golden Rule
 8. Free electrons, effective masses in semiconductors, direct-gap absorption, excitons
 9. Interband transitions, van Hove singularities, critical-point lineshapes
 10. Photoluminescence, Einstein coefficients, quantum confinement, quantum wells, wires, and dots
 11. Applications I: Anisotropic material
 12. Applications II: Properties of thin films, stress/strain, deformation potentials

Obecné studijní materiály