Noc vědců 2022 – záznamy přednášek

Text

Světélkující krystaly aneb jak vidět neviditelné záření

Dozvíte se více o výzkumu takzvaných scintilačních krystalů, které slouží k detekci ionizujícího (např. rentgenového či nesprávně radioaktivního) záření. Materiály nacházejí využití třeba v medicíně, bezpečnostním skenování, výzkumu vesmíru, jaderném výzkumu, monitorování radiace a mnoha dalších odvětvích. Zjistíte také, jak se scintilační krystaly připravují, jakými metodami probíhá výzkum a jaké jsou nejdůležitější aplikace. Přednáška byla doplněna ukázkou vypěstovaných krystalů a jejich luminiscence.

V rámci Noci vědců 2022 přednášel Ing. Jan Pejchal, Ph.D. z Oddělení optických materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR.

Největší srážky ve vesmíru

Eliptické galaxie jsou největší objekty ve vesmíru – nic většího už se tedy z principu srazit nemůže. Jejich srážky jsou ale poněkud zvláštní – především proto, že během nich nic do ničeho vlastně nenarazí. Jak se tedy mohou “srazit” objekty tak řídké, že typicky kolem 99,9999999999999999999999999 % jejich objemu (těch devítek je 25) tvoří prázdné místo (až na případný extrémně řídký plyn)? Jak můžeme takovou srážku zkoumat, když trvá stovky milionů let a za dobu našeho – nesrovnatelně kratšího – života se toho tedy moc nestane? Na tyto i další otázky se pokusíme odpovědět za pomoci počítačových simulací, snímků z největších světových dalekohledů i praktických pomůcek (samozřejmě však ne v životní velikosti).

Během Noci vědců 2022 přednášeli Mgr. Jan Ebr, Ph.D. a Mgr. Ivana Ebrová, PhD z Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR.