Dny otevřených dveří 2022 – záznamy přednášek

Text

Osmá múza astronomie

Astronomie je jedinou vědou, která má v řecké mytologii svou múzu Úranii a není to jistě náhodou. Pohled na oblohu odedávna inspiruje básníky, malíře i hudební skladatele. Zajímá vás, koho a jakým způsobem astronomie oslovila? Společná cesta nás provede dobou rudolfínskou, zastavíme se u Písní kosmických, u české básnířky Bohumily Grögerové nebo u sochařů, kteří známé astronomy zpodobnili.

V rámci Týdne Akademie věd ČR přednášel 4. 11. 2022 RNDr. Jiří Grygar, CSc z Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR.

Záblesky “zkroceného” světla a jejich role v současné vědě a výzkumu

Přednáška krátce představí základní podstatu funkce laseru a historii jeho vývoje. Velkou měrou se následně soustředí na laserové technologie výzkumného centra ELI Beamlines (FZU AV ČR) a princip vytváření utrakrátkých laserových pulzů s vysokým špičkovým výkonem. Věděli jste, že právě extrémně krátké záblesky „zkroceného“ světla se dají využít například ke studiu vesmíru, k pochopení rychlých chemických reakcí, nebo urychlování částic, které následně nacházejí využití při léčbě nádorů?

V rámci Týdne Akademie věd ČR přednášel 5. 11. 2022 Ing. Ondřej Finke ve Fyzikálním ústavu AV ČR.

Jak se scintilátory detekovat ionizující záření? Rychle, účinně a levně.

Dovězte se více o výzkumu scintilačních krystalů, které slouží k detekci ionizujícího (např. rentgenového či nesprávně radioaktivního) záření. Materiály nacházejí využití třeba v medicíně, bezpečnostním skenování, výzkumu vesmíru, jaderném výzkumu, monitorování radiace a mnoha dalších odvětvích. Zjistíte také, jak se scintilační krystaly připravují, jakými metodami probíhá výzkum a jaké jsou nejdůležitější aplikace. Přednáška byla v závěru doplněna ukázkou vypěstovaných krystalů a jejich luminiscence (mimo záznam).

V rámci Týdne Akademie věd ČR přednášel 5. 11. 2022 Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D., z Oddělení optických materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR.

Particle Physics and the Universe - Research at the FZU

Exploring the secrets of the Universe and its building blocks is one of humankind's oldest and most fascinating endeavours. We dedicate our work to this particular topic at the Institute of Physics in the Czech Academy of Sciences. Dr. Max Stadelmaier presents an overview of our activities regarding cosmology, particle physics, and astroparticle physics. Dive into a discussion about galaxies, particles, and spacetime!

The talk took place at FZU on 5th Nov 2022 during the outreach festival Week of the Czech Academy of Sciences.