Den otevřených dveří 2021 – záznamy přednášek

Text

Detekce nejenergetičtějších kosmických částic

Fotony, protony a atomová jádra, které dopadají na Zemi z vesmíru, dosahují srovnatelných nebo dokonce mnohonásobně převyšujících energií, které se získávají urychlováním v nejmodernějších pozemských urychlovačích. Přilétávající částice nesou informace o zdrojích, ve kterých vznikly, a také o procesech v prostředí, kterým se šířily. Fyzikální ústav se podílí na třech mezinárodních projektech, které si kladou za cíl studovat kosmické a gama záření o nejvyšších možných energiích. Observatoř Pierra Augera, která je umístěna v provincii Mendoza v Argentině, se rozkládá na ploše 3000 km2 a je tedy desetkrát větší než území Prahy. Umožňuje pozorování vůbec těch nejenergetičtějších atomových jader, které ve vesmíru známe. Rekordní energie tohoto kosmického záření až stomiliónkrát převyšuje energie částic z nejvýkonnějších pozemních urychlovačů. Na plánovaných observatořích Cherenkov Telescope Array (CTA) a Southern Wide-field Gamma Ray Observatory (SWGO) budeme zase měřit nejenergetičtější vesmírné fotony. Chceme se tak přiblížit k řešení jedné z největších záhad astrofyziky 21. století, k identifikaci zdrojů tohoto tajemného záření.

Přednášející: Ing. Alena Bakalová
Přednáška proběhla během Dnů otevřených dveří Fyzikálního ústavu v rámci Týdne Akademie věd ČR, 6. 11. 2021.

O vzniku a vývoji vesmíru

Přednáška k ilustraci souvislosti zákonů a jevů mikrosvěta a makrosvěta Jeden z nejpozoruhodnějších rysů současné fyziky je poznání, že zákonitosti mikrosvěta úzce souvisí se vznikem a vývojem vesmíru. Je tomu tak proto, že pro vývoj vesmíru těsně po velkém třesku byly rozhodující objekty a zákonitosti, které zkoumá fyzika elementárních částic. Ale i naopak: z vesmíru k nám může přiletět objekt, jenž bude klíčem k pochopení zákonitostí mikrosvěta.

Přednášející: prof. Jiří Chýla, CSc.
Přednáška proběhla během Dnů otevřených dveří Fyzikálního ústavu v rámci Týdne Akademie věd ČR, 6. 11. 2021.

Jak zkoumáme strukturu hmoty v CERN?

Česká republika je jednou z členských zemí Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN v Ženevě a naši vědci se tak účastní některých z tamních unikátních experimentů. Na přednášce se dozvíte, jak funguje organizace CERN a urychlovač LHC, o experimentech, které zde probíhají, i o tom, jak se na nich čeští fyzikové podílejí a čím přispěli k jejich vybudování. Řeč bude i o Higgsově bosonu či o možném pozorování nové, páté základní fyzikální síly. A jako vždy nebudou chybět ani veselé "historky z natáčení".

Přednášející: Ing. Tomáš Jakoubek, Ph.D.
Přednáška proběhla během Dnů otevřených dveří Fyzikálního ústavu v rámci Týdne Akademie věd ČR, 6. 11. 2021.