Jemná mechanika a optika

Text

Jemná mechanika a optika publikuje původní vědecké, přehledové a referativní články, aktuality, zprávy a recenze knih. Zprostředkovává kontakty mezi vědeckými pracovišti a průmyslem. Přináší informace o současných tématech z oborů optických a jemnomechanických, včetně interdisciplinárních problémů. Je určen široké obci zájemců nejen z České republiky a Slovenska, ale je také otevřen zahraničním autorům a čtenářům, neboť přijímá příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Časopis je především určen pro příspěvky spadající do následujících oborů: optika, optoelektronika, fotonika, nanotechnologie, měřicí a řídicí technika, laserové technologie, oční optika a zdravotní technika, vojenská technika, foto-kino-video, osvětlovací technika, kancelářská technika a konstrukce přístrojů, vakuová a kryogenní technika.

založen 1956 a od r. 1995 vydáván ve spolupráci s The International Society for Optical Ingineering (SPIE)
Vedoucí redaktor: Ing. Jaromír Křepelka, CSc.

Stránky časopisu Jemná mechanika a optika

Kontaktní informace:

Časopis Jemná mechanika a optika
SLO UP a FZÚ AVČR
17. listopadu 50A
772 07 Olomouc
tel. 585 631 576, fax: 585 631 531
E-mail: marcela [dot] badurova [at] upol [dot] cz
Obsahy čísel časopisu v PDF