CzechLasers.cz

Text

Laserová centra HiLASE a ELI Beamlines, provozují nový vzdělávací web se zaměřením na laserovou tematiku a vzdělávání o světle. Na adrese CzechLasers.cz nyní najdete materiály a názorná videa o světle, laserech a jejich aplikacích. Do budoucna připravujeme také odkazy na zajímavé akce z této oblasti a metodické materiály pro výuku o světle a laserech na školách.

„Nespornou výhodou webu je, že si můžete vybrat obsah přesně podle své úrovně – od menších dětí přes středoškoláky až po studenty jaderné fyziky a spřízněných oborů. Stačí jen zaškrtnout obtížnost od jedničky do trojky“, říká Tereza Hrejsemnou, spolukoordinátorka projektu z centra HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR. Střední kategorie webu je také vhodná pro běžného návštěvníka, který by si rád v této oblasti rozšířil své obzory a zjistil, co je v oblasti laserové techniky nového. Prostor dostanou i vědci tuzemských výzkumných center, kteří tak budou moci veřejnosti více přiblížit svou práci a její výsledky.

„Lasery stále více pronikají do našeho každodenního života, přesto o nich člověk jen málo ví. Chyběla nám platforma, na níž by návštěvník mohl získat ucelené informace o světě laserů. Tou by teď měl být web czechlasers.cz“, vysvětluje Hana Strnadová z PR oddělení centra ELI Beamlines, která projekt spoluvytvářela.

Projekt vzdělávacího portálu czechlasers.cz vznikl v rámci Strategie AV21, programu Světlo ve službách společnosti. Cílem tohoto programu je podpora oborově širokého využívání intenzivních zdrojů záření jako účinných nástrojů pro výzkum, vývoj a aplikace nových technologií a rozvoj kooperativního aplikovaného výzkumu. Další vývoj portálu je podpořen projektem Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR z Operačního programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání.