Veletrh vědy

Perex

Navštivte největší vědecko-populární veletrh v ČR! Akci organizuje každoročně Akademie věd už od roku 2015. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti. Vědu pak návštěvníci veletrhu zažijí na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen. Fyzikální ústav AV ČR je zde v posledních letech největším vystavovatelem!

Text

Termín příštího veletrhu je plánovaný na 8. - 10. 6. 2023. Můžete se těšit na seznámení s našimi vědci, tradiční pozorování částic v mlžné komoře a další interaktivní exponáty. Více informací postupně odhalíme na této stránce.

Každý rok se na Veletrh vydává stále více návštěvníků i popularizátorů – v roce 2019 se jednalo o rekordních 30 150 lidí. Veletrh vědy se tak během několika let zásadně rozrostl a stal se jedním z nejrychleji rostoucích a nejprogresivnějších veletrhů v České republice.

Fyzikální ústav AV ČR každý rok prezentuje atraktivní formou široký výběr svých výzkumných projektů. V roce 2019 byla většina expozice zahrnující více než 15 interaktivních stanovišť věnována světlu, jeho využití, a dalším šetrným technologiím, které náš ústav pomáhá zdokonalovat. K vidění byly exponáty, představující nejintenzivnější lasery umístěné v centrech ELI a HiLASE v Dolních Břežanech či bezedné zrcadlo, zájemci mohli pomocí difrakčních brýlí spatřit složení světla z různých zdrojů a většina neváhala a vyrobila si i vlastní příruční spektroskop ke stejnému účelu. Především děti ocenily možnost výroby náramku pro detekci UV záření a světlem poháněné vláčky, šváby i pavouky. Dospělí mezitím například zjistili, jak FZU pracuje na vývoji moderních solárních panelů a šetrných LED diod a žárovek. Dr. Antonín Fejfar z FZU přednesl přednášku na téma Začátky doby sluneční.

Aktuální informace a možnost přihlašování na některé části programu najdete na stránkách Veletrhu.

O průběhu minulého Veletrhu vědy se můžete dočíst zde.