Veletrh vědy

Perex

Navštivte největší vědecko-populární veletrh v ČR! Akci organizuje každoročně Akademie věd už od roku 2015. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti. Vědu pak návštěvníci veletrhu zažijí na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen. Fyzikální ústav AV ČR je zde v posledních letech největším vystavovatelem!

Text

Každý rok se na Veletrh vydává stále více návštěvníků i popularizátorů – v roce 2019 se jednalo o rekordních 30 150 lidí. Veletrh vědy se tak během několika let zásadně rozrostl a stal se jedním z nejrychleji rostoucích a nejprogresivnějších veletrhů v České republice.

Fyzikální ústav AV ČR kždý rok prezentuje atraktivní formou široký výběr svých výzkumných projektů. V roce 2019 byla většina expozice zahrnující více než 15 interaktivních stanovišť věnována světlu, jeho využití, a dalším šetrným technologiím, které náš ústav pomáhá zdokonalovat. K vidění byly exponáty, představující nejintenzivnější lasery umístěné v centrech ELI a HiLASE v Dolních Břežanech či bezedné zrcadlo, zájemci mohli pomocí difrakčních brýlí spatřit složení světla z různých zdrojů a většina neváhala a vyrobila si i vlastní příruční spektroskop ke stejnému účelu. Především děti ocenily možnost výroby náramku pro detekci UV záření a světlem poháněné vláčky, šváby i pavouky. Dospělí mezitím například zjistili, jak FZU pracuje na vývoji moderních solárních panelů a šetrných LED diod a žárovek. Dr. Antonín Fejfar z FZU přednesl přednášku na téma Začátky doby sluneční.

Pro rok 2020 jsme vybrali jako ústřední téma expozice FZU výročí 60 let od spuštění prvního laseru. Při této příležitosti veřejnosti ještě blíže představíme laserová centra ELI a HiLASE a jejich přínos pro základní fyziku i průmyslové aplikace. Ale nejen to. Návštěvníci se dozví, kde všude se setkáváme s lasery v běžném životě nebo které běžné předměty jsou dnes s pomocí laserů vyráběny. I pro malé děti připravujeme exponáty, které ukáží, jak laserové světlo vzniká a v čem se liší oproti běžnému. Zkrátka samozřejmě nezůstanou ani fandové dalších fyzikálních oborů. Jako tradičně představíme například odborné skupiny pro kosmologii a částicovou fyziku nebo výzkum pomocí různých typů mikroskopů.

Aktuální informace a možnost přihlašování na některé části programu najdete na stránkách Veletrhu.

O průběhu minulého Veletrhu vědy se můžete dočíst zde.