Učitelé & Vědci

Text

Učíte fyziku na základní nebo střední škole? Chcete se dozvědět více o aktuálních fyzikálních problémech? Zajímá Vás, jak přiblížit odborná témata studentům? Rádi byste poznali prostředí české i světové vědy?

Přijďte na diskuzní setkání v neformálním duchu s vědci Fyzikálního ústavu, Ústavu fyziky plazmatuÚstavu jaderné fyziky Akademie věd ČR.

Akci pro Vás plánujeme znovu obnovit se začátkem školního roku 2020/21.

 

O co jde a jak to funguje

  • Naše ústavy se otevírají učitelům SŠ a ZŠ se zájmem o aktuální informace z fyziky a příbuzných oborů.
  • Setkání probíhají neformálním způsobem nad šálkem kávy nebo čaje.
  • U vybraných témat zveme učitele na exkurze a workshopy v laboratořích.
  • Témata vytvářejí sami učitelé - Vaše návrhy uvítáme na pr [at] fzu [dot] cz. Z Vašich nápadů postupně uspořádáme jednotlivé akce - příchozí nápady jsou proto nutnou podmínkou jejich uskutečnění.

 

Kdy a kde?

  • První středu v měsíci - sirény Vás upozorní :)
  • Začínáme v 16 h, délka trvání je asi 2 h, přizpůsobena podle tématu.
  • Konání akce a vybrané téma oznamujeme 14 dní před akcí na této stránce a našem Facebooku
  • Oznámením se zároveň spouští přihlašování přes rezervační systém na rezervace.fzu.cz
  • Místo konání podle zvoleného tématu, většinou ale na našich pracovištích v Praze 8.

Zapojené ústavy pokrývají společně prakticky všechny důležité oblasti fyziky. Hlavními výzkumnými směry jsou pro nás jaderná a částicová fyzika, jaderná fúze, astrofyzika, fyzika kondenzovaných látek, chemie, optika, laserová fyzika a další. Kromě základního výzkumu se řada našich odborníků věnuje i propojení s praxí, ať už v medicíně, průmyslu, elektronice, dopravě, energetice nebo ochraně životního prostředí. Dotazy učitelů proto mohou směřovat téměř na cokoli.

 

Kontakt

Fyzikální ústav: Radek Kříček, pr [at] fzu [dot] cz
Ústav fyziky plazmatu: Vladimír Kebza, kebza [at] ipp [dot] cas [dot] cz
Ústav jaderné fyziky: Vladimír Wagner, wagner [at] ujf [dot] cas [dot] cz

 

 

Přehled setkání (změna programu vyhrazena)

2. 12. 2020, Ivan Kašík (ÚFE AV ČR): Kouzlo optických vláken, vláknových laserů a vláknových senzorů

11. 11. 2020, Od svíčky k laseru: exkurze do laserového centra ELI Beamlines (FZU AV ČR)

2. 10. 2020 U&V Speciál: fúzní den na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a prohlídka tokamaku COMPASS

9. 9. 2020, Martin Ledinský (FZU AV ČR), Miloš Rotter (MFF UK): Pokusy s kapalným dusíkem

duben - červen 2020, akce mimořádně přerušena

4. 3. 2020, Petr Kužel (FZU AV ČR): Pozorujeme jednotlivé kmity infračerveného záření

5. 2. 2020, Z. Hájková, P. Bauerová, J. Libertínová (FZU AV ČR): Na křídlech elektronů do nanosvěta

(materiály ke stažení na webu)

8. 1. 2020, Jakub Vošmera (FZU AV ČR): Základní principy fyziky: ke hranicím experimentu a ještě dál

4. 12. 2019, Vladimír Wagner (ÚJF AV ČR): Termojaderná fúze – jak daleko od ní jsme?

6. 11. 2019, Jan Obdržálek (MFF UK): Odstředivá i Coriolisova síla coby přílepek k pohybové rovnici

2. 10. 2019, Jan Obdržálek (MFF UK): Nové základní jednotky SI - už máme kilogram i bez Sèvres

11. 9. 2019, Irena Kratochvílová (FZU AV ČR): Kryoprotekce - biofyzikální metoda budoucnosti

5. 6. 2019, Matěj Ryston (MFF UK): Obecná teorie relativity na střední škole

15. 5. 2019, Leoš Dvořák (MFF UK): Speciální teorie relativity: jak ji učit na střední škole (a třeba i trochu dřív)

3. 4. 2019, Karel Výborný (FZU AV ČR): Kvantová mechanika: Počátky, formalismus a technologie budoucnosti

6. 3. 2019, Vladimír Wagner (ÚJF AV ČR): Jaderná energetika: výhled do budoucna