Otevřená věda

Perex

Roční vědecké stáže pro talentované středoškoláky se konají ve špičkových pracovištích Akademie věd ČR pod přímým vedením vědkyň a vědců. Nastartujte s námi svoji vědeckou kariéru.

Text

 

Výzkumníci z Fyzikálního ústavu Akademie věd pravidelně vypisují stáže Otevřené vědy. Talentovaným studentům tak otvírají cestu k vědecké práci už během středoškolských studií.

Fázové přechody atraktivních kapalných krystalů, nanodiamanty, experimentální astročásticová fyzika nebo zpracování dat z urychlovače LHC. To je jen malý výběr z témat, kterým se u nás v současnosti studenti věnují.

Stáž trvá 12 měsíců. Kolik času vám výzkum zabere závisí na dohodě s lektorem, počítejte ale aspoň s osmi hodinami měsíčně. K průběžné kontrole postupu slouží Deník, na základě kterého můžete žádat také o proplacení jízdného - Otevřená věda není zdaleka jen pro pražské! Na konci si vyzkoušíte, jaké to je prezentovat výsledky výzkumu na Studentské vědecké konferenci. Když na stáž chodí více studentů, prezentují jako jeden tým.

Proč se přihlásit na stáž? To popisuje vedoucí stáže Mgr. Hynek Němec, Ph.D.: "Můj pohled vedoucího stáže není nezaujatý; sám jsem stáží obdobnou dnešní Otevřené vědě před více než čtvrtstoletím ve FZÚ prošel. Velkou motivací bývá možnost seznámit se se špičkovou vědou, sáhnout si na unikátní aparatury, podílet se na zajímavých výpočtech. Krom svého odborného růstu se stážista seznámí s obecnými postupy vědeckého zkoumání, nevyhnutelně si rozšíří kritické myšlení, nebo pochytí velké množství „drobných“ praktických dovedností. Sepsání studentské práce a prezentace na závěrečné konferenci Otevřené vědy jej pak vede k tomu, aby se naučil svoje výsledky prezentovat a prodat. V neposlední řadě se dostane do kolektivu, v němž je zájem o pochopení základních jevů a procesů tohoto světa něčím normálním."

Studenti, kteří se rozhodli realizovat stáž právě na Fyzikálním ústavu, se umisťují na vysokých příčkách v závěrečné vědecké konferenci.

Zaujala vás Otevřená věda? Nezapomeňte se na začátku školního roku podívat na webové stránky. Najdete zde i všechny důležité informace k přihlášení. Poslat budete muset životopis, motivační dopis a reference. Rozhodnutí je potom na lektorovi. Držíme palce a těšíme se na spolupráci!