Otevřená věda

Perex

Roční vědecké stáže pro talentované středoškoláky se konají ve špičkových pracovištích Akademie věd ČR pod přímým vedením vědkyň a vědců. Nastartujte s námi svoji vědeckou kariéru.

Text

 

Výzkumníci z Fyzikálního ústavu Akademie věd pravidelně vypisují stáže Otevřené vědy. Talentovaným studentům tak otvírají cestu k vědecké práci už během středoškolských studií.

Fázové přechody atraktivních kapalných krystalů, nanodiamanty, experimentální astročásticová fyzika nebo zpracování dat z urychlovače LHC. To je jen malý výběr z témat, kterým se u nás v současnosti studenti věnují.

Stáž trvá 12 měsíců. Kolik času vám výzkum zabere závisí na dohodě s lektorem, počítejte ale aspoň s osmi hodinami měsíčně. K průběžné kontrole postupu slouží Deník, na základě kterého můžete žádat také o proplacení jízdného - Otevřená věda není zdaleka jen pro pražské! Na konci si vyzkoušíte, jaké to je prezentovat výsledky výzkumu na Studentské vědecké konferenci. Když na stáž chodí více studentů, prezentují jako jeden tým.

Proč se přihlásit na stáž? To popisuje vedoucí stáže Mgr. Hynek Němec, Ph.D.: "Můj pohled vedoucího stáže není nezaujatý; sám jsem stáží obdobnou dnešní Otevřené vědě před více než čtvrtstoletím ve FZÚ prošel. Velkou motivací bývá možnost seznámit se se špičkovou vědou, sáhnout si na unikátní aparatury, podílet se na zajímavých výpočtech. Krom svého odborného růstu se stážista seznámí s obecnými postupy vědeckého zkoumání, nevyhnutelně si rozšíří kritické myšlení, nebo pochytí velké množství „drobných“ praktických dovedností. Sepsání studentské práce a prezentace na závěrečné konferenci Otevřené vědy jej pak vede k tomu, aby se naučil svoje výsledky prezentovat a prodat. V neposlední řadě se dostane do kolektivu, v němž je zájem o pochopení základních jevů a procesů tohoto světa něčím normálním."

Studenti, kteří se rozhodli realizovat stáž právě na Fyzikálním ústavu, se umisťují na vysokých příčkách v závěrečné vědecké konferenci: v roce 2019 spoluobsadili 1. místo Petr Kahan s projektem Nanosvět - jak zobrazit atomy a zkoumat jejich magnetické vlastnosti? (lektor Ing. Aleš Cáhlík), 2. místo Matěj Havelka s projektem Fotodetektory pro astročásticovou fyziku (lektor RNDr. Petr Tobiška, Ph.D.) a 3. místo Šimon Sukup se stáží Studium martensitické transformace a fázových rozhraní pomocí optické a elektronové mikroskopie (lektor Mgr. Ing. Oleg Heczko, Ph.D.). V roce 2020 se umístil na 2. místě v konferenci Marek Hanzl díky zpracování Simulací šíření elektromagnetických vln v nehomogenních strukturách (lektor Mgr. Hynek Němec, Ph.D.) a na 3. místě Jakub Zeman se stáží Thermal plasma processing of materials.

Marek Hanzl, úspěšný stážista Otevřené vědy, říká: "Skrz Otevřenou vědu mi byla dána příležitost, ke které bych se jinak neměl šanci dostat. Již během studia na Gymnáziu jsem se mohl zapojit do aktuálního výzkumu na Fyzikálním ústavu AV ČR. To mi poskytlo nejenom široký přehled ze zkoumané oblasti, ale i praktický základ do budoucího života. Naučil jsem se systematicky pracovat, zodpovědně přistupovat ke svým povinnostem či vytvářet modely v simulačních programech, což s radostí využiji ve svém následujícím vzdělávání. Díky tomuto programu jsem mohl rovněž poznat řadu úžasných lidí, navázat nová přátelství a seznámit se s univerzitním prostředím. Za tuto zkušenost jsem velice vděčný."

Zaujala vás Otevřená věda? Nezapomeňte se na začátku školního roku podívat na webové stránky. Najdete zde i všechny důležité informace k přihlášení. Poslat budete muset životopis, motivační dopis a reference. Rozhodnutí je potom na lektorovi. Držíme palce a těšíme se na spolupráci!