Dny otevřených dveří Slovanka

Text

Až k atomům slitin s tvarovou pamětí

Délka programu je 90 minut.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Slitiny s tvarovou pamětí mají pevnost kovových materiálů a pružnost gumy, a navíc si pamatují svůj tvar. Tyto vlastnosti mají původ ve změnách atomární struktury závislé na teplotě a napětí. Ke studiu těchto změn se využívá elektronový mikroskop, který patří mezi nejvšestrannější přístroje pro pohled do mikrosvěta. S jeho pomocí můžeme věci nejenom vidět až po jednotlivé atomy, ale díky vzájemnému působení elektronů a zkoumaného materiálu lze získat i mnoho dalších informací. Na exkurzi vás provedeme laboratořemi, ve kterých se vědci a vědkyně z FZU tvarovou pamětí a změnami atomární struktury zabývají. Můžete se těšit na praktické ukázky.

 


Kapalné krystaly nejen pro obrazovky a displeje

Délka programu je 45 minut.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Fyzikálních vlastností kapalných krystalů se využívá při konstrukci zobrazovačů (displejů), optických závěrek, světelných filtrů, v holografii atd. Výzkum ve FZU se zaměřuje na hledání nových perspektivních kapalně krystalických materiálů, které vytvářejí nové typy uspořádání. Studujeme také nové typy fotocitlivých polymerních látek  a směsi kapalných krystalů s nanočásticemi pro další aplikace. V neposlední řadě jsou kapalné krystaly krásné při pohledu do mikroskopu.

 


Kapalné krystaly pro nejmenší a rodiny s dětmi

Délka programu je 45 minut.

Rezervace pro 1. stupeň a družiny

Rezervace pro rodiny s dětmi

 

Kapalné krystaly svojí krásou zaujmou i děti, které se ještě s fyzikou ve škole nesetkaly. Nekonečným světem tvarů a barev je přímo v laboratoři provedou vědci a vědkyně z FZU.

 


Krystaly mění barvu světla

Délka programu je 60 minut.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Co je to vlastně světlo (světelné záření) a jak se liší například světlo žárovky nebo slunce od světla laseru? Čím je určená barva světla a je možné nějakým způsobem měnit barvu světelného paprsku? Existuje záření, pro které může být černý objekt průhledný a naopak například sklo nebo voda neprůhledné? Co se děje v krystalech, jestliže se v nich do malého místa podaří zkoncentrovat velké množství světelné energie? Na tyto a podobné otázky můžete odpověď dostat a na vlastní oči se o ní přesvědčit na Dnech otevřených dveří.

 


Lasery na IPP

Délka programu je 45 min.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Co je to vlastně světlo (světelné záření) a jak se liší například světlo žárovky nebo slunce od světla laseru? Navštivte PALS, svého času nejvýkonnější laserový systém v ČR, a přesvědčíte se, co s laserovým světlem dovede hmota a krystaly. Dozvíte se zajímavosti i o současných nejsilnějších laserech světa nacházejících se v Dolních Břežanech.

 


Tenké vrstvy pro elektroniku a biotechnologie

Délka exkurze je 45 minut.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Na exkurzi se dozvíte, jak funguje vývoj a výroba tenkovrstvých struktur pomocí fyzikálních metod pulsní laserové depozice a magnetronového naprašování. Naše technologie jsou využívány jak pro základní výzkum (zkoumání elektrických, mechanických a biologických vlastností nových materiálů), tak pro aplikace ve spolupráci s průmyslem. Aplikace zahrnují medicínu (cévní a zubní implantáty), elektroniku (lasery, fotovoltaiku) a samočistící a ochranné povlaky. Uvidíte vybavení laboratoře i vybrané výsledky.

 


Mikrostruktura materiálů od objemu k tenké vrstvě

Délka programu je 90 minut.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Tematický okruh návštěvníka seznámí s mikrostrukturou materiálů od tradičních objemových vzorků až po nanomateriály. Ty si představíme na tenkých vrstvách, které ve formě mikroelektroniky a ochranných či funkčních vrstev tvoří jednu z nejpřínosnějších skupin nanomateriálů. Depozice tenkých vrstev bude účastníkům přímo předvedena a výsledek si ukážeme s pomocí špičkového českého elektronového mikroskopu Tescan FERA 3 - stejně jako nečekaně elegantní mikrostruktury běžných věcí.

 


Laboratoř pro testování polovodičových detektorů ultrarelativistických částic

Tato exkurze probíhá pouze v sobotu, počet míst je velmi omezený (6 osob).

Délka exkurze 90 minut

Rezervace

 

Jedná se o odbornou exkurzi určenou středoškolským studentům se zaměřením na fyziku, vysokoškolákům a odborné veřejnosti.

Zajímá vás, jak se testují elektrické a mechanické vlastnosti křemíkových stripových senzorů, které budou detekovat ultrarelativistické částice vznikající při srážkách protonů či těžkých iontů na urychlovači High-Luminosity LHC v CERN? Přijďte se podívat do naší čisté laboratoře, kde se seznamíte s nejmodernějšími měřícími přístroji, ale také si můžete vyzkoušet, jak se staví elektrický obvod z drátků tenčích než lidský vlas.

 


Biosenzory do terénu

Odhalování skrytých biologických hrozeb pomocí biočipů

RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. / 11. 11. ve 13.00 h / kapacita 60 osob

Rezervace pro veřejnost

 

Jak si představit moderní biosenzor? Může se jednat o přenosnou „krabičku“ s výměnnými biočipy, která dokáže rychle a spolehlivě odhalit nebezpečné viry či bakterie přímo v terénu v reálných vzorcích, třeba v povrchové vodě, v jídle, nápoji, nebo v tělních tekutinách. A jaká je k němu cesta? Klíčem je výměnný robustní biočip, resp. jeho neviditelná část – “nano” strukturovaný funkční povrch. Pojďme společně poodhalit tajemství biočipů, jejich funkční prvky, struktury, biomolekulární receptory a způsoby jejich charakterizace. Na závěr si ukážeme současné příklady využití pokročilých biočipů, které překonávají hranice výzkumu směrem k praktickému využití. Příklady budou zahrnovat např. biočipy detekující nebezpečné bakterie v potravinách, nebo koronavirus SARS-CoV-2 v klinických vzorcích a stěrech z povrchů exponovaných míst v Městské hromadné dopravě v Praze.

 


Supravodiče a supravodivost

Délka programu je 45-60 minut.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Supravodivost je jedním z nejzajímavějších fenoménů současné fyziky. V přednášce vedené populárně-vědeckou formou přístupnou širokému spektru návštěvníků budou vysvětleny principy supravodivosti a supravodivé levitace. Na konci prezentace bude předvedena supravodivá levitace při teplotě kapalného dusíku a podány informace o aplikacích supravodivosti, např. o létajících vlacích.

 


Quantum computing

Lecture will be conducted in English.

Subhroneel Chakrabarti, Ph.D
/ 10. 11. v 10.30 h / kapacita 25 osob

Rezervace

 

Have you ever wondered how quantum computers work? If your answer is yes, join us at an hour-long cutting-edge lecture which will cover an overview of the state of the quantum computing. Come for your first taste of advanced computing and maybe you will want to stay with us forever!

 


 

Největší srážky ve vesmíru

 

Mgr. Ivana Ebrová, PhD. a Mgr. Jan Ebr, PhD.  / 11. 11. v 15.00 h / kapacita 60 osob

Rezervace pro veřejnost

Eliptické galaxie jsou největší objekty ve vesmíru – nic většího už se tedy z principu srazit nemůže. Jejich srážky jsou ale poněkud zvláštní – především proto, že během nich nic do ničeho vlastně nenarazí. Jak se tedy mohou “srazit” objekty tak řídké, že typicky kolem 99,9999999999999999999999999 % jejich objemu (těch devítek je 25) tvoří prázdné místo (až na případný extrémně řídký plyn)? Jak můžeme takovou srážku zkoumat, když trvá stovky milionů let a za dobu našeho – nesrovnatelně kratšího – života se toho tedy moc nestane? Na tyto i další otázky se pokusíme odpovědět za pomoci počítačových simulací, snímků z největších světových dalekohledů i praktických pomůcek (samozřejmě však ne v životní velikosti). 

 


O vzniku a vývoji vesmíru jako ilustraci souvislosti zákonů mikrosvěta a makrosvěta

 

prof. Jiří Chýla, CSc. / 9. 11. v 9.00 h / kapacita 60 osob

Rezervace pro školy

Tato přednáška bude věnovaná souvislostem zákonů mikrosvěta a makrosvěta.

Nejpozoruhodnější rys současné fundamentální fyziky je stále patrnější skutečnost, že zákonitosti mikrosvěta úzce souvisí se vznikem a vývojem vesmíru i jeho současným stavem. Je tomu tak proto, že pro vývoj vesmíru po velkém třesku byly rozhodující struktury a zákonitosti, jež zkoumá fyzika částic. Ústřední problémy moderní kosmologie, podstata temné hmoty a temné energie jsou současně problémy kvantové fyziky mikrosvěta. 

 


Detektor gravitačních vln LISA a Observatoř Very C. Rubinové

 

Ing. David Hlaváček, Ph.D.  / 9. 11. v 10.00 h / kapacita 60 osob

Rezervace pro školy

Přednáška stručně představí dva významné astronomické projekty a účast FZU na nich.

Kosmický detektor gravitačních vln LISA bude vypuštěn na oběžnou dráhu kolem Slunce v roce 2034. Vzhledem ke své velikosti, nedosažitelné pozemními detektory, dokáže zachytit vlny z nových zdrojů, čímž může významně obohatit naše znalosti struktury celého vesmíru.

Observatoř Very C. Rubinové je teleskop umístěný v Chile, schopný provést přehlídku celé oblohy v různých čásetch elektromagneticého spektra. Jeho plný provoz by měl začít již v roce 2024. Úkolem observatoře je zkoumat nestacionární jevy na hvězdné obloze, zmapovat Mléčnou dráhu a dozvědět se více o temné hmotě či temné energii.


Jak jsou pozorovány nejenergetičtější částice ve vesmíru?

 

Mgr. Jiří Blažek / 9. 11. v 11.00 h / kapacita 60 osob

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

Fotony, protony a atomová jádra, která dopadají na Zemi z vesmíru, dosahují srovnatelných nebo dokonce mnohonásobně převyšujících energií, které se získávají urychlováním v nejmodernějších pozemských urychlovačích. Přilétávající částice nesou informace o zdrojích a procesech, ve kterých vznikly, a také o vlastnostech prostředí, kterým se šířily.

Přednášku povede Mgr. Jiří Blažek z Fyzikálního ústavu. On a další vědkyně a vědci se podílí na dvou projektech, které si kladou za cíl studovat kosmické záření o nejvyšších možných energiích. Observatoř Pierra Augera, která je umístěna v provincii Mendoza v Argentině a rozkládá se na ploše 3000 km2, je tedy desetkrát větší než území Prahy, a observatoř Cherenkov Telescope Array (CTA), kde budou měřeny nejenergetičtější vesmírné fotony. Cílem je přiblížit se k řešení jedné z největších záhad astrofyziky 21. století, k poznání zdrojů tohoto tajemného záření. 


 

Další informace a možnost přihlásit se najdete v rezervačním systému.