Dny otevřených dveří Slovanka

Text

Až k atomům slitin s tvarovou pamětí

Délka programu je 90 minut.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Slitiny s tvarovou pamětí mají pevnost kovových materiálů a pružnost gumy, a navíc si pamatují svůj tvar. Tyto vlastnosti mají původ ve změnách atomární struktury závislé na teplotě a napětí. Ke studiu těchto změn se využívá elektronový mikroskop, který patří mezi nejvšestrannější přístroje pro pohled do mikrosvěta. S jeho pomocí můžeme věci nejenom vidět až po jednotlivé atomy, ale díky vzájemnému působení elektronů a zkoumaného materiálu lze získat i mnoho dalších informací.

 


Fyzika pro bioaplikace

Délka exkurze je zhruba 45 min

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Biotechnologie jsou bouřlivě se rozvíjejícím oborem ve světě 21. století. Proto i ve FZU podporujeme biofyzikální výzkum. Zajímavé je například použití laseru pro vytváření tenkých vrstev různých materiálů. V medicíně se např. jedná o vrstvy biokompatibilního materiálu pro pokrytí kovových zubních implantátů, „diamantové“ pokrytí umělých srdečních chlopní, či pokrytí cévních náhrad. Čekají vás ukázky laserů, depozičních zařízení a různých typů tenkých vrstev. 

 


Kapalné krystaly nejen pro obrazovky a displeje

Délka programu je 45 minut.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Vlastností kapalných krystalů se využívá při konstrukci zobrazovačů (displejů), optických závěrek, světelných filtrů, v holografii atd. Mezi nejrozšířenější aplikace patří ploché obrazovky, a to jak pro počítačové monitory, tak i pro velkoplošné televizní obrazovky. Výzkum se zaměřuje na hledání nových perspektivních kapalně krystalických materiálů, které vytvářejí nové typy uspořádání. V neposlední řadě jsou také krásné na pohled.

 


Kapalné krystaly

Délka programu je 45 minut.

Rezervace pro 1. stupeň a družiny

Rezervace pro rodiny s dětmi

 

Kapalné krystaly svojí krásou zaujmou i děti, které se ještě s fyzikou ve škole nesetkaly. Nekonečným světem tvarů barev je přímo v laboratoři provede zkušená lektorka Natalia Podoliak.

 


Krystaly mění barvu světla

Délka programu je 45 minut.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Co je to vlastně světlo (světelné záření) a jak se liší například světlo žárovky nebo slunce od světla laseru? Čím je určená barva světla a je možné nějakým způsobem měnit barvu světelného paprsku? Existuje záření, pro které může být černý objekt průhledný, a naopak například sklo nebo voda neprůhledné? Co se děje v krystalech, jestliže se v nich do malého místa podaří zkoncentrovat velké množství světelné energie? Na tyto a podobné otázky můžete odpověď dostat a na vlastní oči se o ní přesvědčit na dnu otevřených dveří. 

 


 

Od femtosvěta po vesmír

Délka programu 110 minut.

Rezervace pro školy

 

 

Chcete si ujasnit otázky, týkající se struktury hmoty, vesmíru a vůbec? Usínáte na dlouhých přednáškách? Vytvořili jsme pro vás program, sestávající z řady mini-přednášek, které představí lidé přímo se podílející na výzkumu v laboratořích CERN, Observatoři Pierra Augera a dalších. O interaktivní přestávce se vědců můžete zeptat na cokoli mezi čtyřma očima nebo si prohlédnout mlžnou komoru. S námi se nudit nebudete! 

 


Mikrostruktura materiálů od objemu k tenké vrstvě

Délka programu je 90 minut.

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

Tematický okruh návštěvníka seznámí s mikrostrukturou materiálů od tradičních objemových vzorků až po nanomateriály. Ty si představíme na tenkých vrstvách, které ve formě mikroelektroniky a ochranných či funkčních vrstev tvoří jednu z nejpřínosnějších skupin nanomateriálů. Depozice tenkých vrstev bude účastníkům přímo předvedena a výsledek si ukážeme s pomocí špičkového českého elektronového mikroskopu Tescan FERA 3 - stejně jako nečekaně elegantní mikrostruktury běžných věcí.

 


Laboratoř pro testování polovodičových detektorů ultrarelativistických částic

Termíny exkurze jsou pátek 4. 11. 13:30 a sobota 5 .11. 16:15

V případě zájmu o exkurzi nám napište na email hrnkova [at] fzu [dot] cz, počet míst je omezený (6 osob).

Délka exkurze 90 minut

Rezervace pro školy

Rezervace pro veřejnost

 

V tomto případě se jedná o odbornou exkurzi určenou středoškolským studentům se zaměřením na fyziku, vysokoškolákům a odborné veřejnosti.

Zajímá vás, jak se testují elektrické a mechanické vlastnosti křemíkových stripových senzorů, které budou detekovat ultrarelativistické částice vznikající při srážkách protonů či těžkých iontů na urychlovači High-Luminosity LHC v CERN? Přijďte se podívat do naší čisté laboratoře, kde se seznamíte s nejmodernějšími měřícími přístroji, ale také si můžete vyzkoušet, jak se staví elektrický obvod z drátků tenčích než lidský vlas.

 


Lasery na FZU a IPP

Délka programu je 100 min.

Rezervace pro školy

 

Co je to vlastně světlo (světelné záření) a jak se liší například světlo žárovky nebo slunce od světla laseru? Čím je určená barva světla a je možné nějakým způsobem měnit barvu světelného paprsku? Existuje záření, pro které může být černý objekt průhledný, a naopak například sklo nebo voda neprůhledné? Co se děje v krystalech, jestliže se v nich do malého místa podaří zkoncentrovat velké množství světelné energie? Na tyto a podobné otázky můžete odpověď dostat a na vlastní oči se o ní přesvědčit na dnu otevřených dveří. 

Dvě pracoviště s dlouholetou tradicí výzkumu laserových zařízení, Fyzikální ústav AV ČR a Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Vám nabízejí k návštěvě společný prohlídkový okruh. Navštívíte PALS, svého času nejvýkonnější laserový systém v ČR, přesvědčíte se, co s laserovým světlem dovede hmota a krystaly, a dozvíte se zajímavosti i o současných nejsilnějších laserech světa nacházejících se v Dolních Břežanech. 

 


Jak se scintilátory detekovat ionizující záření? Rychle, účinně a levně.

Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. / 5.11. v 18:00 / kapacita 65 osob

Rezervace pro veřejnost

 

Dozvíte se více o výzkumu takzvaných scintilačních krystalů, které slouží k detekci ionizujícího (např. rentgenového či nesprávně radioaktivního) záření. Materiály nacházejí využití třeba v medicíně, bezpečnostním skenování, výzkumu vesmíru, jaderném výzkumu, monitorování radiace a mnoha dalších odvětvích. Zjistíte také, jak se scintilační krystaly připravují, jakými metodami probíhá výzkum a jaké jsou nejdůležitější aplikace. Přednáška bude doplněna ukázkou vypěstovaných krystalů a jejich luminiscence.

 


Supravodiče a supravodivost

Délka programu je 45-60 minut.

Rezervace pro školy

 

Supravodivost je jedním z nejzajímavějších fenoménů současné fyziky. V přednášce vedené populárně-vědeckou formou přístupnou širokému spektru návštěvníků budou vysvětleny principy supravodivosti a supravodivé levitace. Na konci prezentace bude předvedena supravodivé levitace při teplotě kapalného dusíku a podány informace o aplikacích supravodivosti, např. o létajících vlacích. 

 


Particle Physics and the Universe

Dr. Maximilian Klaus Stadelmaier / 5. 11. v 16.00 h / kapacita 65 osob

Rezervace pro veřejnost

 

Exploring the secrets of the Universe and its building blocks is one of the oldest and most fascinating endeavors of humankind. At the Institute of Physics in the Czech Academy of Sciences we dedicate our work to this particular topic. We will present an overview of our activities regarding cosmology, particle physics, and astroparticle physics. Dive into a discussion about galaxies, particles, and spacetime! 

 


Záblesky “zkroceného” světla a jejich role v současné vědě a výzkumu

Ing. Ondřej Finke / 5.11. ve 14.00 h / kapacita 65 osob

Rezervace pro veřejnost

 

Přednáška krátce představí základní podstatu funkce laseru a historii jeho vývoje. Velkou měrou se následně soustředí na laserové technologie výzkumného centra ELI Beamlines (FZU AV ČR) a princip vytváření utrakrátkých laserových pulzů s vysokým špičkovým výkonem. Věděli jste, že právě extrémně krátké záblesky „zkroceného“ světla se dají využít například ke studiu vesmíru, k pochopení rychlých chemických reakcí, nebo urychlování částic, které následně nacházejí využití při léčbě nádorů?

 


 

Osmá múza astronomie

RNDr. Jiří Grygar, CSc. / 4. 11. v 16.30 h / kapacita 100 osob

Rezervace pro veřejnost

Astronomie je jedinou vědou, která má v řecké mytologii svou múzu Úranii a není to jistě náhodou. Pohled na oblohu odedávna inspiruje básníky, malíře i hudební skladatele. Zajímá vás, koho a jakým způsobem astronomie oslovila? Společná cesta nás provede dobou rudolfínskou, zastavíme se u Písní kosmických, u české básnířky Bohumily Grögerové nebo u sochařů, kteří známé astronomy zpodobnili.

Další informace a možnost přihlásit se najdete v rezervačním systému.

Zúčastněte se soutěže a dejte nám zpětnou vazbu k popularizačním aktivitám Akademie věd.