Pokročilé metody pro bezpečnost potravin

Text

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
Název projektu: Pokročilé metody pro bezpečnost potravin
Operační program: OP Praha – Pól růstu ČR
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
Název prioritní osy: 07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000832
Termín realizace projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2021
Celkové náklady projektu: 12 913 429,98 Kč
Míra spolufinancování EU: 50 %

Anotace

Bezpečnost potravin je v dnešním moderním světě velmi aktuálním tématem. Dálkový obchod, výměna zboží, cestovní ruch, ale i organizovaný zločin, to jsou všechno fenomény, které zvyšují riziko nákazy z potravin. Biočipové technologie vyvíjené v rámci projektu umožní rychlejší, spolehlivé testování vzorku přímo na místě bez nákladných a dlouhých analýz. Technologie tak může přispět k rychlejší identifikaci zdroje nákazy a nižším škodám na zdraví obyvatel i nižším nákladům na léčbu.

Hlavním cílem projektu je příprava a komercializace nové biočipové technologie pro kontrolu bezpečnosti potravin. Tato technologie bude nabídnuta institucím v Praze majícím zájmy v oblasti bezpečnosti potravin, pracujícími s potravinami, případně zájmy v oblasti detekce patogenů z jiných komplexních vzorků.

Cílem projektu bude dosažení ověření proveditelnosti 3 dílčích technologií biočipů pro detekci patogenů. První z technologií má za cíl otestovat zařízení pro rychlou detekci přímo v terénu v širokém spektru vzorků z potravin. Druhá z technologií se zaobírá zařízením pro detekci jedné konkrétní skupiny patogenů. Poslední technologie se zaobírá zařízením pro detekci kombinující detekci bakterií a toxinů dohromady.

Dále v projektu bude pokračováno v přípravě komercializace.

Tento projekt je spolufinancován EU.