Nacházíte se

Oddělení transferu technologií

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
M.00.20

Sekretářka

Linka:
Místo:
Místnost:
M.00.19

Činnost

Oddělení transferu technologií podporuje zaměstnance FZÚ v rozpoznání výsledků využitelných v praxi, v ochraně průmyslových práv k těmto výsledkům, tj. zpracováním přihlášek patentů a užitných vzorů a jejich následném využití pro komercializaci, vyhledávání průmyslových partnerů pro přímou spolupráci, dále poskytuje právní poradenství a interně vzdělává zaměstnance FZÚ v oblasti transferu technologií a komercializace. Oddělení vydává a pravidelně aktualizuje Příručku pro transfer technologií, která obsahuje hlavní procesy a návody v oblasti ochrany duševního vlastnictví a využití výstupů. Příručka je dostupná na http://www.citt.cz.