Nacházíte se

Oddělení řízení projektů

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
O.01.23

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
O.01.55

Sekretářka

Linka:
Místo:
Místnost:
O.01.19

Činnost

Do kompetence Oddělení řízení projektů spadá návrh, tvorba a aktualizace celkového časového plánu realizace projektu ELI Beamlines, analýza rizik, komunikace s médii a informování veřejnosti, nábor, výběr, umísťování a adaptace nových zaměstnanců, provoz veškerých informačních systémů, IT podpora atd. Oddělení řízení projektů odpovídá i za tvorbu a aktualizaci příslušných systémových dokumentů, nastavení kontroly kvality a procesů.