Nacházíte se

Oddělení akvizic a logistiky

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
O.00.54

Zástupce vedoucího

Sekretářka

Činnost

Předmětem činnosti oddělení je zajištění kompletního procesu nákupů a evidence majetku pořizovaného v souvislosti s realizací projektů OP VaVpI a OP VK, koordinace přípravy a realizace výběrových řízení včetně kontroly následného plnění, provozní nákupy, realizace logistických a skladovacích činností, řízení dodávek a řešení celní problematiky. K metodickým úkolům oddělení pak patří odpovědnost za nastavení a optimalizace všech souvisejících procesů a postupů,  nastavení a provádění nákupních a logistických kontrolních funkcí. V neposlední řadě je to pak strategická práce v rámci dodavatelského prostředí EU a ostatních technologicky vyspělých států.