Nacházíte se

Oddělení financování a monitoringu

Vedoucí

Linka:
Místo:
Místnost:
O.00.47

Zástupce vedoucího

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
O.0.45

Činnost

Oddělení financování a monitoringu má na starosti finanční řízení a metodiku financování projektů hrazených z operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace resp. Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ELI, LaserSys, LaserGen, LaserZdroj, Postdok), procesování finančních operací, finanční plánování a kompletní administraci. Součástí náplně jeho činnosti je rovněž spolupráce na přípravě příslušných výběrových řízení, plánování a aktualizace rozpočtu technologií, sledování plnění uzavřených smluv apod.