Nacházíte se

Vědecká knihovna v Cukrovarnické

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
A 51

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
A 52

Sekretářka

Činnost

  • Nákup a katalogizace knih
  • Nákup a evidence časopisů
  • Evidence výpůjček
  • Vyřizování objednávek literatury nedostupné v knihovně pro pracovníky ústavu z domácích i zahraničních zdrojů
  • Vyřizování požadavků českých i zahraničních knihoven v rámci meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby.
  • Kopírování a skenování materiálů pro pracovníky ústavu
  • Tisk prezentací (posterů) a plakátů pro pracovníky ústavu na velkoplošné tiskárně
  • Zavádění údajů o publikacích pracovníků FZÚ do Automatizovaného systému evidence publikací (ASEP) Akademie věd ČR
  • Předávání údajů o vědeckých výsledcích do vládního informačního systému RVVI - Rejstřík informací o výsledcích (RIV)
  • Vytváření interní citační databáze dle zjištěných citačních ohlasů ve WoS pro účely hodnocení pracovníků sekce fyziky pevných látek