Nacházíte se

Vědecká knihovna Na Slovance

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
310A

Zástupce vedoucího

Sekretářka

Činnost

 • Nákup a katalogizace knih
 • Nákup a evidence časopisů
 • Evidence výpůjček
 • Vyřizování objednávek literatury nedostupné v knihovně pro pracovníky ústavu z domácích i zahraničních zdrojů
 • Vyřizování požadavků českých i zahraničních knihoven v rámci meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby.
 • Kopírování a skenování materiálů pro pracovníky ústavu
 • Tisk prezentací (posterů) a plakátů pro pracovníky ústavu na velkoplošné tiskárně
 • Zajištění funkčnosti přístupů na stránku „Časopisy on-line“ a její aktualizace
 • Aktualizace webových stránek knihoven Slovanka a Cukrovarnická
 • Údržba webových stránek modulu „FZÚ v médiích“
 • Citační analýzy