Nacházíte se

Personální a mzdové oddělení

Vedoucí

Linka:
Místo:
Místnost:
189

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
186

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
111

Činnost

Oddělení zajišťuje zejména:

  • vedení personální agendy,
  • vedení mzdové agendy (komplexní zpracování mezd, srážek ze mzdy a dávek nemocenského pojištění),
  • daňové záležitosti zaměstnanců (prohlášení zaměstnanců k dani z příjmů, roční vyúčtování daně z příjmů a vypořádání přeplatků),
  • zajištění zahraničních služebních cest a stáží (pojištění),
  • rozpočet a hospodaření s přidělenými prostředky na mzdy,
  • statistické výkazy pro ČSÚ, KAV i FZÚ,
  • evidence pracovní neschopnosti a jiné absence,
  • dohody o hmotné odpovědnosti.