Nacházíte se

Oddělení finanční účtárny

Vedoucí

Linka:
Místo:
Místnost:
107

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
108

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
111

Činnost

Oddělení zajišťuje zejména:

  • finanční účetnictví (majetkové účty, pohledávky a závazky, náklady a výnosy, fondy),
  • vymáhání pohledávek,
  • účetní výkazy,
  • bankovní operace,
  • sociální fond,
  • evidence a likvidace došlých faktur,
  • vydané faktury za dodávky služby či jiná plnění dle došlých dispozic,
  • materiálové účetnictví dle skladů a sortimentu včetně přímé spotřeby,
  • prelimináře.