Nacházíte se

Sekretariát ředitele

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
C 213/7

Zástupce vedoucího

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
214
Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
214, 213

Činnost

Zabezpečuje agendy spojené s činností ředitele:

 • zajišťuje administrativní práce pro ředitele a organizuje jeho pracovní program,
 • zajišťuje a koordinuje podklady pro osobní jednání ředitele s představiteli jiných institucí,
 • z pověření ředitele organizuje interní i širší jednání a porady o koncepčních vědecko-organizačních, ekonomických a právních otázkách práce FZÚ a v případě potřeby pořizuje zápisy z těchto jednání,
 • organizuje přijímání domácích i zahraničních návštěv a další akce pořádané ředitelem FZÚ,
 • zajišťuje spisovou službu ředitele FZÚ a administrativní podporu poštovní agendy,
 • eviduje pokyny a úkoly dané ředitelem FZÚ, v případě potřeby koordinuje jejich zajišťování a kontroluje jejich včasné a řádné splnění,
 • sleduje plnění úkolů, uložených řediteli FZÚ příslušnými státními orgány a orgány Akademie věd,
 • eviduje smlouvy a dohody s jinými právními subjekty,
 • eviduje výsledky pracoviště a připravuje podklady pro výroční zprávy a hlášení,
 • provádí archivaci a skartaci písemností dle Spisového a skartačního řádu pracoviště,
 • zajišťuje agendu přihlášek vynálezů a průmyslových vzorů,
 • eviduje a archivuje grantové projekty,
 • koordinuje prezentaci pracoviště v médiích a styk s veřejností,
 • metodicky řídí a koordinuje práci sekretariátů jednotlivých útvarů FZÚ s důrazem na formální správnost jimi vyhotovovaných písemností.