Feroelektrické a antiferoelektrické fáze v kapalně-krystalických derivátech s terfenylem v jádře molekuly

Text

Navrhli jsme nový typ struktury kapalných krystalů s terfenylem v jádře molekuly a dvěma laktátovými jednotkami v chirálním řetězci. Připravili jsme sérii látek a prozkoumali jejich mezomorfní chování pomocí celé řady experimentálních metod včetně rentgenovské analýzy, která definitivně potvrdila strukturní charakter fází. Pro některé homology jsme prokázali přítomnost antiferoelektrické fáze s ortokonickým charakterem, v širokém teplotním intervalu až do pokojových teplot. Optický charakter fází s úhlem náklonu molekul 45 stupňů je velmi žádoucí a perspektivní z hlediska případných aplikací.

Textura kapalného krystalu s terfenylem v antiferroelektrické fázi
Popis
Textura kapalného krystalu s terfenylem v antiferroelektrické fázi bez přiloženého elektrického pole (vlevo) a v přiloženém poli (vpravo). Měřítko a orientace polarizátoru (P) a analyzátoru (A) jsou vyznačeny, uprostřed je molekulární struktura studovaných molekul v optimalizované konformaci.

Kontaktní osoba: Natalia Podoliak