Podatelny Fyzikálního ústavu

Perex

Dokumenty adresované Fyzikálnímu ústavu AV ČR (FZÚ), jejím orgánům nebo funkcionářům přijímají podatelny FZÚ, umístěné v Praze na Slovance a v Cukrovarnické a v Dolních Břežanech.

Společné údaje pro všechny podatelny:
Elektronická adresa podatelny: epodatelnaatfzu [dot] cz
Elektronická adresa pro faktury: efakturyatfzu [dot] cz
ID datové schránky: nm9ns84

Text

Přehled datových formátů dokumentů přijímaných v digitální podobě:
FZÚ přijímá dokumenty v digitální podobě výhradně v následujících formátech: pdf, pdf/a, xml, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp3. Dokumenty v digitální podobě je také možné doručit na přenosných nosičích dat (CD, DVD, USB flash disk).

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové nebo elektronické podobě: pokud je FZÚ doručen analogový dokument, který je nečitelný nebo poškozený, je považován za nedoručený. Pokud lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej FZÚ o této skutečnosti a vyžádá nápravu.

Pokud je u doručeného dokumentu v elektronické podobě zjištěn tzv. škodlivý kód, FZÚ tyto dokumenty neukládá, ale ničí. V takovém případě se dokument považuje za nedoručený. Je-li možné zjistit elektronickou adresu odesílatele, FZÚ neprodleně na tuto adresu odešle vyrozumění o zjištění tzv. škodlivého kódu, popř. zničení dokumentu.

Podatelna na Slovance

Sídlo a doručovací adresa:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8

telefon: (+420) 266 052 722

Pracovní doba podatelny na Slovance:

Po - St: 7:15 - 12:00 12:30 - 16:00
Čt: 7:15 - 12:00 12:30 - 15:30
Pá: 7:15 - 12:00 12:30 - 15:15

Podatelna Cukrovarnická

Sídlo a doručovací adresa:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Cukrovarnická 10/112
162 00 Praha 6

telefon: (+420) 220 318 513

Pracovní doba podatelny Cukrovarnická:

Po - Pá: 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Podatelna Dolní Břežany (projekt ELI Beamlines)

Sídlo a doručovací adresa:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. / ELI Beamlines
Za Radnicí 835
252 41 Dolní Břežany

telefon: (+420) 266 051 108

Pracovní doba podatelny projektu ELI:

Po - Čt: 9:00 - 12:00