Nacházíte se

PhD student Petr Veřtát oceněn na ICFSMA

Mezinárodní výbor vybral za nejlepší poster na konferenci ICFSMA presentaci Petra Veřtáta o teplotně indukovaných strukturních změnách v martensitu Ni-Mn-Ga-Fe vykazujícím jev magnetické tvarové paměti.

Gallery: