Nacházíte se

Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV

Nakladatelství ACADEMIA, 26.3.2018.

Publikace „Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV“ obsahuje vzpomínky Jana Hladkého, pracovníka Oddělení kosmického záření, vysokých energií a elementárních částic – nazývaného v ústavu „kosmici“ – na jeho činnost během zhruba čtyřicetiletého období. Navštěvoval ústav od jeho založení v roce 1954 ještě jako student a od roku 1957 je jeho pracovníkem až do současnosti.

Podrobnosti o knize na webu nakladatelství Academia.

Foto: Renata Louvarová.