Nacházíte se

Odprodeje

Transmisní elektronový mikroskop Philips CM120

Nabízíme k prodeji nejvyšší cenové nabídce transmisní elektronový mikroskop Philips CM120, urychlovací napětí 120 kV, katoda LaB6. Nabízený přístroj je funkční, ale bez příslušenství, tj. bez detektorů, bez držáků vzorků a dalších akcesorií. Odvoz mikroskopu zajišťuje a platí kupující.

Prohlídka přístroje je možná po domluvě ve FZÚ AV ČR, v. v. i., Cukrovarnická 10, Praha 6.

Nabídky doručte do 12.1.2019 do 12:00 hod. na adresu: Lukáš Palatinus, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i, Cukrovarnická 10, Praha 6, 162 00 v uzavřené obálce označené textem „Prodej elektronového mikroskopu“, s nabídkovou cenou (v korunách českých nebo v eurech, bez DPH), adresou a kontaktem zájemce. Nabídka musí být vypracována v českém nebo anglickém jazyce. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Lukáš Palatinus, tel. +420 220 318 462, e-mail: palatatfzu [dot] cz

We offer for sale to the highest bid a transmission electron microscope Philips CM120, accelerating voltage 120 kV, with LaB6 cathode. The instrument is functional, but it is void of any accessories like detectors of electrons or sample holders. The transport of the instruments is organized and paid by the buyer.

The inspection of the instrument is possible after prior agreement at FZU AV CR, address Cukrovarnicka 10, Prague 6.

The bids should be delivered until January 12, 2019, 12:00 to the address Lukáš Palatinus, Institute of Physics of the CAS, Cukrovarnická 10, Praha 6, 162 00, Czech Republic in a closed envelope marked with the text “Prodej elektronoveho mikroskopu”. The bid should contain the offered price (In CZK or EUR, tax excluded), address and contact details of the bidder. The bid must be written in Czech or English language. Institute of Physics will sign a buying contract with the bidder offering the highest price.

Kontakt: Lukáš Palatinus, tel. +420 220 318 462, e-mail: palatatfzu [dot] cz

Odprodej strojního zařízení (leden, 2019)

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce níže uvedené strojní zařízení:

  • Universální hrotový soustruh C 45 TOS, r. v. 1956, i. č. 602515
  • Universální frézka FU 32, r. v. 1948, i. č. 601367

Prohlídka je možná ve středu 30. 1. 2019 v 9:00 hod. – recepce FZÚ AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6.

  • Frézka nástrojářská FN 32 Optik, r. v. 1983, i. č. 106390
  • Vrtačka V 10A, r. v. 1966, i. č. 102940
  • Vrtačka BKOE 315/500, r. v. 1967, i. č. 103113
  • Kotoučová pila BTC 50, r. v. 1983, i. č. 106407

Prohlídka je možná ve středu 30. 1. 2019 ve 12:00 hod. – recepce FZÚ AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8.

Nabídky doručte do 8. 2. 2019 do 12:00 hod. osobně na adresu: FZÚ AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8, p. Flám, recepce, nebo poštou na adresu: FZÚ AV ČR, v. v. i., pan Flám, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8. Obálka uzavřena a označena „Prodej strojního zařízení“, s nabídkovou cenou, adresou a kontaktem zájemce. Dopravu si zajišťuje kupující. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Flám F., tel. 266 05 2120, e-mail: flamatfzu [dot] cz