Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 91

Byl proveden pilotní experiment na téma řízeného mikrostrukturování PMMA s použitím zinkového rentgenového laseru na vlnové délce 21 nm. Jako testovací objekt byla použita niklová mřížka s prostorovou periodou 100 um, která byla speciálním rentgenovým zobrazovacím systémem 10 x zmenšena a otisknuta jedním výstřelem rentgenového laseru na povrch PMMA. Kvalita vytvořené mikrostruktury je limitována především kvalitou použité testovací masky. Celý text »

Byla změřena rychlost laserové ablace železa s použitím rentgenového laseru na vlnové délce 21 nm a intezitě 2 x 1014 W/cm2.

Celý text »

Byl úspěšně zfokuzován svazek v současnosti nejsilnějšího rentgenového laseru na vlnové délce 21 nm s použitím sférického Mo:Si multivrstvého zrcadla. Hustota energie v ohnisku s rozměry 40 x 60 mikronu byla 48 J/cm2 což odpovídá intenzitě záření 5 x 1011 W/cm2.

Celý text »

Vyvinuli jsme dosud nejenergetičtější rentgenový laser na vlnové délce 21 nm. Unikátní parametry tohoto rentgenového laseru, jako je rekordní výstupní energie až 10 mJ, velmi symetrický paprsek, robustnost a reprodukovatelnost, umožňují provádět řadu různých vědeckých projektů souvisejících s novými aplikacemi intenzivního koherentního rentgenového záření. Unikátní výsledky získané při těchto experimentech zahrnují sondování hustého plazmatu, měření transmise rtg. Celý text »