Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 52

Výtrysky plazmatu generované zfokusovanými laserovými svazky představují vhodně definované, flexibilní modelové prostředí pro studium interakce plazmatu s povrchy pevných látek (stěnami). Pilotní experimenty byly provedeny na jódovém laserovém systému PALS (energie pulsu 5-200 J, vlnová délka 440 nm, délka 0,25-0,3 ns, výkon <1016 W/cm2). Modifikace makroskopických charakteristik iontových svazků generovaných na laserově ozářených dvojfóliových terčícich Al/Mg byla studována pomocí rentgenové spektroskopie o vysokém rozlišení. Celý text »

Metoda MADS (Multienergy Anomalous Diffuse Scattering) vyvinutá ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i., kombinuje výhody holografie a difrakce, přičemž dochází k zásadnímu zlepšení kvality zrekonstruovaného obrazu lokální atomární struktury. Metoda MADS, na rozdíl od holografie, umožňuje i zobrazování lehkých atomů a poskytuje více informací o dané struktuře. Celý text »

J. Chalupský, L. Juha, V. Hájková, T. Burian a J. Cihelka z Oddělení radiační a chemické fyziky FZÚ AV ČR a M. Kozlová z Oddělení ultraintenzivních laserů FZÚ AV ČR provedli spolu se zahraničními kolegy v rámci rozsáhlé mezinárodní spolupráce vedené skupinou z Clarendon Laboratory (Oxford) na laseru s volnými elektrony FLASH (HASYLAB/DESY) v Hamburku experimenty prokazující existenci samoindukované transparence hliníku v měkkém rentgenovém spektrálním oboru při velmi vysokých intenzitách záření:

B. Nagler, U. Zastrau, R. Fäustlin, S. M. Vinko, T. Whitcher, A. J. Nelson, R. Celý text »

J. Hrubý, O. Špalek, J. Kodymová, V. Jirásek, M. Čenský
Způsob generace kyslíku v singletovém delta stavu a generátor pro provádění tohoto způsobu
Český patent číslo 301755 byl udělen Úřadem průmyslového vlastnictví 5. května 2010.


Celý text »