Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 33

Experiment ATLAS studující proton-protonové srážky na urychlovači LHC v Evropském centru pro výzkum ve fyzice částic CERN oznámil výsledky hledání Higgsova bosonu v těchto srážkách. V experimentálním materiálu získaném při energiích √s = 7 TeV za r. 2011 a √s = 8 TeV za r. 2012 byly studovány rozpadové kanály H→ZZ(∗)→4ℓ, H→γγ a H→WW(∗)→eνμν. Byla pozorována výrazná signatura (5.9 standardních odchylek) neutrálního bosonu o hmotě 126.0 ± 0.4 (stat) ± 0.4 (sys) GeV. Celý text »

Hloubkový nepružný rozptyl elektronů na protonech při vysokých energiích je nejvhodnější metodou ke studiu vnitřní struktury protonu. Elektron zkoumá proton a jeho složky prostřednictvím elektromagnetické interakce stejným způsobem, který byl použit ve známém Rutherfordově pokusu (rozptyl α částic na Au folii). Elektrony při rozptylu vysílají virtuální fotony směrem k protonu a zkoumají jeho vnitřní strukturu podobným způsobem, jakým elektronový mikroskop pořizuje obraz zkoumaného objektu. Celý text »

Příští generace leptonových vstřícných svazků jako je např. International Linear Collider (ILC) vyžaduje energetické rozlišení jetů v oblasti hmoty Z bozonu na úrovni 3-4%, aby bylo možné oddělit hadronové rozpady W a Z bozonů. Věří se, že toho lze dosáhnout technikou tzv. Particle Flow kalorimetrie (PFA). Hypotéza byla zatím ověřena na simulovaných datech. Hlavním požadavkem PFA je rozlišování jednotlivých částic uvnitř jetu a to vyžaduje budovat kalorimetry vysoce prostorově segmentované. Celý text »

Návrh, výroba, dodávka a instalace systému zdrojů nízkého napětí. Od roku 2003 byl FZÚ pověřen koordinací realizace nízkonapěťového systému hadronového kalorimetru TILECAL experimentu ATLAS. Práce probíhaly ve spolupráci v CERN a Argonne, většina komponent vyla navržena a zadána do výroby našimi inženýry a většina výroby v ceně 2 mil. švýc. franků byla realizována českými podniky. Celý text »

Vybudování Regionálního výpočetního centra pro fyziku částic ve FZÚ ve spolupráci s vedením ústavu. Centrum bylo slavnostně otevřeno v listopadu 2004. Celý text »

Návrh, výroba a dodávka vysokonapěťových zdrojů pro napájení 10 000 fotonásobičů hadronového kalorimetru TILECAL experimentu ATLAS v letech 1997-2004. Finální výrobu zajistila v TESLA a.s. v Praze Holešovicích. Celý text »

Výroba 309 jednotunových částí hadronového kalorimetru TILECAL experimentu ATLAS v Praze. Výroba probíhala paralelně v 8 spolupracujících laboratořích v Evropě a Americe (Argonne, Arlington, Barcelona, Dubna, Chicago, Pisa, Protvino, Urbana a Valencia). Vyrobili jsme jednu čtvrtinu centrální části kalorimetru. Práce probíhaly ve spolupráci s kolegy z Celý text »

Návrh, výroba, testování a instalace distributorů vysokého napětí pro 5000 kanálů mionového detektoru experimentu D0 ve FNAL. Všechnu práci odvedli naší technici v letech 1997 – 1998. Celý text »

Organizace kolaborační porady experimentu D0 v Praze v roce 2008 ve spolupráci s kolegy z FJFI ČVUT. Celý text »