Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 32

Byla úspěšně navržena a experimentálně optimalizována syntéza řady kapalně krystalických fotosenzitivních monomerů s azoskupinou vloženou jako spojovací článek do centrální části molekuly.

Celý text »

Jako nový scintilační materiál byl navržen hafničitan strontnatý s různými koncentracemi dopujícího olova, SrHfO3: Pb. Ve srovnání s monokrystalickým standardem Bi4Ge3O12 bylo u studovaného materiálu dosaženo až 2,4 násobně vyšší scintilační účinnosti. Vzhledem k této vysoké účinnosti a též i k velmi nízké vlastní radioaktivitě je tento materiál vhodný pro měření velmi nízkých úrovní radiace ve vědě, ve zdravotnictví i v průmyslu. Byla podána patentová přihláška.

Celý text »