Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 27

V oblasti scintilačních materiálů na bázi komplexních oxidů jsme se soustředili především na wolframany a dále dopované aluminiové perovskity (REAlO3), granáty (RE3Al5O12) a silikáty (RE2SiO5) ve formě objemových monokrystalů, keramik nebo monokrystalických vrstev pěstovaných kapalnou epitaxí, obr(fig). 1. V centru pozornosti jsou bodové defekty vytvářející záchytné stavy v zakázaném pásu. Celý text »

Ve spolupráci se švýcarskou firmou Oerlikon Solar jsme navrhli a v současné době realizujeme nový typ fotovoltaických článků z amorfního a nanokrystalického křemíku. Na skleněné podložce pokryté ZnO je například pomocí elektronové litografie a reaktivního leptání vytvořena struktura ZnO nanosloupků přes které je pak konformě deponován p-i-n článek z amorfního křemíku či složený článek amorfní/nanokrystalický křemík. Výpočty ukazují možnost dosažení rekordní účinnosti fotovoltaické přeměny u těchto článků. Celý text »

V laboratoři Diamantových vrstev a uhlíkových nano-struktur se z technologického hlediska dosáhl významný pokrok v cílené tvorbě nanostrukturovaného povrchu ve formě diamantových nanosloupků a geometrický příbuzných nanostruktur (nano-ihlanů, apod) (obr. 1). Uvedené nanostruktury se okamžitě stali předmětem interdisciplinárního vědeckého bádaní v oblasti jejich využití pro senzorické aplikace (plynný senzor fosgenu) anebo pro možnou tvorbu umělých substrátu vhodných proregenerativní medicínu (růst kmenových buněk). Celý text »

Kinetika vzniku zárodků nové fáze v uzavřených systémech je komplikovaný proces, neboť v průběhu vzniku nové fáze dochází k poklesu přesycení matečné fáze v důsledku odčerpávání růstových jednotek (atomů, molekul, iontů atp.). S poklesem přesycení v průběhu fázové transformace roste kritický rozměr zárodků, energetická bariéra nukleace atd. Nadkritické zárodky (vzniklé během procesu růstu nové fáze) se mohou stát podkritickými, což ovlivňuje proces vytváření nové fáze. Celý text »

Spektroskopie ztrát energie elektronů v reflexní geometrii (REELS) je pro nízké energie elektronů extrémně povrchově citlivá a může být použita k charakterizaci elektronových vlastností ultratenkých vrstev a povrchů nanostruktur. Pro získání spolehlivé kvantitativní informace z REELS spekter potřebujeme přesný teoretický algoritmus. V této práci ověřujeme platnost teoretických metod navržených Yuberem a Tougaardem pro určení dielektrické funkce ε analýzou efektivního experimentálního účinného průřezu REELS pomocí Tougaardova- Chorkendorffova algoritmu. Celý text »

Vzhledem ke své jednoduchosti je hliník stále velice důležitým materiálem v teorii fyziky pevných látek. Z toho důvodu je tedy i častým objektem pro měření a pro výpočty vycházející z prvních principů. Elektronová struktura jednoduchých povrchů hliníku byla již mnohokrát vypočtena jak v rámci polo-nekonečného krystalu, tak i pomocí přiblížení „supercell“ vrstev. Byla publikována řada úhlově rozlišených fotoemisních měření, avšak konzistentní teorie, která by popisovala měřené závislosti včetně fotoemise z obsazeného povrchového stavu, nebyla dosud publikována. Celý text »