Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 25

CZ 19386 U1,
Úřad průmyslového vlastnictví,
Zápis užitného vzoru ze dne 2. března 2009.

Technické řešení se týká popisu měřicího systému pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v pulsním plazmatu, který je určen zejména pro využití v základním výzkumu plazmatu a plazmových technologií. Celý text »

CZ 17139 U1,
Úřad průmyslového vlastnictví,
Zápis užitného vzoru ze dne 8. ledna 2007.

Řešení spadá do oblasti plazmochemických vícetryskových systémů pro realizaci depozice tenkých vrstev, a to zejména InxOy, SnOx a ZnO vodivých optických transparentních vrstev (TCO), za atmosférického tlaku. Celý text »

CZ 17135 U1 ,
Úřad průmyslového vlastnictví,
Zápis užitného vzoru ze dne 8.1.2007

Systém spadá do oblasti technologických postupů depozice tenkých feroelektrických vrstev s využitím plazmochemických reakcí a týká se konstrukce systému pro realizaci depozice perovskitových vrstev, zejména tenkovrstvých struktur typu BaxSr1-xTiO3. Celý text »