Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 21

Pomocí spektrální elipsometrie byly měřeny optické vlastnosti krystalů SrTiO3 v spektrálním oboru 1-6 eV při teplotách 4.2-300 K .
Byly získány nové výsledky týkající se chování přímých a nepřímých optických přechodů v okolí absorpční hrany.
Bylo ukázáno, že nepřímé optické přechody nacházející se při nižších energiích vykazují s poklesem teploty posuv směrem k vyšším energiím.

Celý text »

Byly studovány možnosti aplikace in situ spektrální elipsometrie při výzkumu fázových přechodů tenkých vrstev a krystalů vybraných oxidů s využitím parametrů (energie zakázaného pásu Eg, index lomu a povrchová drsnost) vypočtených na základě experimentálních elipsometrických dat.
Současně měření hlavních elipsometrických uhlů ψ a Δ bylo využito k přímé detekci fázových přechodů.

DOI: http://dx.doi.org/10.1364/OE.17.014322 Celý text »

   Na oddělení byla realizována výroba jednočočkového koncentrátoru energie. Čočka o mechanickém průměru 190 mm z materiálu BK7 má zadní plochu rovinnou a přední plocha je asférická za účelem dosažení zadaných optických parametrů. Volba použít asférickou plochu i přesto,že je výrobně náročná, se zdá optimální z požadavku co nejmenších ztrát odrazem a přímé optické osy svazku. Celý text »