Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 19

Počítačový program Superflip implementuje algoritmus převracení náboje (charge flipping) pro řešení fázového problému v krystalografii. Jeho unikátním rysem je schopnost řešit struktury v libovolné dimenzi, tedy i aperiodické struktury a kvazikrystaly. Řešení těchto struktur, zejména pokud byly silně modulované, bylo v minulosti značně obtížné, a někdy i nemožné. Superflip tak představuje na poli aperiodických krystalů skutečný převrat. Celý text »

Byl vyvinut nový koncept, který vyjadřuje tvrdost kovalentních a iontových krystalů pomocí nábojové hustoty a lokálního atomového uspořádání. Tvrdost lze tak vypočíst z prvních principů. Poprvé se podařilo popsat tvrdost v závislosti na orientaci krystalu, neboť výpočty berou v úvahu sílu a směr meziatomových vazeb. Bylo zjištěno, že nižší koordinační číslo atomu vede k vyšší tvrdosti a že za tvrdost jsou zodpovědné vazby orientované kolmo ke směru vrypu. Oba překvapivé výsledky jsou v rozporu s tím, co bylo dosud o tvrdosti publikováno.

Celý text »

Jana2006 je pokračováním série uspěšných krystalografických výpočetních systémů Jana2000, Jana98 a Jana96. Slouží k řešení, upřesňování a interpretaci atomárních struktur periodických ve třech nebo více dimenzích z difrakčních dat. S 1500 registrovanými uživateli je program Jana celosvětově využíván jako nástroj pro výpočty modulovaných, kompozitních nebo jiným způsobem složitých struktur a v těchto oblastech představuje de facto standard. Celý text »