Nacházíte se

Významné výsledky oddělení 17

Na základě podrobného studia segregace příměsí na jednotlivých hranicích zrn v α-železe byla vypracována klasifikace [100] sklonových hranic zrn.

Celý text »

Důležitým krokem k úspěšnému experimentu ve fyzice pevných látek je příprava definovaného vzorku. Takovými vzorky jsou zejména orientované monokrystaly, ale i bikrystaly modelových systémů. Vedle nich byla vypracována technologie růstu unikátních orientovaných trikrystalů sloužící pro ve světě dosud řídce prováděná vyšetřování vlastností trojných styků hranic zrn.

Celý text »

Hranice zrn jsou významnou strukturní složkou materiálů. Struktura a chemické složení hranic zrn se liší od vnitřku krystalu a mohou tím limitovat použití materiálu pro aplikace. Na základě dlouhodobého studia chování jednotlivých hranic zrn v modelových slitinách na bázi železa byla navržena a ověřena metoda předpovědi segregace libovolné příměsi (tj. jejího chemického složení) na libovolné hranici zrn při zvolené teplotě.

Celý text »

Ve spolupráci s Bristolskou univerzitou byla navržena technika pro přípravu definovaných vzorků z hlediska obsahujících studované strukturní prvky ve formě tenkých fólií pro elektronovou mikroskopii s vysokým rozlišením (HRTEM).

Celý text »