Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 53

Projekt HiLASE je zaměřen na rozvoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laserové systémy, jež najdou využití v průmyslu, v malých a ve středně velkých výzkumných laboratořích a dále v budoucích evropských zařízeních velkého rozsahu, která budou součástí Evropského výzkumného prostoru (ERA). Projekt se specificky zaměřuje zejména na lasery založené na diodovém čerpání (diode pumped solid state laser systems, DPSSLs) a na vývoj souvisejících technologií.

  Celý text »

Generace vysokých harmonických řádů (high-order harmonic generation - HHG) je silně nelineární proces, v kterém femtosekundové laserové pulzy vybudí médium, např. plyn, takovým způsobem že vytvoří tyto harmonické velmi vysokého řádu od vlnové délky fs laseru. Obvykle mohou být tyto harmonické řády např. 27 a vyšší. Ve fyzikálním vysvětlení tento fenomén zahrnuje většinu elektronů ve valenční vrstvě např. atomu plynu. Atom je ionizován velmi silným laserovým polem. Energie laserového pole je pak převedena na kinetickou energii ionizovaného elektronu.  Celý text »